فهرست روزنامه ها و مجلات کتابخانه شخصی اسماعیل جسیم

فهرست روزنامه ها و مجلات کتابخانه شخصی اسماعیل جسیم
ردیف نام مجله / روزنامه سر دبیر سال شماره مجله
1 اثر ، مجله – تهران باقر شیرازی 1364 10و11و20و21
2 اخبار، ایران سفارت شاهنشاهی – واشنگتن نشریه
3 اختر ، مجله – تهران
4 اخگر ، مجله – تهران سرهنگ احمد اخگر ازسال 1 تا 4
5 اخوت ، مجله – کرمانشاه حاج عبدالله مستشار سال1، 1307
6 ادب – مدرسه آمریکائی ها نشریه 1918 1, 2
7 ادب ،مجله – تهران از 1 تا 56
8 ادبستان ، مجله – تهران سید احمد سام 1368-1370
9 اردوی همایون ، روزنامه – تهران
10 ارشاد ، مجله – تهران دکتر مسعود همایونی سال 1و 2، 1341-1342
11 ارشاد ، مجله – لندن دکتر مسعود همایونی از 1 تا 11
12 ارغوان ، مجله – تهران محسن سید عباسی اول از 5 تا 6
13 ارمغان ، مجله – تهران وحید دستگردی از سال 1 تا 41
14 ارمغان ادب ، مجله – تبریز نشریه مخصوص انجمن ادبی شهریار 1349
15 استقلال ، مجله – اصفهان علی محمد دوست حسینی، 70-1361 از 2 تا 9
16 اصحاب انقلاب ، مجله – ارومیه نشریه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 42
17 اطلاع رسانی ، مجله – تهران دوره 4 ،5،7،8،9
18 اطلاعات سیاسی ، مجله – تهران از 13 تا 114
19 اطلاعات علمی ، اطلاعات سیاسی – نشریه فرهنگ خراسان
20 اطلاعات علمی ، مجله – تهران علی منتظری از 1 تا 24
21 اطلاعات ماهانه ، مجله – تهران عباس مسعودی سال 1 تا 10، 1336-1327
22 اقبال ری و یو ، مجله – ( انگلیسی ) پاکستان پروفسور محمود منّور 1989-1990 از 1 تا 15
23 اقبالیات ، مجله – پاکستان پروفسور محمود منّور 1987-1989
24 اکو اف اسلام ، مجله – تهران از 1 تا 187
25 التوحید (انگلیسی) مجله – تهران ازسال 1 تا 8
26 التوحید (عربی) مجله – تهران سازمان تبلیغات اسلامی از 1 تا 105
27 الجمال ، روزنامه – تهران جماّل الدین اصفهانی سال 1- 1325هجری
28 الدین و الحیوه ، مجله – تبریز 2 از 1 تا 7
29 الشهید ، مجله – تهران صادق العبادی
30 الطریق الاسلا میه ، مجله – لبنان ، بیروت – عربی 1407-1409 از 45 تا 59
31 الغری و دره النجف ، مجله – نجف اشرف تمدن 1327-1328 از 1 تا 8
32 الفبا ، مجله – تهران 1973 از 1 تا 6
33 الفتح ، مجله – قم 1408 2
34 الفجر ، مجله – بیروت – لبنان- انگلیسی 5
35 الهدی ، مجله – تهران – عربی جلیل اسلامیه 1404 از 1 تا 129
36 امام ، مجله – ( انگلیسی ) لندن 1980-1984
37 امید ، لوس آنجلس – کالیفرنیا ایرج گرگین از 1 تا 3
38 امید انقلاب ، مجله – تهران
39 امید ایران ، مجله – تهران
40 امیرکبیر ، مجله مجله – تهران دکتراحمد علی سهرابی- از سال 1 تا 4
41 انترناسیونالیست ها ( مارکسیسم لنینیسم ) ، مجله – تهران
42 انتشارات ایران – کتابشناسی ملی ایران نشریه دوره 2-1335
43 انجمن ادبی صائب ، مجله – تهران سال 2،3،4،5 از 1 تا 12
44 انجمن تاریخ ، مجله – تهران ابراهیم صفا ئی 1349-1350 از 1 تا 5
45 اندیشه – پاریس نشریه
46 اندیشه ، ماهنامه ، مجله – کالیفرنیا 1365 4
47 اندیشه آزاد – مجله – سوئد کوشیار پارسی 1370 16
48 اندیشه نو ، مجله – تهران 1327 از 1 تا 3
49 اندیشه و هنر – مجله – تهران ناصر وثوفی از سال 1 تا 7
50 انقلاب اسلامی نشریه
51 انقلاب در عمان نشریه
52 انقلاب و توطئه نشریه
53 ایران امروز ، مجله – تهران محمود حجازی سال 1 و 2
54 ایران آباد ، مجله – تهران دکتر محمود عنا یت 1339-1340 از 1 تا 13
55 ایران ری پورت – آمریکا نشریه
56 ایران زمین ، مجله – تهران از 1 تا 3
57 ایران شناخت ( نامه انجمن ایرانشناسان کشورهای مشترک المنافع و قفقاز ) سال 1 تا 7
58 ایران شناسی ، مجله – تهران کیانوش کیانی از 1 تا 5
59 ایران شناسی ، مجله – مری لند – امریکا جلال متینی سال 1 تا 13
60 ایران فردا ، مجله – تهران عزت الله سحابی از 1 تا 27
61 ایران گوهر ، ماهنامه – کالیفرنیا 1تا 14، 17، 22تا24
62 ایران نامه ، مجله – واشنگتن دی سی – امریکا جلال متینی سال 1 تا 19
63 ایران و امریکا ، مجله – تهران دکتر علی فرهمندی سال 1 تا 3
64 ایرانشهر ، مجله – برلین حسین کاظم زاده سال 1 تا 4
65 ایرانین استادیز ، مجله – امریکا از 1 تا 26
66 ایرانین ژورنال اینترنشنال – تهران
67 ایمان ، مجله – تهران محمود شهابی سال 1 و 2
68 ایمان ، مجله – لوس آنجلس نشریه
69 آثار ایران ، مجله – هلند 1936 -1937
70 آدینه ، مجله – تهران غلامحسین ذاکری دوره کامل از 1 تا 91
71 آذر بایجان ( به زبان ترکی ) ، روزنامه آذربایجان ناظم آخوندوف 1946 2
72 آرش ، مجله – آلمان نشریه
73 آرش ، مجله – پاریس پرویز قلیچ خانی 1369 از 1 تا 4
74 آرمان ، مجله – تهران سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات 1355-1357
75 آزادی ، دفترهای آزادی ، مجله – لندن 1365 – 1368 از 1 تا 11
76 آستان قدس نامه ، مجله – مشهد تقی بینش از سال 1 تا9
77 آشنا ، مجله – تهران بنیاد اندیشه اسلامی اول از 1 تا 37
78 آغازی نو، مجله – برکلی – کالیفرنیا نشریه 1366-1367 5 ،6 ،25، 26
79 آفتاب – پاریس
80 آفتاب ، مجله – اصفهان امیررضا محمود خان اول از 1 تا 8
81 آفتاب ، مجله – سوئد یاور استوار 1367-1368 1و2
82 آموزش و پرورش ، مجله – تهران محیط طباطبائی از سال 1 تا 40
83 آوا ، فصلنامه – آلمان از1 تا 17
84 آینده ، مجله – تهران محمود افشار از سال 1 تا 18
85 آئینه اندیشه ، مجله – تهران جلیل رضائی سال 1 و 2 از 1 تا 12
86 آئینه پژوهش ، مجله – قم محمد خراسانی 1369 1تا4و6تا12و16تا21
87 با دانشگاه مازندران آشنا شوید نشریه
88 بابا شمل ، روزنامه – تهران سال 1 و 2
89 باختر ، مجله – تهران سیف پورفاطمی سال 1 و 2
90 باران
91 بازتاب – سوئد از 3 تا 6
92 باستان شناسی ، مجله – تهران 1338 از 1 تا 4
93 باستان شناسی و تاریخ ، مجله – تهران نصرت الله پور جوادی از 1 تا7و12و13
94 باستانشناسی ایران نشریه
95 باله ملی پارس نشریه گروه باله ملّی پارس
96 بامشاد ، مجله – تهران اسماعیل پور ولی از 1-116
97 بانک مرکزی ایران ، مجله – تهران
98 بخارا ، ماهنامه – تهران علی دهباشی از 1 تا 20
99 بررسی کتاب ، مجله – لوس آنجلس – کالیفرنیا مجید روشنگر از 1 تا 34
100 بررسی مختصر روابط ایران و شوروی از سال 1965 نشریه
101 بررسیهای تاریخی ، مجله – تهران جهانگیر قائم مقامی از سال 1 تا 13
102 برنامه حزب توده ایران
103 بلاغ ، مجله – تهران نصرت الله اول
104 بهار ، مجله – تهران یوسف اعتصام الملک سال 1 و 2
105 بولتن اتحاد نیروهای چپ کارگری نشریه
106 بولتن دانشگاه اصفهان – اصفهان روابط علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان سال 1 تا 4
107 بیان ، مجله – تهران سیدعلی اکبر محتشمی 1369 8
108 بیدار ، مجله – آلمان – دوره جدید دفتر هنر و ادبیات از 1 تا 6
109 بیداری نشریه
110 بینات ، ویژه پژوهشهای قرآنی – قم از 1 تا 21
111 پارس – کالیفرنیا نشریه
112 پارس ، مجله – استانبول ابوالقاسم لاهوتی سال 1
113 پاسدار اسلام ، مجله – قم از 1 تا 148
114 پر، مجله – واشنگتن دی سی
115 پرچم ، مجله ( کسروی ) – تهران کسروی سال اول -1322
116 پژواک نشریه
117 پژوهش ، مجله – ساندیگو – ( امریکا ) از 1 تا 55
118 پژوهشگران نشریه
119 پژوهشهای روان شناختی نشریه
120 پژوهشهای زنان ایران نشریه
121 پشوتن ، مجله – تهران کیخسرو کشاورز 1327 از 5 تا 12و2و3
122 پلیس انقلاب ، مجله – تهران سیدمحمدعلی شهیدی 1366-67 از 65 تا 67
123 پویش ، مجله – سوئد از 1 تا 28
124 پویشگران ، مجله – تهران از 1 12
125 پویشگران ، مجله – لندن اسماعیل نوری علا از 1 تا 10
126 پیام انقلاب – تهران از 1 تا 312
127 پیام آشنا ، مجله – ارواین – امریکا جواد مصطفوی از 1 تا 137
128 پیام زن – افغانستان – فارسی نشریه
129 پیام زن ، مجله – افغانستان از 25 تا 44
130 پیام زن ، مجله – قم از 25 تا 33
131 پیام فردا نشریه
132 پیام ما آزادگان – واشنگتن نشریه
133 پیام نو ، مجله – تهران فاطمه سیاح و… از سال 1 تا 3 و 7
134 پیام نوین ، مجله – تهران دکتر مهدی بیانی از سال 1 تا 7
135 پیشرو نشریه
136 پیک پارسی ، مجله – کلیسا ( امریکا ) 1367-1368
137 پیک کتاب – شرکت کتاب نشریه
138 پیک نفت ، مجله – تهران 1362-1368 از 187 تا 253
139 پیمان ، مجله – تهران کسروی از سال 1 تا 7
140 پیوند ، مجله – تهران منصور نجفی سال 2 ، 1370
141 تاریخ اسلام ، مجله – تهران علی اکبر تشیّد از 42تا88و96تا100
142 تاریخ و فرهنگ ، فصلنامه – قم سیدهادی خسروشاهی 1339-49 از 1تا3و10تا29و7و8
143 تاریخ و فرهنگ معاصر از 9 تا 12
144 تالار ، مجله – تهران
145 تجزیه و تحلیل آماری مطبوعات ایران نشریه اول-1370
146 تحقیقات اسلامی ، مجله – تهران احمد طاهری عراقی
147 تحقیقات تاریخی ، مجله – تهران سال 1 تا 10
148 تحقیقات جغرافیایی
149 تحلیل اوضاع جهانی در زمان حال( انجمن اوریانا) نشریه
150 تربیت ، روزنامه – تهران زوکا الملک از1 تا 4
151 تربیت ، مجله – تهران محمد رضا شرفی سال 1903 از 256 تا 259و 273تا 330
152 ترس و امید نشریه انجمن هنری ، جام جم سال 1 تا 4
153 تعلیم و تربیت ، مجله – تهران
154 تقدم ، مجله – تهران عبدالرحمان فرامرزی سال 1 تا 8
155 تلاش ، مجله – تهران سیروس آموزگار اول-1308-1306
156 تهران مصور ، مجله – تهران 1345 از 1 تا 84
157 توشه ، فصلنامه از 1 تا 30
158 توفان ، مجله – ایتالیا
159 توفان هفتگی ، روزنامه – تهران فرّخی یزدی سال 1 تا 9
160 جُنگ معلم – مجله – استان کردستان 1306
161 جام جم نشریه 1364
162 جامعه سالم ، مجله – تهران
163 جشن شاهنشاهی ایران
164 جلوه ، مجله – تهران از 1 تا 14
165 جنگل ، روزنامه میرزا کوچک خان جنگلی سال 1و 2 ،1326-1324
166 جهاد ، مجله – تهران از 1تا 31
167 جهان ، لوس آنجلس – کالیفرنیا 1361-1368 از 39تا 49و63تا163
168 جهان اخلاق ، مجله – تهران از9تا11 و 1تا3 سال2
169 جهان نو ، مجله – تهران حسین حجازی 1332-1336
170 جوان ، مجله – تهران حسین سرفراز 1345-1352
171 چراغ نشریه 1357-1358 از 1 تا 32
172 چشم انداز ، گاهنامه فرهنگی – پاریس ناصر پاکدامن
173 چند گزارش از مجاهدین خلق نشریه 1369 8
174 چیستا ، مجله – تهران پرویز شهریاری
175 حبل الله ، مجله – تهران سامی و شهاب از 1تا 20 و 36تا 40 و51تا 112
176 حبل المتین ، روزنامه – میکارو فیلم 1366-1368
177 حقوق امروز ، مجله – تهران بها الدین طباطبائی 1907-1908-1909
178 حوزه ، مجله – قم 1341-1349 از 1 تا 25
179 خاطرات وحید ، مجله – تهران سیف الله وحید نیا 1362-1363 از 1 تا 44
180 خاور ، مجله – تهران از 1 تا 42
181 خاوران ، روزنامه – کالیفرنیا 1تا8
182 خبر نامه ( روزنامه و مجله ) – آذربایجان نشریه از 1 تا 120
183 خبر نامه ( روزنامه و مجله ) – امریکا
184 خراسان ، فصلنامه – مشهد
185 خراسان پژوهی از 1 تا 5
186 خرد و کوشش ، مجله – شیراز نشریه دانشگاه شیراز
187 خروس جنگی ، مجله – تهران حسن صدر سال 1 تا 7
188 خواجو 1327 از 1 تا 4
189 خواندنیها ، مجله هفتگی – تهران ( مجلد) علی اصغر امیرانی
190 خورشید ایران ، روزنامه – تهران- نسخه اصلی بهاء الدین پاسارگاد سال 1 تا 39 ، 1358-1319
191 خوشه ، مجله – تهران سال 1320 و 1321 از 1 تا 59
192 دانش ، ژورنال – اسلام آباد – پاکستان سید عارف نوشاهی از1 تا 84
193 دانش ، مجله – تهران سید نور الله ایران پرست – از سال 1 تا 3 از 1تا 26 و 31تا 36
194 دانشجو – برکلی – آمریکا نشریه
195 دانشکده ، مجله – ملک الشعرا بهار – تهران ملک الشعرا بهار
196 دانشکده ، مجله – میرزا عباس خان شیدا – اصفهان میرزا عباس خان شیدا اول از 1 تا 12
197 دانشگاه انقلاب ، مجله – تهران سال 1 و 2 از 1 تا 5
198 دبستان ، مجله – مشهد سید حسن طبسی
199 دبیره – مجله – پاریس سال 1و2 از 1 تا 7 و 3 تا 5
200 دخالت نظامی ایران در عمان نشریه 1366-1368 از 2 تا 6
201 درسهایی از مکتب اسلام ، مجله – تهران گروهی از نویسندگان
202 دریچه گفتگو ، مجله – تهران ماشاالله دل آگاه سال 1 تا 29
203 دفتر تعزیه ، مجله – تهران از 1 تا 6
204 دفتر طلایه ، مجله – تهران 1
205 دفتر نمایش ، مجله – تهران 1369 11
206 دفتر هنر ، نیوجرسی بیژن اسدی 1368 1
207 دنیا ، مجله – تهران -اروپا دکتر تقی ارانی دوره 10 ساله از 1 تا 13
208 دنیای سخن ، مجله – تهران شمس الدین صولتی دهکردی 4دوره
209 راه کارگر ،سازمان کارگران انقلاب ایران- آلمان از 1 تا 55
210 راه مجاهد ، مجله – تهران لطف الله میثمی از 109 تا 123
211 راه نو – روزنامه نشریه از 1 تا 72
212 راهنما ، مجله – تهران حبیب الله آموزگار
213 راهنمای دانشکده ادبیات و علوم نشریه 1297 1و 2و 4
214 راهنمای کتاب ، مجله – تهران ایرج افشار
215 راهنمای مجله های ایران سال 1 تا 21
216 رساله الحرمین ، مجله ( عربی ) – تهران
217 رسانه ، مجله – تهران هادی خانگی 1989-1990
218 رستاخیز ، مجله – قاهره از 1 تا 10
219 رستاخیز ، مجله 1304 1و2
220 رشد جوان ، مجله – تهران محسن چینی فروشان
221 رشد دانش آموز ، مجله – تهران محسن چینی فروشان سال 1 تا 9
222 رشد معلم ، مجله – تهران محسن چینی فروشان سال 1 تا 7
223 رشد معلم ویژه تکنولوژی ، مجله – تهران محسن چینی فروشان سال 1 تا 9
224 رشد ناموزون صنایع ایران در زیر سلطه امپریالیسم نشریه سال 1 تا 6
225 رشد نوآموز ، مجله – تهران محسن چینی فروشان
226 رشد نوجوان ، مجله – تهران محسن چینی فروشان سال 1 تا 9
227 رنگین کمان نشریه سال 1 تا 7
228 ره آورد ، فصلنامه – تهران
229 ره آورد ، مجله – لوس آنجلس – کالیفرنیا
230 رهنما نشریه از 1 تا 58
231 رهیافت ، فصلنامه – تهران
232 رودکی ، مجله – تهران محمود خوشنام از 7 تا 14
233 روزگار نو ، مجله ( جدید ) – پاریس دوره کامل 20 ساله از 1 تا 84
234 روزگار نو ، مجله ( قدیم ) – لندن از سال 1 تا 16
235 روزگار وصل – تهران از سال 1 تا 5
236 روزنامه انجمن تبریز از 11تا 14 و 23-28
237 روزنامه دولت علیه ایران صنیع الملک غفاری از 1 تا 149
238 روزنامه شاهنشاهی ایران 1و2
239 روزنامه ملتی – ( چاپ سنگی ) از 1 تا 100
240 زبانهای ایرانی – ضمیمه فرهنگستان 1384 جلد اول – شماره اول
241 زمانه ، مجله – امریکا خسرو قدیری
242 زن ، مجله – اینسنو – امریکا اول-1370 1
243 زن ایران ، مجله – تورنتو – کانادا از 8 تا 12
244 زن روز نشریه
245 زنان ، مجله – تهران
246 زنده رود از 24 تا 34
247 سالنامه توده – به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس حزب توده ایران
248 سالنامه دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی 1323-1322
249 سپهر، مجله – تهران مهدی مدیری
250 سپیده دم ، مجله – شیراز دکترلطفعلی صورتگر 1370 دوره اول
251 سپیده فردا ، مجله – تهران زین العابدین رهنما سال اول 2
252 سخن ، مجله – تهران پرویز ناتل خانلری سال 1 تا 8
253 سخن نو ، مجله – تهران عبدالرضا ناظر سال 1 تا 26
254 سروش ، مجله – تهران ( انگلیسی ) 1327 از 1 تا 5
255 سروش ، مجله – تهران ( فارسی )
256 سروه ، مجله – رضائیه ( ارومیه ) از 1 تا 677
257 سلام بر بهاران نشریه از 1 تا 168
258 سهند ، مجله – پاریس شورای نویسندگان
259 سهند ، مجله – تبریز از 1 تا18
260 سودمند ، مجله عبدالله رازی 1349 1و2
261 سوره – مجله – تهران 1305 از 1 تا 5 و 7 تا 9
262 سوگند ، روزنامه – تهران سال 1 تا 4
263 سیاست خارجی ، مجله – تهران عباس مالکی 1327 از 1 تا 27
264 سیاست علمی و پژوهش نشریه سال 1 تا 4
265 سیاهکل ، نشریه دفاعی سازمان دانشجویان آمریکا نشریه
266 سیمرغ ، مجله – امریکا
267 سینما 95 نشریه از 1 تا 73
268 شاهد ، سانفرانسیسکو نشریه
269 شاهد ، مجله – تهران مهدی کروبی
270 شاهد ، مجله – واشنگتن 1359-69 از 1 تا 195
271 شاهد بانوان نشریه
272 شاهد کودکان ، مجله – تهران مهدی کروبی سال 5-1358
273 شرف و شرافت ، روزنامه – تهران چاپ سنگی- نسخه اصلی دوره کامل از 1 تا 195
274 شرق ، مجله – تهران محمد رمضانی 1302
275 شریف ، روزنامه – تهران سال اول 1310
276 شمع سخن نو 1360-1364 از 1 تا 50
277 صبا ، روزنامه – تهران ابوالقاسم پاینده
278 صحیفه ، روزنامه نشریه سال 3 تا 8
279 صحیفه ، مجله – تهران
280 صدف ، مجله – تهران احمد عزیزی از 1 تا 57
281 صفحه اول ، مجله – تهران محمود عسکریه 1336-1337 از 1 تا 12
282 صنعت چاپ نشریه
283 صنوف نشریه اول-1370
284 صوت الوحدة الاسلامیه ، مجله ( عربی ) – تهران
285 صوراسرافیل ، روزنامه – تهران نسخه اصلی میرزا جهانگیر خان شیرازی از 1 تا 239
286 صوفی ، مجله – لندن 1276 از 1 تا 32
287 طریق الثوره ، مجله – بیروت – لبنان از 1 تا 47
288 عاشقانه ، مجله – تکزاس از 43 تا 44
289 عرفان نشریه از 89-117
290 عصر ، روزنامه – تهران
291 علم و جامعه ، مجله – ویرجینیا – امریکا دکتر ناصر طهما سبی 1328-1329 از 1 -17
292 علم و زندگی ، مجله – تهران 1365-68 46 ، 56، 57، 63،67
293 علم و عرفان ، مجله – کالیفرنیا سال 1 تا 9
294 علمی ، مجله – تهران محمد مصدق سال 1ول-1366 از 1 تا 9
295 فارابی ویژه سینمای کودک و نوجوانان از 1تا7 و 9و 10
296 فرا راه – عبدالعلی بازرگان نشریه سال اول
297 فرارها ، مجله – تهران 1و2
298 فرش ایران ، مجله – فرانکفورت
299 فرمان انقلاب عباس شاهنده 1342
300 فرهنگ ، مجله- فصلنامه – تهران
301 فرهنگ ایران زمین ( سالیانه) – تهران
302 فرهنگ نو ، مجله – تهران
303 فرهنگ نو ، مجله – تهران محمد امینی
304 فرهنگ و سینما ، مجله – تهران پرویز صمدی مقدم اول ،1332-1331 از 1تا 9
305 فرهنگستان ایران ، مجله – ایران از 1تا 26
306 فروغ ، مجله – رشت ابراهیم میر فخرایی
307 فروغ ، مجله – کالیفرنیا
308 فروغ تربیت ، مجله – تهران عبدالحسن فروغی
309 فروهر ، مجله – تهران سازمان فروهر 1921 از 1 تا4
310 فصل کتاب – لندن ماشاالله آجودانی
311 فصلنامه ایران شناسی- واشنگتن دی سی جلال متینی دوره کامل 24 ساله
312 فصلنامه ایران نامه دوره کامل 20 ساله
313 فصلنامه بخارا علی دهباشی دوره کامل از 1 تا 92
314 فصلنامه پانزده خرداد ( تاریخ پژوهی ایران معاصر ) از 1 تا 35
315 فصلنامه تحقیقات جغراقیایی – مشهد
316 فصلنامه ترجمه- جهاد دانشگاهی – تهران
317 فصلنامه تعلیم و ترتیت – تهران
318 فصلنامه تئاتر – تهران
319 فصلنامه سیاسی علمی و پژوهشی – تهران
320 فصلنامه علوم اجتماعی غلامعباس توسّلی جلد اول
321 فصلنامه کتاب ، تهران
322 فصلنامه کرمان – کرمان از 1تا 10
323 فصلنامه مطالعات تاریخی
324 فصلنامه مطالعات تاریخی – آستان قدس – مشهد
325 فصلنامه هنر ، تهران کمال حاج سید جوادی 1361 ازدوره 1 تا 19
326 فضا – نشریه هواپیمائی ملی ایران نشریه
327 فقه
328 فقه اهل بیت نشریه
329 فهرست انتشارات دانشگاه تهران 1347 نشریه
330 فهرست انتشارات فرانکلین 1343 نشریه
331 فهرست انتشارات کتابخانه ابن سینا 1341 نشریه
332 فهرست مجله آینده
333 فهرست مجله های موجود در کتابخانه ملی ایران بیژن سرتیپ زاده 1357
334 فهرست مقالات انقلاب اسلامی ایران – تهران
335 فهرست مقالات جنگ تحمیلی در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران – تهران
336 فهرست مقالات فارسی در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران -تهران 1360 15 جلد
337 فهرست مندرجات ، آستان فدس رضوی – مشهد
338 فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی نشریه از 1 تا 26
339 فهرست نشریات نور جهان نشریه
340 فهرست های کتابخانه ملی ایران نشریه
341 فیلم ، ماهنامه – تهران
342 قانون ، روزنامه هما ناطق از 1 تا 139
343 قیام ، مجله تئوریک و سیاسی – نیویورک
344 کابل ، مجله – کابل – فارسی سال 11، 12 ، 14 شماره 1 از هرکدام
345 کار و دانش ، فصلنامه – تهران سال 1313
346 کارنامه بنیاد فرهنگ ایران نشریه از 8 تا 24
347 کارنامه پژوهش نشریه 1366
348 کاریکاتور نشریه
349 کانون وکلا دادگستری ، مجله – تهران محمود فرنیا
350 کانون وکلا دادگستری آذربایجان ، مجله – تبریز
351 کاوه ( سید حسن تقی زاده ) ، آلمان سید حسن تقی زاده 1345 5
352 کاوه ( محمد عاصمی ) ، آلمان نسخه اصلی محمد عاصمی سال 1 تا 5 جلد 1 تا 4
353 کاویان ، مجله هفتگی – تهران مشفق همدانی از 1 تا 70
354 کبود ، مجله – آلمان سال 1 و 3، 1331-1328
355 کتاب ، ماهنامه 1370 2
356 کتاب جمعه ، مجله – تهران 1358 دوره کامل 9 جلد
357 کتاب جمعه ها ، مجله – پاریس 1358-1359 از 1 تا 36
358 کتاب سبز ؛ روزنامه 1363-1367 از 8 تا10، 12تا15و1
359 کتاب شناسی ملی ایران – تهران محمد زهری
360 کتاب طوس ، مجموعه مقالات 1366
361 کتاب نقطه 1342-1346
362 کتاب هفته نشریه
363 کتابخانه ملی تبریز ، مجله – تبریز
364 کتابنامه ، وزارت ارشاد ، مجله – تهران نشریه 1338-1346 از 1 تا 2 و 4 تا 13
365 کتابنامه ره آورد ، لوس آنجلس از 1 تا 78
366 کتابهای ایران ، مجله – تهران ایرج افشار 1362 از 1 تا 7
367 کتب و اسناد تاریخی راجع به ایران در اسپانیا نشریه از 2 تا 9
368 کلک ، مجله – تهران علی دهباشی دوره کامل از 1 تا 98
369 کنکاش ، مجله – نیویورک از 1 تا 39
370 کورش بزرگ ، مجله – کالیفرنیا ابراهیم اصیل از 2 تا13
371 کیان سید مصطفی رخ صفت از 1 تا 30
372 کیهان ، روزنامه – تهران (دوره 10 ساله) از 1 تا 35
373 کیهان اندیشه ، مجله – قم محمد جواد سحابی
374 کیهان بچه ها نشریه از 1 تا54
375 کیهان سال
376 کیهان فرهنگی ، مجله – تهران
377 کیهان هفته ( کتاب هفته ) تهران موسسه کیهان سال 1 تا 12
378 گاهنامه پنجاه ساله پهلوی- به مناسبت پنجاه سال شاهنشاهی
379 گردون ، مجله – تهران محمد علی تربیت 1961-1964 از 1 تا 104
380 گزارش ، ماهنامه – تهران از 1تا 52
381 گزارش روز ، مجله فضل الله سلجوقی از 38 تا 51
382 گزارش سمینار ، مجله – تهران نشریه 1357-1358 از 1 تا 22
383 گزارش شانزدهمین سمینار کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در ایتالیا 1364-67 از 3 تا 9
384 گزارشهای باستان شناسی ، مجله – تهران 1334
385 گزیده مسائل اقتصادی – مرکز مدارک اقتصادی 1365 نشریه
386 گل چرخ ، ماهنامه – تهران
387 گلبانگ ، مجله – تهران انتشارات سمعی و بصری هنرهای زیبای کشور از 1 تا 12
388 گلبانگ ، مجله – تهران ناشرین انجمن هنری جام جم- حسین فخر ایرانی
389 گلبرگ ، مجله – تهران مرکز هنرهای نمایشی 1328 1، 3، 4
390 گنجینه اسناد ، مجله – تهران محمد رضا عباسی 1369 از 1 تا 4
391 گنجینه دفتر – تهران سازمان اسناد ملی اول از 1 تا 6
392 گنجینه معارف ، مجله – تبریز محمد علی تربیت 1368
393 گوهر ، مجله – تهران مرتضی کامران اول 1301-1302 از 2 تا 8
394 لات نشریه اسفند 1326
395 لقمان ، مجله – تهران جواد حدیدی
396 ماد، مجله – تهران محمد کیوان پور سال 1 تا 9
397 مانترا ، مجله – کالیفرنیا 1324 از 1 تا 2
398 ماهتاب نشریه از 1 تا 28
399 ماهنامه جلوه ، مجله – کالیفرنیا
400 ماهنامه فرهنگ ، مجله – تهران عبدالحسین نوائی سال اول از 1 تا 7
401 ماهنامه مرکز زرتشتیان ایران – کالیفرنیا 1340-41 از 1 تا 6
402 ماهنانه مردم ( روزنامه حزب توده ایران ) از 1 تا 93
403 مترجم ، فصلنامه – مشهد
404 متن مصاحبه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نشریه از 1تا 13
405 مجله باستانشناسی و تاریخ
406 مجله تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی – تهران گودرز افتخار جهرمی
407 مجله حقوقیٍ ، مجله – تهران گودرز افتخار جهرمی از 1 تا 10
408 مجله دانشکده ادبیات شیراز – شیراز 1363-1365
409 مجله دانشکده ادبیات مشهد – مشهد دکتر جواد حدیدی سال 1 تا 3 ، 1339-1336
410 مجله زبان شناسی – تهران دکتر علی افشار سال 1 تا 7 و 15 تا 19
411 مجله علمی نشریه محمد مصدق سال 1 و 2 تا 9
412 مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا – تهران
413 مجله علمی و پژوهشی علوم پایه دانشگاه الزهرا – تهران دکتر یحیی فرهنگی از 1 تا 10
414 مجله علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشریه
415 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز- دوره جدید سید علی اکبر حسینی سال 1 تا 6
416 مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا – تهران 1370 از 1 تا 4
417 مجله فرهنگ – رشت
418 مجله مسائل بین المللی ( نشریه حزب توده ایران ) – اروپا
419 مجله معلم – تهران رضا معرفت 1337-1338
420 مجموعه – نشریه ناسیونالیستها نشریه
421 مجموعه مقالات – ویژه نامه سروه نشریه
422 مجموعه مقالات تاریخی – تهران از 1 تا 8
423 مجموعه مقالات سمینار جغرافیا – مشهد چاپ اول
424 مجموعه مقالات مردم شناسی – تهران 1362
425 محجوبه ، مجله ( انگلیسی ) تهران نشریه زنان مسلمان
426 محیط ، مجله – تهران سید محمد محیط طباطبائی دوره اول و دوم
427 مرا ت السفر و اردوی همایون ، خط کلهر – تهران از 1 تا 13
428 مرد امروز ، روزنامه – تهران از 1 تا 2
429 مردم خاورمیانه ، مجله – کالیفرنیا ا . ولی زاده از 14 تا 19
430 مردم شناسی ، مجله – تهران 1 ، 4 ، 5
431 مردم شناسی ، مجموعه مقالات نشریه
432 مسائل بین المللی حزب توده ایران از جلد 1 تا 81
433 مسائل جهان ، مجله – تهران سال 1 تا 6
434 مشروطه خواهان نشریه محمدرضا صادقی
435 مشکوة ، مجله – مشهد علاءالدین حجازی از 1 تا 39
436 مطبوعات بهارستان
437 معارف ( مرکز نشر دانشگاهی)
438 معارف ، مجله – تهران نصرالله پور جوادی سال 1 تا 10
439 معارف اسلام ، مجله – تهران 1348 از 1 تا 10
440 معارف مجله سی ، مجله ( زمان پیشه وری) – تبریز 1325
441 معقول و منقول ، مجله – تهران 1314-1316 از 1 تا 7
442 معلم ، مجله – تبریز علی اکبر شارعی نژند سال 1 تا 6
443 مفید ، مجله – تهران حمید پور اسماعیلی از 5تا9، 12تا22، 3
444 مقالات و بررسیها ، مجله – تهران دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی از 1 تا 54
445 مکتب اسلام ، مجله – تهران
446 مکتب انقلاب ، مجله – تهران 1361-1362 جلد 1 تا 3
447 مهاجر نشریه
448 مهتاب ، مجله – تبریز ادیب طوسی سال ا و 2 از 1 تا 8 و 10
449 مهر ، مجله – تهران مجید موقر سال 1 تا 13
450 مهرگان ، مجله – تهران سال 2
451 مهرگان ، مجله – واشنگتن دی سی محمد درخشش سال 1 تا 10 دوره کامل
452 موزه ها ، مجله – تهران از 1 تا20
453 موسیقی ، مجله ( جدید ) – تهران دکتر. ز. هاکوپیان سال 4 تا 11
454 موسیقی ، مجله ( قدیم ) – تهران سرگرد مین باشیان سال 1 تا 3
455 موسیقی مین باشین ، مجله
456 میراث ایران نشریه
457 میراث فرهنگی – مجله – تهران از 1 تا 9
458 مینو ، مجله – مشهد صدر المدرسین 1333
459 ناسیونالیستها نشریه
460 نامه انقلاب اسلامی ، مجله – تهران بنیاد اندیشه اسلامی سال 1 تا 10
461 نامه آستان قدس رضوی
462 نامه تمدن ، مجله – تهران احمد تمّدن سال 1 و 2
463 نامه دانشسرای عالی
464 نامه ری ، مجله – تهران علی جواهر کلام سال اول 1، 3 ،5تا6
465 نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران غلامعباس توسّلی سال 1 و 2
466 نامه فرنگستان ، ماهنامه – برلین ( جمالزاده) مشفق کاظمی از 1 تا 13
467 نامه فرهنگ ، مجله – تهران سال 1 – 1330
468 نامه فرهنگ ، مجله – مشهد غلامحسین یوسفی سال 1 تا 4 – 1325-1322
469 نامه فرهنگستان (دوره کامل جدید ) حبیب یغمائی
470 نامه فرهنگستان ، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی – تهران از 1 تا 8 ، 10 تا 2
471 نامه فرهنگستان ، ماهنامه – تهران از 1 تا 19
472 نامه فروغ علم ، مجله – تهران سید جعفر شهیدی از 1 تا 3 و 5 تا 6
473 نامه فیلم خانه ایران ، مجله – تهران حمید محبّی
474 نامه مردم ، مجله – تهران دکتر رضا رادمنش سال 1 و2 ، 1327-1325
475 ناهید ، مجله – تهران ابراهیم ناهید 1321 از 32 تا 72
476 نبرد زند گی
477 ندای ایران ، انگلیسی – فارسی، به مناسبت دوهزار وپانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی به مناسبت دو هزارو پانصدمین بنیانگزاری شاهنشاهی
478 ندای قدس ، مجله – تهران 1304-1305 از 1 تا 9
479 نسل نو ، مجله – کالیفرنیا ابراهیم صفائی 1361-1363 2و 3
480 نشر دانش ، مجله – تهران نصر الله پور جوادی سال 1 تا 16
481 نشریات توفان ، مجله – اروپا سال 1 تا 9
482 نشریه اخبار و اسناد ، مجله – تهران 1348
483 نشریه انجمن ایران و امریکا
484 نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان ، مجله – تهران دکتر فرهنگ مهر از 4 تا 8، 11تا 20 و 1تا2
485 نشریه ایران شناسی – تهران 1346
486 نشریه حقوق بشر- دفاع از حقوق بشر- آلمان نشریه
487 نشریه دانشکده ادبیات اصفهان – اصفهان سال اول – 1343
488 نشریه دانشکده ادبیات تبریز – تبریز از سال 1 تا 36
489 نشریه دانشکده ادبیات تهران علی دهباشی
490 نشریه دانشکده ادبیات تهران – تهران از سال 1 تا30
491 نشریه دانشکده ادبیات شیراز ( دوره جدید )
492 نشریه دانشکده ادبیات شیراز ( دوره قدیم )
493 نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان عبدالحمید کرباسی سال اول
494 نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی -تهران سال اول و دوره جدید(1368) از 1 تا 4
495 نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی – تهران از 1 تا 40
496 نشریه سمینار کتاب و کتابخانه – مشهد 1360
497 نشریه علمی دانشگاه مازندران – مازندران سال اول ، 1368 1
498 نشریه علوم تربیتی – تهران دوره جدید غلامعلی افروز سال 8 تا 15
499 نشریه فرهنگ استان مرکز – تهران 1340 از 1 تا 4
500 نشریه فرهنگ آذربایجان – تبریز 1330-1333 از 1 تا 3 و 10
501 نشریه فرهنگ خراسان – مشهد تقی بینش سال 2 تا 7
502 نشریه فنّی مرکز مدارک علمی نشریه
503 نشریه فیلم ، بولتن – تهران 1989-1990 1و2
504 نشریه کتابخانه ملّی تبریز
505 نشریه وزارت امور خارجه – تهران سال 1 تا 3
506 نقاشی ایرانی – دورا ن صفوی قرن 16
507 نقد ، مجله – برکلی – کالیفرنیا از 1 تا 20
508 نقش و نگار ، مجله – تهران نادر نادر پور 1334-1341 از 1 تا 8
509 نقش وضع و خطابه در تاریخ معاصر ایران
510 نقطه ، مجله – برکلی – کالیفرنیا از 1 تا 3
511 نگاه نو نشریه
512 نگین ، مجله – تهران- کالیفرنیا دکتر محمود عنایت از 1 تا 77 و از 1 تا 13 چاپ کالیفرنیا
513 نمایش ، مجله – تهران حسین فرخی از 1 تا 51
514 نمایشگاه بین المللی کتابهای دانشگاهی نشریه
515 نمکدان ، مجله – تهران عبدالحسین آیتی سال 2 تا 6
516 نهال انقلاب ، مجله – تهران از 156 تا 175
517 نوآوران ، مجله – تهران از 10 تا 99
518 نوبهار ، روزنامه – تهران ملک الشعرا بهار سال 13 دوره 5 از 1 تا 32
519 نور علم ، مجله – قم محّمد یزدی از 1 تا 53
520 نیمه دیگر ، مجله – امریکا ( کمبریج) افسانه نجم آبادی از 1 تا 17
521 هر هفته نشریه
522 هستی ، فصلنامه – تهران محمد علی اسلامی ندوشن از 1 تا 9
523 هلال ، مجله – پاکستان علی محمود شاپوریان 1331-1348
524 همایون ، مجله – تهران محمد همایون پور اول-1313-1314 از 1 تا 10
525 هنر و مردم ، مجله – تهران خدا بنده لو سال 1 تا 8 ،1348 -1341
526 هنر و مردم ، مجله – تهران ( چاپ قدیم ) فیروز باقر زاده 1336
527 هنرهای زیبا ، مجله – تهران سید امیر منصوری از 1 تا 2
528 هنرهای ملی ، مجله – تهران دکتر ابوالقاسم جنتی 1334
529 واژه ، مجله – تهران 1337-1338
530 وحید ، مجله – تهران سیف الله وحید سال 1 تا 18
531 وزارت اطلاعات و جهانگردی نشریه
532 وفا ، مجله – تهران نظام وفا کاشانی 1و 6و 7 و 9و 10
533 یاد ، مجله – تهران شورای نویسندگان از 1 تا 30
534 یادگار ، مجله – تهران عباس اقبال سال 1 تا 5
535 یغما ، مجله – تهران حبیبب یغمائی سال 1 تا 30