اسماعیلجسیم

فوق لیسانسعلوم سیاسی و بین الملل

صفحه اصلی

کتاب

زن و خانواده در مسیر تاریخ

کتاب

تاریخ روزنامه نگاری در ایران – جلد اول

کتاب

تاریخ روزنامه نگاری در ایران – جلد دوم

مقاله

روزنامه‌نگاران جان باخته در
راه آزادي مطبوعات ايران

معرفی

اسماعیل جسیم در سال هزار و سیصد و هیجده شمسی در تبریز به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات در رشته ادبیات فارسی و تاریخ ایران، سال های متمادی در محضر اساتیدی چون استاد محمدعلی ناصح رئیس انجمن ادبی ایران متون مشکل ادبیات فارسی را از قبیل تاریخ بیهقی دیوان ناصر خسرو، بوستان و گلستان سعدی و دیوان حافظ را سطر به سطر فرا گرفت. همچنین سال ها در خدمت استاد علامه دانشمند محمد تقی جعفری به کسب علوم فلسفه در حدّ استعداد خود آموخت. در سال هزار و سیصد و چهل و نه شمسی برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد. لیسانس و فوق لیسانس در رشته علوم سیاسی و بین الملل را در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلادی به پایان رسانید. وی از اوان جوانی، ازهیجده سالگی کمبود توجه به جمع آوری روزنامه ها و مجلّات قدیم مخصوصاً نشریات دوران انقلاب مشروطه را در کتابخانه های دانشگاه ها و مراکز علمی احساس کرد و خود تصمیم به جمع آوری روزنامه ها و مجّلات نایاب قدیم و مدارک انقلاب مشروطه پرداخت.

سال های متمادی با عشق و علاقه فراوان برای پیدا کردن و بدست آوردن آنها از کتابفروشی های کنار خیابان که بساط می کردند تا به مدارس قدیمی و کتابفروشی هایی که کارشان خرید کتابخانه های شخصی بود، بطور مداوم مراجعه می کرد. سال ها طول کشید تا موفّق شد مجمو عه ای بسیار نفیس از مطبوعات ایران را جمع آوری نماید و همچنان به ادامه این کار گرانقدر همت گذاشت.

کتابخانه شخصی او بعلاوه از مجموعه گرانقدر نشریات و روزنامه ها دارای حدود پانزده هزار جلد کتب متون ادبیات فارسی، سفرنامه ها، خاطره ها و تواریخ و تحقیقات ادبی وعلوم اجتماعی و دواوین شعرای نامدار می باشد. اسماعیل جسیم تاریخ روزنامه نگاری ایران را که از سی سال پیش بطور مرتّب در فصلنامه ره آورد منتشر می شد اخیراً در دو جلد بصورت کتاب توسط انتشارات علمی در تهران انتشار داده است. مقالات زیادی از او در نشریات مهّم فارسی زبان در آمریکا و در ایران انتشار یافته و چند کتاب هم از وی در شرف انتشار است.

تحصیلات

لیسانس علوم سیاسی

دانشکده مدیریت دانشگاه کالیفرنیا

فوق لیسانس حقوق بین الملل

دانشکده مدیریت دانشگاه کالیفرنیا

کتابخانه

کتابخانه شخصی او بعلاوه از مجموعه گرانقدر نشریات و روزنامه ها دارای حدود پانزده هزار جلد کتب متون ادبیات فارسی، سفرنامه ها، خاطره ها و تواریخ و تحقیقات ادبی وعلوم اجتماعی و دواوین شعرای نامدار می باشد..

همه کتاب های کتابخانه