فهرست کتاب های کتابخانه شخصی اسماعیل جسیم

مشاهده لیست کتاب های جدید کتابخانه

سال انتشار انتشارات مترجم نویسنده کتاب
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     آئین انقلاب اسلامی گزیده ای از اندیشه و آرای امام خمینی
1367 نشر فرهنگ اسلامی   دکتر احمد صبور اردوبادی آئین بهزیستی اسلام
  ققنوس   دکتر ذبیح الله صفا آئین سخن مختصری در معانی و بیان فارسی
شاهنشاهی ۲۵۳۵ طوس   دکتر هاشم رجب زاده آئین کشورداری در عهد رشیدالدین فضل الله
1366 مرکز نشر دانشگاهی   احمد سمیعی آئین نگارش
شاهنشاهی ۲۵۳۵ انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر شاهنشاهی۲۵۳۵   علی قلی اعتماد مقدم آئین و رسم های ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامه فردوسی
1364 موسسه دارالقرآن کریم   استاد جعفری سبحانی آئین وهابیت
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   حمید بصیرت منش و اصغر میر شکاری آئینه حٌسن خاطراتی از ویژگیهای ممتاز امام خمینی در امور فردی و اجتماعی
1358 دانشکده ادبیات تبریز دکتر عبدالحمید رجائی استین – گودار آب و هواشناسی
1379 انتشارات آوای نور   سید عبدالعظیم پویا آبنا به یزد
1359 کانون پژوهش و آموزش   برهان آتش و جشن سده
        آتشکده سرد گزیده اشعار نصرت الله نوح
زمستان ۱۳۶۲ انتشارات یساولی   سید محمد نصیر حسینی آثار العجم در تاریخ وجغرافیای مشروح بلاد و اماکن فارس
1387 سته بان   محمد رضا آل ابراهیم آثار باستانی اماکن مذهبی و گردشگاه ها در استهبان
1361 انجمن آثار ملی مصح : میر هاشم محدث سید محمدتقی مصطفوی آثار تاریخی تهران اماکن متبرکه
1333 انجمن آثار ملی   مهدی بامداد آثار تاریخی کلات و سرخس
1363 اقبال   کاظم زاده ایرانشهر آثار و احوال کاظم زاده ایرانشهر
1377 امیرکبیر اکبر دانا سرشت ابوریحان بیرونی آثارالباقیه
1370 مروارید   اخوان ثالث آخر شاهنامه
1363 قلم   دکتر ابراهیم یزدی آخرین تلاش ها در آخرین روزها
1383 شرکت کتاب   هوشنگ نهاوندی آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت شاه
1370 البرز عبدالرضا هوشنگ مهدوی ویلیام شکراس آخرین سفر شاه
1371 کتاب چشمه   علی حصوری آخرین شاه
1388 طهوری   زهرا کریمی آداب و رسوم و فرهنگ عامه احمد آباد جرقویه
1373 اساطیر عبدالحسین شریفیان جان تولند آدولف هیتلر
1376     دکتر جواد هیأت آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر با خیش
1379 مینا   رحیم رئیس نیا آذربایجان در سیر تاریخ ایران
1390 شیرازه     آذربایجان در موج خیز تاریخ نگاهی به مباحث ملیون ایران و جراید باکو در تغییر نام اران به آذربایجان ۱۲۹۸- ۱۲۹۶ مؤلف : کاوه بیات
1358 فرزانه   ناظم آخوندوف آذربایجان طنز روزنامه لری از ۱۹۲۰ – ۱۹۰۶
1381     رسول حسین زاده آذرخش بر تاریکی
1368 دانشگاه تبریز   تیمور پیر هاشمی آذری دیلی نین گرامری دستور زبان ترکی آذری
1364 مرکز نشر دانشگاهی دکتر علی محمد کاردان ژولین فروند آراء و نظریه ها در علوم انسانی
1390 حبله رود   علیرضا شاه حسینی آرادان سرزمین کهن
1387 مرکز بررسی اسناد وزارت اطلاعات     آزاد مرد٬ شهید طیب حاج رضائی به روایت اسناد ساواک
  معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام ۱۳۸۰     آزادی در اندیشه امام خمینی
1374 عبدالعلی بازرگان   عبدالعلی بازرگان آزادی در نهج البلاغه
1373 انتشارات یزدان   دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن آزادی مجسمه درباره ایالت متحده آمریکا
1387 صدرا   مرتضی مطهری آزادی معنوی
  چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی ۱۳۸۵   مهدی منتظر قائم آزادی های شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن
1354 امیرکبیر   دکتر محمود صناعی آزادی و تربیت
  ایران زمین   ابوالقاسم پرتو اعظم آزمایش آتش متن آخرین دفاع دکتر بقايی در دادگاه
1388 ارمغان   زبیده جهانگیری شبنم آسمان باران گریست
1371 باغ آئینه   داریوش شایگان آسیا در برابر غرب
1386 تاویل   سید مهدی جهرمی و محمد باقری آسیب شناسی دینی از منظز آیت الله مطهری
  صدرا   مرتضی مطهری آشنایی با علوم اسلامی منطق و فلسفه
  صدرا   مرتضی مطهری آشنایی با علوم انسانی اصول فقه
  صدرا   مرتضی مطهری آشنایی با قرآن
1385 صدرا   مرتضی مطهری آشنایی با قرآن
        آشنایی با مجلس شورای اسلامی
1360 مجلس شورای اسلامی     آشنایی با مجلس شورای اسلامی
1387 تنتشارات نامن   محمود نامنی آشنایی با مولوی
1370 نشر علم   زین العابدین مؤتمن آشیانه عقاب حماسه تاریخی و انسانی
1371 انتشارات آگاه   داریوش شایگان آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی هانری کرین
1368 امیرکبیر   دکتر نادر وزین پور آفتاب معنوی چهل داستان از مثنوی
1362 مطالعات و تحقیقات فرهنگی   مهشید میر فخرایی آفرینش در ادیان
1388 آثار جعفری   محمد تقی جعفری آفرینش و انسان
1388 دنیای کتاب حسن ناصر جیمز موریه آقا محمد خان تاجدار
1356 دوازده خرداد چاپ آمریکا     آقا معلم و قلی
1357 صبا   علی اصغر فقیهی آل بویه و اوضاع زمان ایشان
1377 شیرازه حسین بنی احمد   آلمانی ها در ایران نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول براساس منابع دیپلماتیک فرانسه الیور باست
1368 نشر تاریخ ایران   به کوشش : سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه آمار دارالخلافه تهران
  تابان محسن رهنما آلان نوینز و هنری استیل آمریکا چگونه آمریکا شد
1367 مرکز نشر دانشگاهی فرنگیس حبیبی پیرارنی آموزش در کشورهای فقیر
1366 مرکز نشر دانشگاهی بهمن سقط چیان جورج و دتیس و آبراهام و نلسون آموزش علوم در مدارس ابتدایی
1373 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد   سید محمد مهدی جعفری آموزش نهج البلاغه
1368 انتشارات آستان قدس رضوی مجید مهدیزاده ساموئل کرک و ارویل جانسون آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
1344     علی اکبر جعفری ندوشن آن سوی آفتاب نگاهی به زندگانی امام خمینی
1952 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   استالین آنارشیسم یا سوسیالیسم
1371 انتشارت سروش     آنان که به نظر خاک را کیمیا کنند سیمای کامران عدل – اصفهان امروز جلد نفیس
1372 معین   دکتر عبدالهادی حائری آنچه گذشت نقشی از نیم قرن تکاپو
1351 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     آنکت
1388 نشر سایه گستر   زکریا کریمی آهندانی یعقوب آهندان ما
1365 انتشارات ملی   غفور میرزائی آوار باورها
1389 حبله رود     آواز نی تا آوای ایل سیری در تاریخ و فرهنگ مردم روستای فروان گرمسار علیرضا شاه حسینی و یونس شاه حسینی
1389 نشر بال سو   یحیی آریا بخشایشی آوازه رفعت زندگی و اندیشه میرزا تقی خان رفعت
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     آوای توحید نامه امام خمینی به گورباچف و شرح نامه شرح از آیت الله عبدالله جوادی آملی
1374 سازمان تبلیغات اسلامی   علی صدرایی خوئی آیت الله اراکی یک قرن وارستگی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رحیم روح بخش آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی به روایت اسناد
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر محمد باقر وثوقی آیت الله سید عبدالحسین لاری و جنبش مشروطه خواهی
1387 صدرا   مرتضی مطهری آینده انقلاب اسلامی ایران
1375 سازمان چاپ و انتشارات اهل قلم     آینه های فیلسوف گفتگوهایی درباره زنگی ؛ آثار و دیدگاههای استادغلامحسین ابراهیمی دینانی
  جبهه ملی ایران احمد انوری دکتر نصرالله سیف پور فاطمی آیینه عبرت
1373 مدبر   علی اصغر شمیم ااز نادر تا کودتای رضا خان میر پنج
شاهنشاهی ۲۵۳۶ جاویدان   حسن صدر االجزایر و مردان مجاهد
1365 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   ناصر سقفی عامری ابتکار دفاع استراتزیک امریکا یا جنگ ستارگان
شاهنشاهی ۲۵۳۵ کتابخانه ملی ایران   دکتر سید تقی نصر ابدیت ایران
        ابرنگ زندگی
1381 قصه   امیر حسین سجادیه ابری عاشقانه رویا
1381 نگاه   دکتر امیر حسین سجادیه ابری عاشقانه رویا
1368 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   سید علی اصغر کاظمی ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس
  حسینیه ارشاد   علی شریعتی ابوذر
1355     سیده محتشمی پور ابوذر انقلاب سیری در زندگی و مبارزات آیت الله سید محمود طالقانی
1353 دانشگاه آذرآبادگان تبریز     ابونصر محمد فارابی
1367 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   محمد سریر و مرتضی هاشمی اپک و دیدگاههای اینده
1363 تاریخ ایران   ابوالحسن میرزا قاجار شیخ الرئیس به کوشش : صادق سجادی اتحاد اسلام
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     اتحادجماهیر شوروی و رضا شاه بررسی روابط ایران و شوروی میان ۲ جنگ جهانی اکبر ولی زاده
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اکبر قاسم لو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور به روایت اسناد
1387 اکباتان – سمیر غلامحسین اعرابی میکا والتاری اتروسکان آخرین رب النوع در عصر داریوش
1386 مرکز تاریخی اسناد وزارت اطلاعات     اتفاقات تاریخی به روایت اسناد ساواک
چاپ دوم ۱۳۷۱ نشر نگاه     اثار نقاشی مرتضی کاتوزیان
  انتشارات کنفدراسیون جهانی چاپ المان     اجمالی از تحقیق ا. ح آریان پور درباره جامعه شناسی هنر
1366 بنیاد دائرة المعارف اسلامی   جواد شیخ الاسلامی احزاب در کشورهای اسلامی
1367 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     احزاب سیاسی در ایران مجموعه اسناد لانه جاسوسی امریکا جلد ۲- ۱
1371 تاریخ ایران   منصوره اتحادیه احزاب سیاسی در مجلس سوم ۱۳۳۳ هجری قمری – ۱۳۳۴ قمری
  سها   محمدعلی سلطانی احزاب سیاسی وانجمن سری در کرمانشاه
1390 نشر علم   مریم کمالی و حبیب حاج حیدری احمد مجدالاسلام کرمان روایتگر مشروطه
1389 امیرکبیر   سیدفرید قاسمی احمدمجد الاسلام کرمانی
1363 اساطیر   علی اکبر شهابی احوال و آثار محمدبن جریر طبری
  آکادمی اقبال پاکستان – لاهور   ذاکر محمد باقر احوال وآثار اقبال چند پهلو
1351 شرکت انتشارات علمی فرهنگی محمد خوارزمی ابو حامد محمد غزالی احیاء العلوم دین
1373 علمی و فرهنگی معیدالدین محمدخوارزمی ابوحامد محمدغزالی احیاء العلوم دین
1356 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     احیاء حزب طبقه کارگر و دار و دسته سازمان انقلابی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   صفاءالدین تبرائیان احیاگر حوزه نجف٬ آیت الله العظمی سید محسن حکیم
1370 اطلاعات کریم زمانی ابوالحسن علی بن حسین مسعودی اخبار الزمان
1367 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   اصغر جعفری ولدانی اختلافات مرزی ایران و عراق
1362 صفی علی شاه اسمائیل رائیل مورگان شوستر اختناق ایران
1379 آستان قدس   تصحیح : مصطفی جیحونی و محمد فشارکی اختیارات شاهنامه
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی آقاجانی قناد اخراج ایرانیان از عراق
1337 نوین   کاوه دهگان اخگر انقلابها
1386 عروج   مرضیه اخلاقی و شایسته شرعتمداری اخلاق – انسان شناسی در اندیشه امام خمینی
1369 طهوری مصحح : مجتبی مینویی خواجه نصیر الدین طوسی اخلاق ناصری
1379 نشر قطره   محمد مهدی مؤذن جامی ادب پهلوانی
1380 طوس   ابراهیم قیصری ادبیات بحث انگیز دیوان حافظ
        ادبیات تطبیقی ویژه نامه فرهنگستان
1362 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی یحیی آرین پور و سیروس ایزدی یو . ا . برگل ادبیات فارسی بر مبنای تآلیف استوری
1357 امیرکبیر عبدالحسین زرین کوب وردن ل . سولینه ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس
1363 طوس   جمشید ملک پور ادبیات نمایشی در ایران دوران انقلاب مشروطیه
1382 دفتر نشر فرهنگ اسلامی دکتر عبدالرحیم گواهی رابرت ا. هیوم ادیان زنده جهان
1304 مطبعه شوروی   احمد کسروی اذری یا زبان باستان اذربایگان
1359 انجمن آثار ملی سعید فرهودی هانیس گاوبه ارجان و کهگیلویه
1359 انجمن آثار ملی سعید فرهودی هانیس گاوبه ارجان و کهگیلویه
1372 طوس   دکتر رحیم عفیفی ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آئین مزدیسنی
1363 کتابخانه ملی ایران     ارده بندی دهدهی دیویی ادبیات ایرانی
1390 طهوری دکتر رقیه بهزادی سرارپی در نرسسیان ارمین ها
1389 دفتر پژوهش های فرهنگی   یدالله موقن ارنست کاسیرر فیلسوف فرهنگ
  انتشارات و تبلیغات چاپخش محمود ریاضی والتر رادنی اروپا و عقب ماندگی افریقا
1391 توکلی رحیم اشنویی محمدزاده عبدالرزاق اصفهانی ارومیه ٬ اشنویه ٬ رو انداز در ۱۲۲۰ هجری قمری
1351 شرکت چاپ افست   دکتر منوچهر ستوده از آستارا تا استارباد
  انتشارات آثار ملی   دکتر منوچهر ستوده از آستارا تا استارباد
1376 نشر چشمه   مهرداد بهار از اسطوره تا تاریخ
1999 مزدا   هوشنگ مشکین پور از اورشلیم تا اورشلیم پژوهشی در تاریخ یهودیان
1381 کویر   عبدالمجید فیاض از باغ قصر تا قصر آرزوها خاطرات سیاسی یک عنصر سابق حزب توده
1373 ارغنون   حسن علی محمدی از بهار تا شهریار
1373 نشر تاریخ ایران   منوچهر فرمانفرمائیان از تهران تا کاراکاس
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حمید رضا ملک محمدی از توسعه لرزان تا سقوط شتابان
1386 بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر   علیرضا سلطان شاهی از جولانگاه استر تا وادی صهیون
1378 آستان قدس رضوی   دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی از جیحون تا وخش گزارش سفر به ماوراءالنهر
  مرکز خراسان شناسی آستان قدس رضوی ۱۳۷۸   دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی از جیحون تا وخش گزارش سفر به ماوراءالنهر
شاهنشاهی ۲۵۳۶ جاویدان   عبدالحسین زرین کوب از چیزهای دیگر
1364 جاویدان   ابوالحسن زرین کوب از چیزهای دیگر
1390 نشر باران سوئد   علیرضا نوری زاده از حجره های سالوس تا قرفه های سوپر دولوکس
1372 سازمان اسناد ملی ایران   محمدرضا عباسی از حریم تا حرم سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک به عتبات
1386 موسسه فرهنگی رهبان   سیروس غفاریان از حمورابی تا امپراطوری وحشت
1374     سیاوش کسرائی از خون سیاوش شعر
1390 ققنوس   خسرو ناقد از دانش تا فرزانگی گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
1389 نویسنده   دکتر میر جلال الدین کزازی از دهلی نو تا آتن کهن چهار سفرنامه کوتاه
1376 نشر باران   احسان طبری از دیدار خویشتن
1372 قطره   دکتر سید جعفر شهیدی از دیروز تا امروز
1377 نشر کتاب کیومرث   پروین شکیبا از رابعه تا پروین
  امریکا ۱۳۷۷   پروین شکیبا از رابعه تا پروین
1376 نشر کارنگ دکتر پرویز رجبی پروفسور هایدماری کخ از زبان داریوش
1968 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون از زندگی توده ها مواظبت کنید و به شیوه کار توجه نمایید
1375 نشر کتاب – لوس آنجلس     از زندگی من پا به پای حزب توده ایران خاطرات سیاسی اجتماعی مهندس صادق انصاری
اسفند ۱۳۲۴       از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند برد
1375 شرکت انتشارات علمی فرهنگی   محمد باقری از سمرقند به کاشان نامه های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش
1389 شیرازه   رحمت الله معتمدی از سیاه کوه تا دهانه ذوالفقار
1370 جاویدان   مسعد بهنود از سید ضیا٫ تا بختیار
  مرکز خراسان شناسی آستان قدس رضوی ۱۳۷۷     از شمار دو چشم یادنامه استاد احمداحمدی بیرجندی
1379 زوار   یحیی آریان پور از صبا تا نیما
1366 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     از ظهور تا سقوط مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا
1374 کمال علم رضا موسوی گابریل گارسیا ماکز از عشق و شیاطین دیگر
1379 آستان قدس رضوی   گروه رجال و مفاخر فرهنگی از علی آموز اخلاص عمل
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر عبدالله جاسبی از غبار تا باران
  شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ وهنر ۱۳۹۱   محمود دست پیش واله بابا از فضولی تا شهریار
1372 موسسه خدمات فرهنگی رسا سعید آذری احسان نراقی از کاخ شاه تا زندان اوین
1390 شاپور خواست   درویش عباس وثوقی منش از کرخه تا کیان
1369 امیرکبیر   دکتر عبدالحسین زرین کوب از کوچه رندان درباره زندگی و اندیشه حافظ
  حزب توده ایران محمدپور هرمزان لنین از گنجینه اندیشه های مارکسیسم لنین درباره حزب پرولتژی طراز نوین
1363 دنیای کتاب   ابوالحسن بزرگ امید از ماست که برماست خاطرات و مشاهدات ابوالحسن بزرگ امید
1381 نشر نی عبدالکریم رشیدیان لارنس کهون از مدرنیسم تا پست مدرنیسم
      فارسانی از مشروطه تا پهلوی
1379 زوار   یحیی آریان پور از نیما تا روزگار ما
1964 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون از یک جرقه حریق بر می خیزی
1383 نشر افکار   احسان نراقی ازادی
1390 نوید شیراز   مجید نیمروزی و حسین کیانی ازجوزه ی ابن سینا در علم پزشکی
1376 تیراژه   مرتضی زربخت ازکردستان عراق تا آن سوی رود ارس
1365 دانشگاه شیراز   دکتر منصور رستگار فسائی اژدها در اساطیر ایران
1378 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی کردی استاد شهید به روایت اسناد
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدکاه امام خمینی
1366 آگاه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی   اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید
1335 چاپخانه مجلس   سرلشگر غلامحسین مقتدر اسرار تخت جمشید
1368 فردوس   رحیم زاده صفوی اسرار سقوط احمد شاه
1368 فردوس   بهمن دهقان اسرار سقوط احمد شاه خاطرات رحیم زاده صفوی
1362 جامی حمید احمدی   اسرار سقوط شاه و گروگانگیری خاطرات برژینسکی مشاور امنیتی کارتر
1381 مهرفام   بهرام افراسیابی اسرار شاه حکایت هویدا
1370 موسسه خدمات فرهنگی رسا   محمد ترکمان اسرار قتل رزم آرا
  آمریکا   مهدی شمشیری اسرار قتل میرزا علی اصغر خان اتابک
1363 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی محمد خواجوی صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی اسرارالایات
1374 انتشارات فکر روز رویا منجم میرچا الیاده اسطوره٬رویا٬ راز
1364 امیرکبیر   دکتر سید حسن صفوی اسکندر و ادبیات ایران و شخصیت مذهبی اسکندر
1390 نشر هنر اول   حمید رضا مقیمی اسکویی اسکو زیبای خفته در دامنه سهند تا ساحل دریای ارومیه
1358 مرکز خدمات کتابداری   حسن محرابی اسلام
1875 نیویورک – یانگ و کمپانی   استوارت اسلام به زبان انگلیسی
1370 دانشگاه تهران   دکتر نورالدین آل علی اسلام در غرب
1373 البرز غلامرضا سمیعی پروفسور فن گوستاو گروبنام اسلام در قرون وسطی
1375 قلم   دکتر علی شریعتی اسلام شناسی
1369 الهام   دکتر شریعتی اسلام شناسی
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی دفتر پنجم
1365 انتشارات آستان قدس رضوی محمد خرقانی رادولف پیترز اسلام و استعمار
1361 واحد فرهنگی بنیاد شهید   مصطفی پاینده اسلام و گروههای اجتماعی
1387 انتشارات صدرا   مرتضی مطهری اسلام و نیازهای زمان
1383 بوستان کتاب مجید مرادی علامه سید محمد حسین فضل الله اسلام٬ زن و جستاری تازه
1387 بازتاب نگار حسن مرتضوی جِرِد دایموند اسلمه و میکروب و فولاد
1363 مولی یعقوب آژند برنارد لویس لوئی ماسینیون اسماعیلیان در تاریخ
1368 انتشارات مولی یعقوب آژند   اسماعیلیان در تاریخ
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی کردی اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۸۴   بهروز طیرانی اسناد احزاب سیاسی ایران
1376 سازمان اسناد ملی ایران   بهروز طیرانی اسناد احزاب سیاسی ایران
1389 موقوفات دکتر افشار   قدرت الله روشنی زعفرانلو اسناد تاریخی خاندان غفاری
1386 فرهنگ سیستان   ق . ر. دهبانی اسناد تاریخی سیستان
1348 طهوری   به کوشش : جهانگیر قائم مقامی اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران نامه های ظهیر الدوله
1370 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   بهروز قطبی اسناد جنگ جهانی اول در ایران
1358 بنگاه ترجمه و نشر کتاب   اسماعیل رائین اسناد خانه سدان
  دانشگاه علامه طباطبایی   دکتر قاسم انصاری رنانی و قنبرعلی کرمانی اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار
  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     اسناد لانه جاسوسی
1368 کیهان   دکتر جواد شیخ الاسلامی اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۰۱۹ایران و انگلیس
1372 انتشارات سازمان اسناد ملی ایران   کاوه بیات و مسعود کوهستانی نژاد اسناد مطبوعات ایران
  نهضت آزادی ایران     اسناد نهضت آزادی ایران از سال ۴۰
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   هادی خسرو شاهی اسناد نهضت اسلامی ایران
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   هادی خسرو شاهی اسناد نهضت اسلامی ایران
1380 سازمان اسناد ملی ایران   مرضیه یزدانی اسناد هیئت های باستان شناسی در ایران
1370 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی     اسناد و معاهدات ۲ جانبه ایران با سایر دول
شاهنشاهی ۲۵۳۶ بنگاه نشر و ترجمه کتاب   عبدالحسین نوائی اسناد و مکاتبات تاریخی ایران
1372 انتشارات کیهان   دکتر محمد رضا نصیری اسناد و مکاتبات تاریخی ایران قاجاریه
1363 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   دکتر عبدالحسین نوائی اسناد و مکاتبات سیاسی ایران
1360 بنیاد فرهنگ ایران   دکترعبدالحسین نوائی اسناد و مکاتبات سیاسی ایران
1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   علیرضا اسماعیلی اسنادی از اختلافات و دعاوی بانک ایران بانک استقراضی سابق
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۸۴   به کوشش : غلامرضا اسلامی اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضا شاه
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۹۰   فاطمه قاضی ها اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی ۱۳۱۵ – ۱۲۸۸
1353 انتشارات ۱۲ محرم ۱۵ خرداد     اسنادی از جمعیت های موٰتلفه اسلامی جاما
1372 انتشارات وزارت امور خارجه     اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز
  اداره انتشارات اسناد دفتر مطالعات سیاسی ۱۳۷۷   به کوشش : نصرالله صالحی اسنادی از روند انعقاد عهد نامه دوم الرزته الروم
1378 سازمان اسناد ملی ایران   سهیلا ترابی اسنادی از مدارس دختران
1378 انتشارات سازمان اسناد ملی ایران   سهیلا ترابی فارسانی اسنادی از مدارس دختران از مشروطه تا پهلوی
1376 سازمان اسناد ملی ایران     اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران
1363     محم ترکمان اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر توس
شاهنشاهی ۲۵۳۶ انتشارات امیرکبیر   داریوش شایگان اسیا در برابر غرب
1376 دفتر پژوهش های فرهنگی   کاوه بیات اسیای میانه
1371 کتاب سرا   ابراهیم صفائی اشتباه بزرگ ملی شدن نفت
1380 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دکتر مهدی محقق شیخ فرید الدین عطار نیشابوری اشتر نامه
1369 سازمان برنامه و بودجه   هانس سینگر٬بانتین برگن٬ آرتور لوئیس عزیز کیاوند اشتغال و توزیع درآمد و استراتژی توسعه
1367 طوس ابوالقاسم سری دکتر ویلم فلور اشرف افغان بر تختگاه اصفهان
  فرهنگسرا     اشنایی با اثار هنرمندان ایرانی
1354 دانشگاه پهلوی شیراز   مسعود فرزاد اصالت در توالی ابیات در غزلهای حافظ جلد ۴ – ۱
چاپ اول ۱۳۷۱ نشر ناشرانت     اصفهان
1385 چاپ و نشر عروج   محمد حنیف اصفهان در انقلاب
1373 رضا نور بختیار   رضا نور بختیار اصفهان موزه همیشه زنده
1368 عبدالعظیم رضائی   عبدالعظیم رضائی اصل ونسب و دین های ایرانیان باستان
1379 طرح نو   اکبر گنجی اصلاح گری معمارانه
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عباس خلجی اصلاحات آمریکایی و قیام پانزده خرداد
        اصلاحات هم استراتژی هم تاکتیک مجموعه سخنرانی ها در جامعه زنان اسلامی عبدالعلی بازرگان و دیگران
  مرکز نشر دانشگاهی دکتر هادی عالم زاده صباح ابراهیم سعیدالشیخلی اصناف در عصر عباسی
1349 موسسه انتشارات فرانکلین ابوالفضل قاضی موریس دوورژه اصول علم سیاست
1382 وفا حاج سید جواد مصطفوی سقط الاسلام کلینی اصول کافی
1361 آستان قدس رضوی   ر .ع شاکری اصول مقدمات کتابداری یا کتابداری آسان
1366 امیرکبیر   دکتر علی شریعتمداری اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
1363 امیرکبیر   دکتر محمد معین اضافه
1344 دفتر دربار شاهنشاهی     اطلاعاتی درباره کتابخانه پهلوی
1357 جاویدان   ناصر پورقومی اعراب و اسرائیل و آینده
1337 پایدار   احمد کسروی اغاز پیروزی
1369 کیهان   دکتر جواد شیخ الاسلامی افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجار
1371 انتشارات مزدا امریکا   سعیدی سیرچانی افسانه های شیخ ریا و یک شب و دو منظره
1368 طوس   جلال ستاری افسون شهرزاد پژوهشی در ۱۰۰۰ افسان
1361 تاریخ ایران به کوشش : منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان غلامحسین افضل الملک افضل التواریخ
1351 مصدق   عمار اوزگان افضل الجهاد
1369 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     افغانستان٬ آغاز بحران مجموعه اسناد لانه جاسوسی امریکا
1368 چاپ آلمان   هما ناطق و فریدون آدمیت افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار
1338 امیرکبیر زبیح الله منصوری   افکار مترلینگ
1390 نقش جهان مهر   دکتر محمد ضمیران افلاطون٬پایدیا و مورنتینه
1984 آکادمی اقبال پاکستان   دکتر سید محمد اکرم اقبال در راه مولوی
1370 آتلیه هنر محمد سلحشور   حکیم نظامی گنجوی اقبالنامه
1381 نشر مرکز   محمدعلی همایون کاتوزیان اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
  حزب توده ایران   حیدر مهرگان اکتبرو ضد اکتبر
1367 مرکز نشر دانشگاهی احمد شریعتی و حسین منوچهری ابوالحسن عامری الاعلام بمناقب الاسلام ترجمه فارسی همراه با متون عربی
شاهنشاهی ۲۵۳۶ بنگاه ترجمه و نشر کتاب دکتر محمدابراهیم آیتی احمدبن ابی یعقوب البلدان
1373 فکر روز مصطفی احمد زاده محمد حسن خان اعتماد السلطنه التدوین فی احوال جبال شروین
1376 مرکز فرهنگی خراسان مصحح : شیخ عزیز الله عطاردی محمد رافعی قزوینی التدوین فی اخبار قزوین
1362 بابک استاد جلال الدین همایی ابوریحان بیرونی التفهیم
1363 کتابخانه بزرگ اسلامی   علامه امینی الغدیر
1372 انقلاب اسلامی محمدبن احمدمستوفی هروی ابن اعثم کوفی الفتوح
1362 آستان قدس رضوی دکترمحمدعلی مقدم و دکتر ابراهیم الدسوقی شتا ابو هلال عسگری الفروق فی اللغه
1351 دانشگاه مشهد   ابی جعفر بن الحسن بن علی الطوسی قده الفهرست
1367 مرکز نشر دانشگاهی   محی الدین بن العربی القجلیات الالهیه
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     الگوهای رفتاری ایالات متحده آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ۸۰-۵۷ دکتر بهرام نوازنی
      آزاده دارایی اللٌر دیلی
1375 پارس سانفرانسیکو   دکتر روشنگر الله اکبر
1366 مؤسسه طبع و نشر آستان قدس   دکتر محمود روحانی المجمر الاحصائی فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم
1370 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی     المعجم المفهرس
1389 چاپ و نشر عروج   محمد هادی فلاح الهی نامه حضرت امام خمینی
1366 انتشارات دانشگاه تبریز   دکتر اکبر بهروز الوجوه و النظائرفی القرآن
1364 بنیاد پژوهشهای اسلامی   محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی حسین استاد ولی امالی شیخ مفید
1387 چاپ و نشر عروج   غلامعلی رجائی امام به روایت امام
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     امام به روایت دانشوران
1390 مو.سسه تدوین و نشر آثارعلامه جعفری   محمد تقی جعفری امام حسین شهید فرهنگ پیشروی انسانیت
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   هادی خسرو شاهی امام خمینی و جمال عبدالناصر
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   فروغ السادات رحیم پور امامت و انسان کامل از دیدکاه امام خمینی
1365 نشر نو غلامعلی سیار هلن کارر دانکوس امپراتوری گسسته طغیان ملت ها در شوروی
1975 اداره نشریات زبانهای خارجی پکن   لنین امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری
1368 دانشگاه تهران فیروز حریر چی محمدبن ابی بکر عبدالقادر رازی امثال الحکم
1364 دانشگاه تبریز   قادر فتاحی قاضی امثال حکم کردی
1361 امیرکبیر   علی اکبر دهخدا امثال و حکم علی اکبر دهخدا
  صدرا   مرتضی مطهری امدادهای غیبی در زندگی بشر
1362 کتاب سرا   پیر سالینجر امریکا در بند
لوس انجلس ۱۳۷۶     علی محمد تهرانی امریکای حقیقی
1389 بلور   ایرج دلکش املش پردیس ایران
1972 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون اموزش خود را از نو بسازیم
لندن ۱۳۶۸ انتشارات جبهه ملی ایران     امیدها و نا امیدی ها خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی
1380 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سرهنگ احمدحسینیا امیر خستگی ناپذیر
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   احمد حسینیا امیر خستگی ناپذیر زندگی نامه سرلشکر شهید ولی الله فلاحی
  مرکز بررسی اسناد تاریخی انتشارات کیهان ۱۳۸۶     امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک جلد ۲ – ۱
1387 سازمان عقیدتی جمهوری اسلامی   علی اعوانی امیرآبادان٬ بر اساس خاطرات امیر سرتیپ منوچهر کهتری
1386 نگارستان کتاب   زبیده جهانگیری شبنم امیرانی در آیینه خواندنیها
1361 خوارزمی   دکتر فریدون آدمیت امیرکبیر و ایران
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     امین مردم و امام بررسی ویژگی های شخصیتی یادگار امام
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی خیرالله خیری اصل سایروس ونس انتخاب دشوار سالهای بحرانی در سیاست خارجی آمریکا
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر بهمن اسماعیلی انتخابات مجلس هفتم
1345     اسماعیل رائیل انجمن های سری در انقلاب مشروطیت ایران
1329 چاپ چهر   دکتر محمد مکری اندرز خسرو قبادان
1351 خوارزمی   فریدون آدمیت اندیشه ترقی حکومت قانون عصر سپهسالار
  معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام ۱۳۸۸   دکتر یحیی فوزی اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب
1389 چاپ و نشر عروج   محمد رضا غفوریان اندیشه فلسفی امام خمینی
1385 چاپ و نشر عروج   مهدی مهریزی اندیشه های اجتماعی امام خمینی
1361 مرکز نشر دانشگاهی   مرتضی مطهری و … اندیشه های بنیادی اسلامی
1378 مرکز پژوهش های صدا و سیما   شهاب الدین مشایخی راد اندیشه های تربیتی استاد مطهری
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سیروس روح الله سوزنگر اندیشه های سید قطب
1366 مرکز نشر دانشگاهی یوسف رحیم لو ناصف نصار اندیشه واقع گرای ابن خلدون
1369 الهام   علی شریعتی انسان
1368     عبدالعلی بازرگان انسان کامل
  صدرا   مرتضی مطهری انسان و ایمان
1368 مروارید مصطفی قلی عماد لارنس لکهارت انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران
1364 روابط عمومی استان قدس رضوی     انقلاب اسلامی ایران و استان قدس رضوی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی خسرو شیری انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان
1390 مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات     انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک روز شمار استان مازندران – ساری جلد ۱ و ۲
1378 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حسن شمس آبادی انقلاب اسلامی در سبزوار
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عبدالرحیم اباذری انقلاب اسلامی در شهرستان میانه
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سیداصغر ابن الرسول انقلاب اسلامی در کاشان
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر روح الله بهرامی انقلاب اسلامی در کرمانشاه
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مصطفی نوری انقلاب اسلامی در گرگان و دشت
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حمیدرضا دالوند انقلاب اسلامی در لرستان
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر اسماعیل حسن زاد انقلاب اسلامی در مرند
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ابوالفتح مؤمن انقلاب اسلامی در همدان
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر محمد عابدی اردکانی و دکتر محمد حسن میر حسینی انقلاب اسلامی در یزد
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   داوود سلیمانی زاده انقلاب اسلامی و احیای هویت دینی شیعیان لبنان
1356 حزب توده ایران     انقلاب اکتبر و ایران
1363     مهدی بازرگان انقلاب ایران در دو حرکت
1364 موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی   سید علی محمودی انقلاب فرهنگی چین
1358 انتشارات جاویدان خلیل ملکی ایزاک دویچر انقلاب ناتمام
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   بهمن شعیب انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران
1367     اکبر هاشمی رفسنجانی انقلاب و دفاع مقدس
1391 طلایه پرسو   لئون تروتسکی انقلابی که به آن خیانت شد ٬ اتحاد شوروی چیست و به کجا می رود
1364 نهال اسکندر دلدم سر دنیس رایت انگلیسیها در میان ایرانیها
شاهنشاهی ۲۵۳۶ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ایرج افشار شجاع انیس الناس
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   دیمیتروف اهداف طبقه کارگر در جنگ
1361 مرکز نشر دانشگاهی   دکتر همایون الهی اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم
1363 دانشگاه شهید بهشتی تهران   دکتر امیر باقر مدنی اوپک و تآثیرات تخریبی تطبیقی قیمت نفت
1359 جاویدان   ایرج افشار اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده
1370 مروارید   جلیل دوست خواه اوستا کهن ترین سروده های ایرانیان
1369 سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی   خواجه نصیر الدین طوسی اوصاف الاشراف
1390 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   مجید فروتن اوضاع سیاسی اجتماعی همدان در جنگ جهانگیر اول
1966 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون اوضاع کنونی و وظایف ما
1347 انتشارات روزنامه آلیک   اسمعیل رائین اولین چاپخانه ایران
1368 خواندنیها   اسکندر دلدم اولین سفیر ایران در واشنگتن
باکو ۱۹۴۱ اذر نشر     اونلارکمیدر
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   خوشنویسی : ناصر جواد پور ای عشق نامه عرفانی حضرت امام خمینی
میلادی ۱۹۹۴ baran book   سعیدی سیرچانی ای کوته استینان
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمدباقر نوذری گرمه خانی ایت الله سیدمحمد صادق لواسانی به روایت اسناد
1390 مرکز بررسی اسناد تاریخی     ایت الله شیخ بهاءالدین محلاتی به روایت اسناد ساواک
1373 موسسه فرهنگی صراط   عبدالکریم سروش ایدئولوژی شیطانی
1985 کانون کتاب ایران   فریدون آدمیت ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران
  روشنگران   فریدون آدمیت ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران مجلس اول و بحران آزادی
1367     نادر پیمائی ایران ۲۵ قرن در آیینه زمان
1362 مرکز نشر دانشگاهی احسان اشراقی سفارت فوق العاده کنت دو سر سی ایران در ۱۸۴۰-۱۸۳۹ میلادی
1373 البرز به کوشش : عبدالرضا هوشنگ مهدوی و خسرومعتضد یوسف مازندی ایران ابر قدرت قرن
1369 الهام   رضا اصفهانی ایران از زرتشت تا قیام ایرانی
1362 زوار علی اصغر سعیدی اوژن اوبن ایران امروز
1359   سیروس ایزدی م . س . ایوانف ایران باستان
      حسن پیر نیا مشیر الدوله ایران باستان
1370 دنیای کتاب   حسن پیر نیا مشیر الدوله ایران باستانی
1377 نیلوفر حسن کامشاد سیروس غنی ایران بر آمدن رضاخان٬ برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها
1384 نشر نی احمد گل محمدی یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب
    سید حسین نصر و مظفر بختیار رولف بنی ایران پل فیروزه
1371 موسسه خدمات فرهنگی رسا   به کوشش : صفاء الدین تبرائیان ایران در اشغال متفقین
1363 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران   دکتر سید تقی نصر ایران در برخورد با استعمارگران از آغاز قاجاریه تا مشروطیت
1336 ادیب   مورخ الدوله سپهر ایران در جنگ بزرگ ۱۹۱۸- ۱۹۱۴
1373 شرکت انتشارات علمی فرهنگی روحی ارباب م .آ . داندامایف ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی
1372 دنیای کتاب رشید یاسمی پروفسور آرتور کریستین سن ایران در زمان ساسانیان
1359 دنیا سیروس ایزدی و حسین تحویلی ای . پ . پتروشفسکی ایران در سده های میانه
1357 لندن   مصطفی الموتی ایران در عصر پهلوی
  سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی ۱۳۴۳   محمد جواد مشکور ایران در عهد باستان
1350 چاپخانه بهمن   اشرف احمدی ایران در گذشته و حال
1364 نشر نو کریم امامی دنیس رایت ایران در میان انگلیسی ها
1369 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     ایران دربند مجموعه اسناد لانه جاسوسی امریکا
1345 وزارت فرهنگ و هنر     ایران دیروز خاطرات پرنس ارفع ؛ ارفع الدوله
1351 طوس   محمدعلی اسلامی ندوشن ایران را از یاد نبریم
1358 سحاب کتاب فیروز فیروز نیا رابرت گراهام ایران سراب قدرت
چاپ اول ۱۳۷۲ انتشارات فرهنگسرا   جواد یساولی ایران سرزمین افسانه ای
1372 انتشارات گویا   علی اکبر صادقی ایران سرزمین مهر
1389 انتشارات بین المللی المهدی   جابر وثیق ایران شناسی و زبان فارسی در اوکراین
1373 حزب توده ایران   نیکوس بلتاس دوکاریس ایران قلب من
  شرکت تعاونی ترجمه و نشر بین الملل ضیاء الدین ضیائی پیتر شولاتور ایران کانون زمین لرزه
  دفتر نشریه عادیات سید محمد اصفیائی حسنین هیکل ایران کوه آتشفشان
1363 زوار   غلامرضا انصاف پور ایران و ایرانی به تحقیق در صد سفرنامه دوران قاجاریه
1363 جاویدان حسین کردبچه س . ج . و. بنجامین ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه
1367 علم   بهرام افراسیابی ایران و تاریخ
1364 هما   دکتر عبدالحسین نوائی ایران و جهان از مغول تا قاجاریه
1367 علمی و فرهنگی غلامعلی وحید مازندرانی جرج . ن . کرزن ایران و قضیه ایران
1387 دفتر نشر   دکتر اصغر جعفری ولدانی ایران و مصر چالش ها و فرصت ها
1350 کمیسیون ملی یونسکو – ایران     ایرانشهر
1373 اطلاعات مریم امیر احمدی پروفسور یوزف مارکوارت ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی
1984 شرکت کتاب   دکتر شهناز مصلحی ایرانیان برون مرزی و نمونه لوس آنجلسی آن
1369 اطلس   سید علی صالحی ایل بزرگ بختیاری
1390 زانا   صید محمد درخشنده ایل من ایلام
1372 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ایرج افشار سیستانی ایلام و تمدن دیرینه آن
1374 علمی   دکتر عباس زریاب خوئی ایینه جام
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سهیلا راجی کاشانی با خورشید تا سپیده از زندگی امام خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی
1375 شرکت کتاب   سیمین بهبهانی با قلب خود چه خریدم
1369 امیرکبیر   عبدالحسین زرین کوب با کاروان اندیشه
1370 علمی   دکتر عبدالحسین زرین کوب با کاروان حله مجموعه نقد ادبی
1377 انتشارات ره آورد   حسن شهباز با گام های خسته در دشت های دور
  حسینیه ارشاد   علی شریعتی با مخاطب های آشنا
1385 فرهنگستان زبان و ادب فارسی فضل الله پاکزاد تئودور نولدکه باب ملک الجرذان و وزرائه در کلیله دمنه
چاپ اول کامران عدل     بازارهای ایرانی
1369 طوس   مهدی قریب بازخوانی شاهنامه
  سهند پاریس   رحیم شریفی بازرگان وبختیار
1373 طوس   هما ناطق بازرگانان
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید محسن صالح بازشناسی حکومت ولایی
1369 الهام   علی شریعتی بازشناسی هویت ایرانی اسلامی
  حسینیه ارشاد   علی شریعتی بازگشت
1360 بنگاه ترجمه و نشر کتاب   مهدی بازرگان بازگشت به قرآن
1362 قلم   مهندس مهدی بازرگان بازگشت به قرآن
1368 انتشارات هفته   لئونارد موزلی و محمود طلوعی بازی قدرت
1373 انیشتن   ناصر نجمی بازیگران سیاسی عصر رضا شاهی و محمدرضاشاهی
1372 نشر علم   محمود طلوعی بازیگران عصر پهلوی
شاهنشاهی ۲۵۳۷ جاویدان   ا . خواجه نوری بازیگران عصر طلایی
1372 انتشارات وزارت امور خارجه صادق ملک شهمیرزادی گرگوار فرامکین باستان شناسی در آسیای مرکز
  آتلیه هنر محمد سلحشور   منوچهر آدمیت باغهای ایرانی * بسیار نفیس *
1390 دفتر پژوهش های فرهنگی   امیر بانی مسعود باغهای تاریخی تبریز
1362 امیرکبیر   دکتر عبدالحسین زرین کوب بامداد اسلام
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   شاپور زرد مودی اردکلو بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
1369 خوارزمی   پرتو علوی بانگ جرس راهنمای مشکلات دیوان حافظ
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سرهنگ احمدحسینیا باید رفت
1355 انتشارات ارانی   برزین آذرمهر بپاخییز ایران من
1340 زوار   دکتر قاسم غنی بحث در آثار ٬ افکار و احوال حافظ
1375 خوارزمی یحیی مهدوی ژان وال بحث در مابعد الطبیعه
1366 علمی   دکتر عبدالحسین زرین کوب بحر در کوزه تفسیر مثنوی
1362 هفته محمود مشرقی هامیلتون جوردن بحران
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی محمد طاهری مقدم هامیلتون جوردن بحران
1374 اطلاعات   محمد جواد آسایش زارچی بحران بوسنی هرز گووین و مذاکرات صلح با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی
1372 نشر البرز عبدالرضا هوشنگ مهدوی فخرالدین عظیمی بحران دموکراسی در ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰
1365 سروش ایرج پاد کمیسیون برانت بحران عمومی شمال و جنوب
1375 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها داوود حیدری کارل هوسمن بحران وجدان
  سهند پاریس   رحیم شریفی بختیار و ارتشبد قره باغی
1369 آستان قدس رضوی   سید محسن محسنیان بختیاری ها
1385     نصرت الله نوح بخش منتشر نشده آثار یغمای جندقی
  پیمان   احمد کسروی بخوانند و داوری کنند
1347 شرکت جاپاک   احمد کسروی بدر الشریعة شعر سروده
1388 آباد بوم عبدالرسول خیر اندیش ویلیام فلور براز جان
  لوس آنجلس   دکتر عبدالعلی مقبل برای مقایسه جمهوری اسلامی با تفتیش افکار اسپانیایی
1379 نیما – سوئد   جعفر شفیع زاده برپشت پرده های انقلاب
1388 نشر عروج   غلامعلی رجائی برداشت هایی از سیره امام خمینی
1385 چاپ و نشر عروج   غلامعلی رجائی برداشت هایی از سیره امام خمینی در عرصه تعلیم ٬ تدریس و مرجعیت جلد پنجم
  واشنگتن دی سی   نادر پیمائی بررسی ادیان ثلاثه
1386 حکمت   حسین غفاری بررسی انتقادی و تطبیقی نظری کانت
1360 هجرت   غلامرضا فدایی عراقی بررسی پاره ای از ویژگیهای حزب الله و حزب شیطان
1367 انتشارات کیهان دکتر کاظم ایزدی س . ک . موزر – ج . کالتون بررسی تحقیق در علوم اجتماعی
1388 چاپ و نشر عروج   دکتر علی محمد حاضری بررسی تحلیلی مطالعات انقلاب اسلامی
  بانک ملی جمهوری اسلامی ایران     بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب
1378 مرکز اسناد انقلاب اسلامی مؤلف : سید جعفر باجگانی   بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی اکبر جعفری ندوشن بررسی تطبیقی کار ویژه های شورای نگهبان در ایران٬ فرانسه و آمریکا
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر مجید بزرگمهری بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه
1362     نهضت آزادی ایران بررسی سفر هایزر به ایران
1373 کاوه   نصرت الله نوح بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۶۲   بهرام مستقیمی بررسی فعالیت های سازمان ملل متحد در مورد نامیبیا
1361 انتشارات میقات   مرتضی مطهری بررسی فقهی مسئله بیمه
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد امجد بررسی مقایسه ای توسعه اقتصادی در ایران و کره جنوبی ۱۳۵۷- ۱۳۴۱
  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۶۴   سید ابوالقاسم حسینی بررسی مقدماتی اصول روانشناسی اسلامی گلچین چکیده مقاله ها و چکیده کتابها ۱۰ جلد
1389 جوهر حیات   علی یعقوبی و کریم یعقوبی بررسی نظام مالیات ارزی در دوره قاجار
1372 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید حمید روحانی بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی
1364 امیرکبیر   محمد تقی جعفری بررسی و نقد افکار راسل
1369 شباویز   احمد سمیعی برکشیده به ناسزا
        برگزیده اثار عباس کاتوزیان
1363 مرکز نشر دانشگاهی   دکتر جلیل تجلیل و دیگران برگزیده متون ادب فارسی
1365 مرکز نشر دانشگاهی   نصرالله پورجوادی برگزیده مقاله های نشر دانش درباره حافظ
1356 انتشارات فانوس برهان رضائی لئون تروبسکی برنامه انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی
1376 بنیاد مطالعات ایران واشنگتن دی سی     برنامه انرزی اتمی ایران مصاحبه با اکبر اعتماد
  حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران ۱۳۵۶     برنامه حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران
1378 بنیاد مطالعات ایران   منوچهرگودرزی و خداداد فرمانفرمایان برنامه ریزی عمرانی و تصمیم گیری سیاسی
1356 ۱۲ محرم   نهضت اسلامی برنامه عمل
1984 آکادمی اقبال پاکستان – لاهور   پروفسور محمد منور برهان اقبال
  جزیره ونکور و جزایر گلف   روبین لنگکی سومر بریتیش کلمبیا
1362 کیهان فریدون بدره ای هنری توماس بزرگان فلسفه
1369 ناصر   سید محسن سعید زاده بزرگان قائن
1368 علمی   دکتر زریاب خوئی بزم آورد شصت مقاله درباره تاریخ فرهنگ و فلسفه
1390 مرکز بررسی اسناد تاریخی     بزم اهریمن جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک جلد ۴ – ۱
1371 کتابخانه سنائی   مهدی سهیلی بزم شاعران
1381 چاپخانه پارس   مهدی شمشیری بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران
1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ایرج افشار سیستانی بلوچستان و تمدن دیرینه آن
1363 اشکان همایون شهیدی ن . پ . مامونتف بمباران مجلس شورای ملی
1970 سفارت اتحاد شوروی در ایران     بمناسبت صدمین سالگرد تولد بلادیمرلنین
1390     فاطمه حیدریان بن بست غرور
1350 حزب توده ایران   احسان طبری بنیاد آموزش انقلابی
1389 حبله رود   خسرو عندلیب سمنانی گویا بنیادهای هویتی منطقه سمنان
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رضا کاید خورده به سوی روشنایی خاطرات سید احمد زرهانی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تدوین : رضا کاید خورده به سوی روشنایی خاطرات سید احمد زرهانی
شاهنشاهی ۲۵۳۶ انتشارات سروش خسرو جهانداری جان ای . آر. لی به سوی سیاستهای ارتباطی واقع بینانه
1390 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     به فرهنگ باشد روان تندرست مقاله ها و نقد های نامه فرهنگستان درباره شاهنامه به کوشش : احمد سمیعی گیلانی و ابوالفضل خطیبی
تهران ۱۳۶۹ موسسه تحقیقات ومطالعات فرهنگی     به مناسبت بزرگداشت امینیکو شاعر رومانی
1348 دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز     به یاد خواجه رشید الدین فضل الله
1390 لوس آنجلس – انتشارات شریف   غفور میرزائی به یاد یار و دیار دفتر شعر
1382 فاتحان     بهار ۸۲ کتاب سوم از مجموعه روایت انصار کارنامه تاریخی استان همدان در جنگ تحمیلی زمستان ۶۰ تا بهار ۶۱ گل علی بابایی
1351 فرانکلین   به کوشش : محمد گلبن بهار وادب فارسی
    به کوشش : خسرو زعیمی میرزا نصیر اصفهانی بهاریه یا مثنوی پیر و جوان * بسیار بسیار نفیس *
شاهنشاهی ۲۵۳۵     سید حسین کیایی بهایی از کجا و چگونه پیدا شده
1344 بنگاه مطبوعاتی فرخی   احمد کسروی بهایی گری
1387 اروند   سهیلا سلحشور بهترین ضرب المثل های ایرانی
1364 امیرکبیر     بوستان سعدی
  آتلیه هنر محمد سلحشور   مصحح : منوچهر آدمیت بوستان شاهکار سعدی شیراز به خط عباس مستوفی الممالکی* بسیار نفیس*
1390 سخن ابوبشر متی بن یونس قنائی گرد آورنده : سید مهدی زرقانی بوطیقای کلاسیک بررسی تحلیلی – انتقادی نظریه شعر در منابع فلسفی
  لوس آنجلس   علی حیدری بوی نور
1389 نشر گیلکان   عبدالرحمان عمادی بی ٬ بید
1355 فانوس – نیویورک   کارل مارکس و فیدریش انگلس بیانیه کمونیست
1368 بنیاد دائرة المعارف اسلامی   مرتضی اسعدی بیت المقدس
چاپ امریکا ۱۳۷۱ کتابفروشی ایران واشنگتن دی سی   سعیدی سیرچانی بیچاره اسفندیار
1374 اطلاعات صباح زنگنه محمد قطب بیداری اسلامی
1391 نشر امرود   محمد جعفر محمدزاده بیداری در باغ مومیایی پژوهشی مقایسه ای در شناخت شاهنامه
1354 دانشگاه پهلوی شیراز   محمدبن یوسف برهان بیژن و منیژه
1358 اقبال   دکتر علی امینی بیست سال بعد از امیرکبیر
1384     تدوین : دبیر خانه شورای عالی فرهنگی بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
1367 انتشارات خوارزمی محمد قاضی مارسل نیدوگانگ بیست کشور آمریکای لاتین
1361 دفتر انتشارات اسلامی   مرتضی مطهری بیست گفتار
بهمن ۱۳۶۲ ماهنامه هوخت   اردشیر جهانیان بیست و یک نوشتار درباره پایه های دین زرتشت
1353 حزب توده ایران محمدپور هرمزان لنین بیماری کودکی ؛ چپگرایی در کمونیسم
1368 دانشگاه تهران رضا مستوفی م . ا. ل . مالووان بین النهرین و ایران باستان
1365 نشر تاریخ ایران   منصوره اتحادیه و حامد فولادوند بینش و روش در تاریخ نگاری معاصر
1378 شر علم   رضا امیر خانی بیوتن
1390 گلبن   نسرین قلانی پ س و گذری مردم شناختی بر گرجیان ایران
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تدوین :عباس آقایی جیرهنده پا به پای آزادگان خاطرات امیر سرتیپ عبدالله نجفی
1374 نشر فرهنگ اسلامی   مهدی بازرگان پا به پای وحی
1364 چشمه فرامرز سلیمانی و احمدکریمی حکاک   پابلونرودا انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
  انجمن پاسداری از زبان پارسی و فرهنگ ایرانی ۱۹۹۷     پارسی نامه
1357 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   زهرا کیهانی پاسبان جهنمی زندگی سیاسی سپهبد نصیری
1377 سیمرغ دکتر حسین ابوترابیان محمدرضا شاه پهلوی پاسخ به تاریخ
  انتشارات سهند پاریس   رحیم شریفی پاسخی به داوری تاریخ
  موسسه در راه حق   محمد تقی مصباح پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک
  دانشگاه اوپسالا سوید   تدوین : علی محدث پانزده منظومه ادبی عرفانی سروده پانزده شاعر پارسی – هندی – رومی و تازی عربی و فارسی
  انتشارات سهند پاریس   رحیم شریفی پایبندی به کدام قانون
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲   سید احمد میریان پدر مهربان خاطراتی از رفتار امام خمینی با کودکان و نوجوانان
1373 نشر علم   محمود طلوعی پدر و پسر ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها
1315 چاپخانه مجلس   تنظیم : عباس خلیلی پرتو اسلام ترجمه کتاب ضحی الاسلام
1360 شرکت سهامی انتشار   آیت الله طالقانی پرتوی از قرآن
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲   حسین رودسری پرتویی از خورشید خاطراتی از دوران زندگی حضرت امام خمینی
  سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی ۱۳۷۲   دکتر سید محمد مهدی جعفری پرتویی از نهج البلاغه
1369 شرکت افست     پرده هایی از شاهنامه فردوسی
1382 زرین   زبیده جهانگیری شبنم پرواز را فریاد کن
1372 نگاه   حسین فرزانه پرونده ۵۳ نفر
1360 کتاب روشن   ایرج افشار پرونده صالح درباره الله یار صالح
1389 اندیشمندان   حسین مسرت پژوهشی در آب انبارهای شهر یزد
1362 طوس   مهرداد بهار پژوهشی در اساطیر ایران
1391 ققنوس نادر میر سعیدی میتوواترز پژوهشی در تاریخ ایلام نو
1361 میترا   محمدعلی مهمید پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران
1367 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی دکترغلامرضا وراهرام پروفسور دکتر هری برت بوسه پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی
شاهنشاهی ۲۵۳۵ امیرکبیر   فتح الله سعادت پژوهشی در مسائل نفتی ایران
1380 دفتر نشر معارف انقلاب   اکبر هاشمی رفسنجانی پس از بحران کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی
1362 نشر ناشر   حسین مکی پس از خلع ید
  مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ۱۳۷۱     پس از سقوط سرگذشت خاندان پهلوی در دوران آوارگی – خاطرات احمد علی منصور انصاری
1381 نیما   بهرام چوبینه پشت پرده های انقلاب اسلامی اعترافات حسین بروجردی
1977 بنیاد نشریات پروگرس مسکو محمد هرمزان الکسی تولستوی پطر اول
1388 اقلیم قلم   احمد لطیف پور پل باستانی دزفول
      سید حسین نصر پل فیروزه
1373 علمی   دکترعبدالحسین زرین کوب پله پله تا ملاقات خدا
1364 تاریخ ایران منصوره اتحادیه و منصوره جعفری فشارکی فلوریدا سفیری پلیس جنوب ایران
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   منیره راضی پلیس جنوب ایران
1390 موقوفات ایرج افشار   گرد آوری : ایرج افشار پنج کتابشناسی ایران
1384 ما   سروده : علی اکبر کنی پور مستی پنج گوهر
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محسن مدیر شانه چی پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ایران
1358 پیام   مصطفی فاتح پنجاه سال نفت ایران
1390 چاپ و نشر عروج   علی محمد بشارتی پنجاه و هفت سال اسارت
1354 امیرکبیر   علی دشتی پنجاه وپنج
1366 تهران – نشویل   دکتر جامی شکیبی گیلانی و … پندوستان یاب
1365     دکتر جامی شکیبی گیلانی و دکتر محمدحق شناس لاری پندوستان یاب
1378 تاریخ معاصر ایران   فرهاد رستمی پهلوی ها
  لوس آنجلس   مصحح : ادوارد ژوزف پوپک مثنوی شریف
1993 واشنگتن دی سی آمریکا دکتر مسعود انصاری   پول خون
1328 باهماد ازادگان   احمد کسروی پیام به دانشمندان اروپا و امریکا
شاهنشاهی ۲۵۳۶ امیرکبیر   فضل الله مهتدی صبحی پیام پدر
1370 کومش   عبدالرفیع حقیقت پیام جهانی عرفان ایران
  مجلس اسلامی     پیام حضرت امام خمینی به مناسبت افتتاح دومین دوره مجلس شورای اسلامی
1361 استان قدس رضوی     پیام رهبر مجموعه سخنرانی ها و پیام های امام خمینی در سال ۱۳۶۰
1344 پایدار   احمد کسروی پیام من به شرق
1380 آذرخش – آلمان   شهریار شیرازی پیامبران خرد در پیکار با تاریکی هزاره ها
1339 بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ   احمد کسروی پیدایش امریکا
1372 سخن   دکتر عبدالحسین زرین کوب پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد درباره زندگی ٬ آثار و اندیشه نظامی
1361 انتشارات اسلامی   مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی
1370 کتابخانه سنائی   ابوالقاسم حالت پیروزمندان تاریخ
      اراکل خواجه توریانس پیشتازان شعر و ادب ایران
1365 کتابسرا دکتر انور خامه ای آرکادی شفچنکو پیوند گسستن از مسکو
1368 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران سعید فرهودی هاینتس کیندرمن تئاتر قرون وسطی
1381     علی نور آبادی تا آسمان زندگینامه شهید سعیدی
        تابلوهای شاهنامه
1386 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ابونصر احمد بن محمد نجاری تاج القصص
1366 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ابوجعفر احمدبن علی بن محمد المقری البیهقی تصحیح : دکتر هادی عالمزاده تاج المصادر
1346 مرکز جشن شاهنشاهی ایران     تاجگذاری شاهنشاهی ایران
1387 آرون   فتحعلی حیدری زیبا جوئی تارخچه دینور کرمانشاهان
1388 آرون   علی اصغر یوسفی نیا تاریخ تنکابن
1347 امیر کبیر   عباس اقبال آشتیانی تاریخ مغول
  امیرکبیر   سید احمد کسروی تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان
1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   عزیز الله عطاردی تاریخ آستان قدس رضوی
1364 امیرکبیر عبدالحسین نوایی محمود کتبی تاریخ آل مظفر
1363 دنیای کتاب میرزاحسین فرهودی آلبر ماله تاریخ آلبر ماله
1364 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   عبد الحمید آیتی تاریخ ابن خلدون
1380     مرتضی ذبیحی تاریخ اجتماعی اراک احزاب ٬مطبوعات ٬ شخصیتها از مشروطه تا انقلاب
1340 امیرکبیر   مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران
1369 موسسه خدمات فرهنگی رسا   جعفر شهری تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم
1345 کتابفروشی زوار   عبدالله مستوفی تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه شرح زندگانی من
1361 انتشارات بنیاد   سعید نفیسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر
1387 نوید شیراز   عزت الله نوذری تاریخ احزاب سیاسی در ایران
1329 آثار برگزیده و جاویدان رشید یاسمی پروفسور ادوارد براون تاریخ ادبیات ایران
1352 دانشگاه پهلوی شیراز   دکتر رضازاده شفق تاریخ ادبیات ایران
1373 مروارید فتح الله مجتبائی ادوارد براون تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی
1369 مروارید دکتر بهرام مقدادی ادوارد براون تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر
1368 مروارید غلامحسین صدری افشار ادوارد براون تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی
1368 طوس عبدالمحمد آیتی حناالفاخری تاریخ ادبیات زبان عربی
1363 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی دکتر آذرنوش رژی بلاشر تاریخ ادبیات عرب
1958 بنگاه نشر و ترجمه کتاب دکتر رضا زاده شفق هرمان اته تاریخ ادبیات فارسی
1374 هیرمند سیروس ایزدی یوگنی ادواردویچ برتلس تاریخ ادبیات فارسی
1389 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   سعید رضوانی تاریخ ادبیات نگاری در آلمان
1368   امیرمعزی حسام الدوله کالمت تاریخ اسپانیا
1371 اطلس نعمت احمدی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه تاریخ اشکانیان در رالتجیان فی تاریخ بنی الاشکان
  پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰   جلال الدین همایی شیرازی اصفهانی تاریخ اصفهان ابنیه و عمارات
        تاریخ اطلس ایران
1348 دهخدا   دکتر عدنان مزارعی تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه
1368 زرین میرزا زکی علی آبادی هامر پور گشتال تاریخ امپراطوری عثمانی
1326       تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز
1363 علمی   دکتر مهدی ملک زاده تاریخ انقلاب مشروطیت ایران
  بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ م . مسعودی آندره موروا تاریخ انگلستان
1963 امیرکبیر حسن انوشه ر . ن . فرای تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه
1368 امیرکبیر حسن انوشه جی . آ . بویل تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی
1366 دنیای کتاب   حسین پیرنیا مشیرالدوله تاریخ ایران باستان
1368 امیر کبیر   عبدالحسین زرین کوب تاریخ ایران بعد از اسلام
1369 علمی و فرهنگی جواد فلاطوری برتولد اشپولر تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
1366 امیرکبیر حسن انوشه جی . آ . بویل تاریخ ایران کمبریج
1386 امیرکبیر تیمور قادری ویلیام بین فیشر تاریخ ایران کمبریج
  سینا   عبدالله مبلغین آبادانی تاریخ ایران و مذاهب جهان
شاهنشاهی ۲۵۳۵ بنگاه ترجمه و نشر کتاب کیکاووس جهانداری آلفروفن گوتشمید تاریخ ایران و ممالک هم جوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان
1365 تاریخ فرهنگ ایران زمین   اسکندرخان عکاشه ٬ ضیغم الدوله بختیاری فریدمرادی تاریخ ایل بختیاری
1363 طوس   ابوبکر محمدبن جعفراترشخی و ابونصراحمد بن محمدبن نصر اقبادی تاریخ بخارا
1341 زوار   امیر مسعود سپهرم تاریخ بزرگان وعده ای از مشاهیر ایران و عرب
1353 کتابفروشی زوار محمد پروین گنابادی محمد بن جریر طبری تاریخ بلعمی ترجمه تاریخ طبری
1362 آگاه و نوین علی اکبر سعیدی سیرجانی ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ایرانیان
1364 علمی   حسین مکی تاریخ بیست ساله ایران
1368 سعدی دکتر خلیل خطیب رهبر ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر تاریخ بیهقی
  سعید نفیسی   ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی تاریخ بیهقی
1350 دانشکده ادبیات مشهد   خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر دکتر علی اکبر فیاض تاریخ بیهقی
1330 بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ   احمد کسروی تاریخ پانصد ساله خوزستان
1364 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی دکتر وهاب ولی دکتر بحریه اوچ اوک تاریخ پیامبران دروغین در صدر اسلام
1364 کتابفروشی ستاره   کریم نیرومند تاریخ پیدایش تصوف و عرفان
1365 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی سعید فرهودی هانیتس کیندرمن تاریخ تئاتر اروپا
1367 موسسه تحقیقات فرهنگی سعید فرهودی هانیتس کیندرمن تاریخ تئاتر اروپا
1390 وارش وا   ناصر جهان آرا تاریخ تجاری روابط ایران و شوروی از انقلاب اکتبر تا سقوط رضا شاه
1365 مرکز نشر دانشگاهی   دکتر جعفر شهیدی تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
1366 بعثت   استاد محیط طباطبائی تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران
1373 نگاه   مرتضی راوندی تاریخ تحولات اجتماعی
1390 نشر دانشگاه امام صادق     تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران از عصر هخامنشیان تا پایان حکومت بی عباس دکتر سید علی علوی
1363 کتابخانه سنائی   احمد گلچین معانی تاریخ تذکره های فارسی
1369 انتشارات دانشگاه تبریز   دکتر محمد داغ حفظ الرحمن رشید اویمن دکتر علی اصغر کوشافر تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام قرن ۶ – ۱ هجری
1362 مولی یعقوب آژند آرنولد توین بی تاریخ تمدن
1375 قلم   دکتر علی شریعتی تاریخ تمدن
1369 امیرکبیر علی جواهر کلام جورج زیدان تاریخ تمدن اسلام
1343 اقبال   احمد آرام و دیگران تاریخ تمدن ویل دورانت
1367 سازمان انتشارات و آموزشی انقلاب اسلامی   آریان پور و دیگران تاریخ تمدن ویل دورانت
  شرکت سهامی خاص انتشارات حزب توده ۱۳۵۸   گریگوری یوویچ بوندارفسکی تاریخ توسعه طلبی امریکا در ایران
1376 بنیاد فرهنگی حبیب لوی   حبیب الله لوی تاریخ جامع یهودایران
1328     محمدصدر هاشمی تاریخ جرائد و مجلات ایران
1388 فریاد کبیر   عزیز الله رضائی تاریخ جغرافیا و فرهنگ ممسنی
1306 آزاد اندیشان   عبدالرفیع حقیقت تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش های ایرانیان
1369 نشر نو عبدالرضا هوشنگ مهدوی آندره خونتن تاریخ جنگ سرد
1371 نوید شیراز   محمدحسن کاظمی شیرازی تاریخ جهان اسلام و روابط خارجی آن از آغلز تا امروز
1390 مهتاب دکتر تیمور قادری جی . بی . بری و … تاریخ جهان باستان کمبریج
تهران ۱۳۷۰ انتشارات نگاه و سروش   میرزا محمد اشتر ابادی تاریخ جهان گشای نادری
1367 سازمان نشر کتاب   جوینی تاریخ جهانگشای جوینی
1374 اطلاعات غلامحسین صالحیار دانیال یرگین تاریخ جهانی نفت
1378 گلشن   حسین میرزا گلپایگانی تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران
1333 خیام محمد دبیر سیاقی خواند امیر تاریخ حبیب السیر
  مارکسیستی لنیسیستی طوفان     تاریخ حزب کار البانی
1356 حزب توده ایران     تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی
  سازمان مارکسیستی طوفان     تاریخ حزب کمونیسیت اتحاد شوروی
1390 معین   سید محمد تقی سجادی تاریخ حکومت های محلی در کرانه های جنوبی دریای خزر
1369 طهوری   دکتر محسن کیائی تاریخ خانگاه در ایران
1366 امیر کبیر   دکتر رضا عبداللهی تاریخ در ایران
1364 اقبال   عبدالعظیم رضائی تاریخ ده هزار ساله ایران
1363 تاریخ ایران صادق سجادی استانلی لین پل و دیگران تاریخ دولت های اسلامی و خاندانهای حکومتگر
1375 نشر تاریخ ایران صادق سجادی استانلی لین پل و دیگران تاریخ دولت های اسلامی و خاندانهای حکومتگر
1351 کتابفروشی زوار   مهدی بامداد تاریخ رجال ایران
1390 مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی   حسن قشقاوی تاریخ روابط ایران و سوئد از آغاز تا بهمن ۵۷
1350 طهوری   رحیم رضا زاده ملک تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا
1354 انجمن آثار ملی   ابوالقاسم طاهری تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران
1349 امیرکبیر   عبدالرضا هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران
1366 نشر علم همایون شهیدی نجف قلی حسام معزی تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا
1368 پاژنگ   ایرج ذوقی تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت های بزرگ
1362 اقبال   محمود محمود تاریخ روابط سیاسی در قرن نوزدهم ایران و انگلیس
1367 مرکز نشر دانشگاهی علی محمد کاردان ف . ل . مولر تاریخ روانشناسی
1377 مرکز نشر دانشگاهی   ناصر الدین پروین تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان
1391 علمی   اسماعیل جسیم تاریخ روزنامه نگاری در ایران
1360 انتشارات دنیا   صمد سرداری نیا تاریخ روزنامه ها و مجله های آذربایجان
1366 نشرنو   دکتر پرویز ناتل خانلری تاریخ زبان فارسی
شاهنشاهی ۲۵۳۵ نشر اندیشه غلامرضا انصاف پور   تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران ماقبل تاریخی تا پایان ساسانیان
1360 آگاه   گوئل کهن تاریخ سانسور در مطبوعات ایران
1374 ارغنون     تاریخ سرزمین ایلام از روزگار باستان تا انقراض حکومت والیان و لرستان و ایلام دکتر ناصر راد
1371 لندن   دکتر مسعود همایون تاریخ سلسله های طریقه نعمت الهیه در ایران
1357     ب . جزنی تاریخ سی ساله ایران
1367 دنیای کتاب   محمد جواد مشکور و مسعود رجب نیا تاریخ سیاسی اجتماعی اشکانیان ٬ پارتیان
1369 نشر احسان   بهرام ولدبیگی تاریخ سیاسی اجتماعی پاوه و اورامانات در ۲۰ ساله اخیر
1371 مؤسسه خدمات فرهنگی رسا   سرهنگ غلامرضا نجاتی تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران از کودتا تا انقلاب جلد ۱ و ۲
1334 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   روح الله حسینیان تاریخ سیاسی تشیع
1390 علیون   روح الله حسینیان تاریخ سیاسی تشیع
1366 دنیای کتاب   محمد جواد مشکور تاریخ سیاسی ساسانیان
  دفتر انتشارات اسلامی   سیدجلال الدین مدنی تاریخ سیاسی معاصر ایران
1348 دانشگاه تهران   علی اکبر بینا تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران
  دانشگاه ملی ایران   دکتر مهدی روشن ضمیر تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری
1373 نشر مرکز   جعفر مدرس صادقی تاریخ سیستان
شاهنشاهی ۲۵۳۷ امیرکبیر دکتر محمد مقدم ا . ت . اومستد تاریخ شاهنشاهی هخامنشی
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تدوین : حشمت الله عزیزی تاریخ شفاهی ارتش در انقلاب اسلامی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   شعبان امام علی تاریخ شفاهی زندگانی شهیدآیت الله دکتر بهشتی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   امام علی شعبانی تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیت الله شهید دکتر بهشتی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اکبر فلاحی تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی در نجف
1360 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   غیاثی ندوشن تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   جلیل امجدی تاریخ شفاهی سازمان مهدویون
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   پروین منصوری تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سلیمان حیدری تاریخ شفاهی مسجد ارک
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   جلیل امجدی تاریخ شفاهی مسجد هدایت
1382 کتابخانه ملی ایران   سید فرید قاسمی وعلی دهباشی تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ابوالقاسم پاینده محمد بن جریر طبری تاریخ طبری
1334 امیرکبیر   اسکندر بیک ترکمان تاریخ عالم آرای عباسی
1366 وحید   جلال الدین محمد منجم یزدی تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلال
1370 مروارید دکتر حسین شهید زاده پروفسور گائتا نوموسکا دکتر گاستون تاریخ عقاید و مکتب های سیاسی از عهد باستان تا امروز
1366 نشر مرکز حسن افشار کالین ا . رنان تاریخ علم کمبریج
1363 امیرکبیر ابوالقاسم حالت ج . ج . ساندرز تاریخ فتوحات مغول
1360 بنگاه ترجمه و نشر کتاب   محمدبن علی بن طباطبا ابن طفطقی محمد وحید گلپایگانی تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی
1366 پیشرو فریدون شایان و . والین و … تاریخ فرانسه
1390 مهکامه   دکتر رضا نوری شادمهانی تاریخ فرهنگ ایران
1380 طوس   دکتر محمد محمدی ملایری تاریخ فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به اسلامی دو جلد
  سفارت دفتر روابط فرهنگی سفارت ژاپن محمد رستم پور یوکاتازاوا تاریخ فرهنگ ژاپن
1389 مرکز نشر هاجر   علی اکبر حصاری تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر
1361 کتابفروشی زوار   دکتر علی اصغر حلبی تاریخ فلاسفه ایرانی از آغاز اسلام تا امروز
1373 سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ جواد طباطبائی هانری کربن تاریخ فلسفه اسلامی
1334 وزارت فرهنگ   دکتر بها الدین پاسارگاد تاریخ فلسفه سیاسی
1365 نشر پرواز نجف دریا بندی برتراندراسل تاریخ فلسفه غرب
1362 امیر کبیر   دکتر محمود رامیار تاریخ قرآن
1373 دفتر نشر فرهنگ اسلامی   سید باقر حجتی تاریخ قرآن کریم
1371 اقبال   دکتر عبدالله رازی تاریخ کامل ایران
1370 اساطیر دکتر محمد حسین روحانی   تاریخ کامل غرالدین ابن اثیر
1370 مالک اشتر   محمد متدین همت تاریخ کرمان به انضمام رویدادهای صد ساله اخیر ایران
1374 طوس همایون صنعتی زاده مری بویس تاریخ کیش زرتشت
1363 دنیای کتاب عبدالحی حبیبی ابن محمود گردیزدی تاریخ گزیده
1362 امیرکبیر عبدالحسین نوایی حمدالله مستوفی تاریخ گزیده
1363 اقبال   میرزا محمد صادق موسوی نامی اصفهانی تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه
طوس ۱۳۷۲     روت ترنر ویل کاکس تاریخ لباس ۵۰۰۰ سال پوشاک زنان و مردان جهان
1354 دانشگاه تهران   دکتر حسین محبوبی اردکانی تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران
شاهنشاهی ۲۵۳۷ دانشگاه تهران   دکتر حسین محبوبی اردکانی تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران
شاهنشاهی ۲۵۳۷ پیام کریم کشاورز ا . م . دیاکونوف تاریخ ماد
1370 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   منصور حسین زاده تاریخ مجلات کودکان ونوجوانان ازآغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی
1389 اختر   کریم میمنت نژاد و یونس جعفر زاده تاریخ محلات و مشاهیر تبریز محله شتربان دوه چی
1322 امیرکبیر   ملک الشعرای بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ٬ انقراض قاجاریه
  دانشگاه ملی   دکتر احمد تاجبخش تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام
1346 منطقه اوقاف خراسان   سرهنگ مهدی صالحی تاریخ مختصری از مسجد گوهر شاد به مناسبت بازدید شاهنشاه آریامهر
1368 امیر کبیر   عبدالحسین زرین کوب تاریخ مردم ایران
1341 کتابفروشی زوار   امیر مسعود سپهرم تاریخ مشاهیر ایران و عرب
  امیرکبیر   سید احمد کسروی تاریخ مشروطه ایران
1363 مرکز فرهنگی پچواک دکتر هوشنگ فرخجسته پیرآلبرو فرناند ترو تاریخ مطبوعات جهان
1380 طه   محمد رضا حمیدی تاریخ مطبوعات قزوین
  کانون معرفت محمد عباسی ادوارد براون تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت
1315 عطائی محمد رفیعی مهرآبادی پیتر آوری تاریخ معاصر ایران
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   محمد هاشمی تٌروجنی و حمید بصیرت منش تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی – تبیان آثار موضوعی
1365 شرکت انتشارات علمی فرهنگی محمد میرآفتاب برتولد اشپولر تاریخ مغول در ایران
  کتابخانه خیام   عباس اقبال آشتیانی تاریخ مفصل ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه
1349 بنیاد فرهنگ ایران   محمدشفیع تهرانی تاریخ نادر شاهی نادرنامه
1366 نشر نو   محمد روشن تاریخ نامه طبری
1363 فروغی   سعید نفیسی تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی
ه . ق ۱۴۰۴ کتابفروشی حافظ   آقا مرتضی مدرس گیلانی تاریخ نگارستان
1361 گستره یعقوب آژند ه . آ . ر . گیپ و … تاریخ نگاری در اسلام
1361 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران   عبدالرفیع حقیقت تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان
1363 آفتاب حقیقت   عبدالرفیع حقیقت تاریخ نهضتهای ملی ایران
1356 حزب توده ایران   م.س .ایوانف تاریخ نوین ایران
شاهنشاهی ۲۵۳۵ انجمن آثار ملی   سید علی مؤید ثابتی تاریخ نیشابور
1369 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران   عبدالرفیع حقیقت تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی
1389 سمیرا   ناصر پازوکی تاریخ و آثار تاریخی ایوانکی
1370 مرکز نشر دانشگاهی   یوسف مجید زاده تاریخ و تمدن ایلام
1360 اقبال   شاهزاده نادر میرزا تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز چاپ سنگی و قطعه بزرگ
1368 مدرس   دکتر علی شریعتی تاریخ و شناخت ادیان
1369 خوارزمی   مجتبی مینوی تاریخ و فرهنگ
1363 سروش عبدالحسین آذرنگ لویس ویلیام هلزی هال تاریخ و فلسفه علم
1373 علمی   مظفر قهرمانی ابیوردی تاریخ وقایع عشایری فارسی
1366 علمی و فرهنگی محمدابراهیم آیتی احمدبن ابی یعقوب تاریخ یعقوبی
1368 بنیاد دائرة المعارف اسلامی محمد حسن گنجی مقبول احمد تشنر تاریخجه جغرافیا در تمدن اسلامی
1382 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   دکتر موسی مجیدی تاریخچه و تحلیل روزنامه های آذربایجان
1366 دانشگاه تبریز     تاریخچه ۴۰ ساله دانشگاه تبریز
1389 شیرازه     تاریخچه ارومیه یادداشت هایی از سال های جنگ جهانی اول و آشوب بعد از آن رحمت الله توفیق
1335 موسسه مطبوعات شرق   احمد کسروی تاریخچه چپوق و قلیان
1309 نشریت موسسه خاور   احمد کسروی تاریخچه شیر و خورشید
1357 کتابخانه ملی ایران   محمدتقی پور احمد جکتاجی تاریخچه کتابخانه ملی ایران
  سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری تهران   رکن الدین همایون فرخ تاریخچه کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی
1371 طوس دکتر جهانگیر فکری ارشاد اوتا کر کلیما تاریخچه مکتب مزدک
1350 دانشرای عالی   قاسم تویسرکانی تاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام
1391 سازمان انتشارات ارشاد اسلامی   محمود عرب صالحی تاریخی نگری و دین
1378 طرح نو   اکبر گنجی تاریکخانه اشباح
1329 چاپخانه مجلس   دکتر سید فخرالدین شادمان تاریکی و روشنایی
1372 آگاه   محمدرضا شفیعی کدکنی تازیانه های سلوک
1390 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   حسین احمدی تالش شمالی
1389 انتشارت بلور رشت   سید نهضت حسینی نژاد تالشنامه
1361 نشر دانشگاهی احمد احمدی رنه دکارت تاملات در فلسفه اولی
  مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مؤلفان : مجتبی زارعی و علیرضا روحانی   تبار شناسی و بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه به روایت اسناد نخست وزیری ۱۳۴۳- ۱۳۲۶
1379 حبیب الله تابانی   حبیب الله تابانی تبریز از نگاه دیگر
  عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۸۵   هدایت الله بهبودی تبریز در انقلاب
1377 آشنا   صمد سرداری نیا تبریز در نهضت تنباکو
1381 کانون فرهنگ و هنر آذربایجان   صمد سرداری نیا تبریز شهر اولین ها
1378 علمی سعید منیری محمد سعید اردوبادی تبریز مه آلود
      محمد علی زاویه تبسم نگار
  معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۷۴   محسن خندان تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     تبلیغات هنر و رسانه ها از دیدگاه امام خمینی
1374 سازمان تبلیغات اسلامی   محمد هادی همایون تبلیغات یک واژه در دو حوزه فرهنگی
1366 زرین محمد فضائلی ابوعلی مسکویه رازی تجارب الامم
1351 دانشگاه ادبیات تبریز   حسن قاضی طباطبائی تجارب السف
  دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۶۶   نسرین مصفا و … تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی اکبر جعفری ندوشن و حسن زارعی محمودآبادی تجدید نظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه
1381 نگاه   دکتر امیر حسین سجادیه تجربه عشق
1365 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   محمدمهدی آخوند زاده تجزیه شبه قاره هند و استقلال بنگلادش
1368 طوس   محمد سرور مولائی تجلی اسطوره در دیوان حافظ
1370 کومش   عبدالرفیع حقیقت تجلی تاریخ ایران
1387 بوستان کتاب   محمد باقر شریعتی سبزواری تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم
1363 کتابخانه طهوری     تحفة العالم و ذیل التحفه سفرنامه و خاطرات میر عبدالطیف خان شوشتری به اهتمام : صمدموحد
1368 نگارش   جلال الدین آشتیانی تحقیق در دین یهود
1369 طوس غلامحسین یوسفی هانری ماسه تحقیق درباره سعدی
  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی منوچهر صدوقی سها ابوریحان بیرونی تحقیق ماللهند
1361 کتابفروشی زوار   کیوان سمیعی تحقیقات ادبی یا سخنانی پیرامون شعرو شاعری
1351 بنگاه ترجمه و نشر کتاب کاظم کاظم زاده کنستانتین اینوسترانتسف تحقیقاتی درباره ساسانیان
1388 آثار علامه جعفری   محمد تقی جعفری تحقیقی در فلسفه علم
1380 انقلاب اسلامی پاریس   حمید احمدی تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران
1363 مرکز نشر دانشگاهی سعید ارباب شیرانی نورتروپ فرای تحلیل فرهیخته
1391 دانشگاه تهران دکتر حیدر سهرابی   تحلیل٬ شرح و ترجمه دیوان دعبل خزاعی
1363 انتشارات امیرکبیر حمید الیاسی چالمرز جانسون تحول انقلابی بررسی نظری پدیده انقلاب
1377 بنیاد مطالعات ایران   پرویز مینا تحول صنعت نفت ایران
  بنیاد مطالعات ایران   پرویز مینا تحول صنعت نفت ایران نگاهی از درون
1367 دانشگاه تبریز   دکتر داوود اصفهانیان تحولات اروپا در عصر رنسانس
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی شیرخانی و عباس زارع تحولات حوزه علمیه قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   دکتر یحیی فوزی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران
1373 نصرالله کسرائیان   نصرالله کسرائیان تخت جمشید
1373 نصرالله کسرائیان   مهرداد بهار تخت جمشید
1372 نشر نی یعقوب آژند آن لمبتن تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران
1370 دنیای کتاب   فرید الدین عطار نیشابوری از روی نسخه رنولد الن نیکلسون تذکره الاولیا
1388 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   مولوی میزرا محمد علی بن محمدصادق کشمیری دکتر کریم نجفی برزگر تذکره زعفران زار کشمیر
1367 آذر آبادگان تبریز   محمد دیهیم تذکره شعرای آذربایجان تاریخ ٬ زندگی و آثار
1981 اقبال آکادمی پاکستان   سرهنگ خواجه عبدالرشید تذکره شعرای پنجاب
      سید حسام الدین راشدی تذکره شعرای کشمیر
1982 آکادمی اقبال پاکستان   دکتر مجد معز الدین تذکره شعرای کشمیر
1966 آکادمی اقبال پاکستان   سیدحسام الدین راشدی تذکره شعرای کشمیر
  اقبال احمد گلچین معانی ملاعبدانبی فخر الزمانی قزوینی تذکره میخانه
1365 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی دکتر محمد دامادی یحیی ابن عدی ابن حمید ابن ذکریا تذهیب الاخلاق
1381 نگاه   دکتر امیر حسین سجادیه ترانه های زندان
1362 شرکت انتشارات اساطیر احمد آتش محمد بن عمر الراد ونیانی ترجمان البلاغه
1361 انتشارات علمی و فرهنگی   بدیع الزمان فروزانفر ترجمه رساله قشیریه
شاهنشاهی ۲۵۳۷ بنگاه ترجمه و نشر کتاب دکترجعفر شعار ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی ترجمه تاریخ یمنی
1891 لندن   به قلم : عبدالعزیز صاحب جواهر ترجمه دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی به عربی جلد ۱ و ۲
1981 آکادمی اقبال پاکستان – لاهور   ذاکر خواجه عبدالله حمیدعرفانی ترجمه فارسی ضرب کلیم و شرح احوال اقبال
1374 عطارد عزیز الله عطاردی علی بن حسن طبرسی ترجمه مشکات الانوار
1366 نشر فرهنگ اسلامی   محمد تقی جعفری ترجمه وشرح نهج البلاغه
1357 آگاه کریم کشاورز و . و . بارتولد ترکستان نامه
1370 نصرالله کسراییان   نصرالله کسرائیان و زیبا مرعشی ترکمن های ایران
1372 طوس   مصطفی مقربی ترکیب در زبان فارسی
1346 زاپن   رحیم عناویان و زرز عناویان ترمه های سلطنتی ایران به دستور فرح پهلوی
1351 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     تروتسکی و تروتسکیسم
1390 سوره مهر   محمود رضائی تشنگان دشت غوریان خاطرات مجاهدین هرات
1373 مرکز نشر دانشگاهی آذر میدخت مشایخ فریدنی جان نورمن هالیستر تشیع در هند
1389 سوره مهر   سهراب فاضل تصنیف و ترانه سرایی در ایران
1390 دستان   دکتر مهرانگیز اوحدی تصویرهای نو در شعر کهن غزلهای مولانا ٬ سعدی ٬ حافظ
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   نصرت الله حاج پور تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   نصرت الله حاج پور تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران
1362 دفتر نشر فرهنگ اسلامی   سید رضا برقعی و دکتر محمد جواد باهنر تعالیم قرآن مجید
1364 انتشارات آستان قدس رضوی   دکتر غلامحسین شکوهی تعلیم و تربیت و مراحل آن
1373 موسسه فرهنگی صراط   عبدالکریم سروش تفرج صنع
شاهنشاهی ۲۵۳۵ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران   تصحیح : محمد جعفر یاحقی تفسی شفتشی به مناسبت پنجاهمین سالگرد دودمان پهلوی
1390 تمهید جواد ایروانی محمد هادی معرفت تفسیر اثری جامع
      خواجه عبدالله انصاری تفسیر الاسرار
  نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی   استاد محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان
1368 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ابوالقاسم گرجی طبرسی تفسیر جوامع الجامع جلد ۱ و ۲
  مرکز فرهنگ و معارف قرآن   علی اکبر هاشمی رفسنجانی تفسیر راهنما
        تفسیر رهنما تفسیر قرآن
1353 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران     تفسیر سور آبادی
1342 طوس   به تصحیح : حبیب یغمایی تفسیر طبری
1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الاسلام علی کرمی طبرسی تفسیر مجمع البیان جلد ۳۰ – ۱
  انتشارات علمیه اسلامیه   تصحیح : علی اکبر غفاری و به خط : میرزا طاهر خوشنویس تفسیر منهج الصادقین با مقدمه حاج سیدابوالحسن مرتضوی جلد ۱۰ – ۱
1389 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی
1354     محمدتقی جعفری تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی
1385 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   آیت الله سید عبدالغنی اردبیلی تقریرات فلسفه امام خمینی شرح منظومه
1385 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   أیت الله سید عبدالغنی اردبیلی تقریرات فلسفه امام خمینی اسفار
1385 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   آیت الله سید عبدالغنی اردبیلی تقریرات فلسفه امام خمینی شرح منظومه
1359 فرهنگ ایران زمین   جلیل بزرگمهر تقریرات مصدق در زندان
1377 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   به کوشش : غلامرضا جلالی تقویم تاریخ خراسان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فرهاد بهروزی تقویم تاریخ دفاع مقدس
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   احمد حیدری و شعاع الدین فلاح دوست تقویم تاریخ دفاع مقدس
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سعید پورداراب و فرهاد بهروزی تقویم تاریخ دفاع مقدس
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     تقویم تاریخ دفاع مقدس فاتحین کرخه کور
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مرکز پژوهش دفاع مقدس نیروی زمینی تقویم تاریخ دفاع مقدس در راه پیروزی دوره کامل در چند جلد
  دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه۱۳۶۷   زهرا طاهری امین تقویم تحولات چین
1367 مرکز مطالعات سیاسی بین المللی   زهرا طاهری امین تقویم تحولات چین
1348 امیرکبیر   حبیب الله شاملویی تقویم روز
خرداد ۱۳۴۷ انتشارات مجله یغما   دکتر عبدالحسین زرین کوب تک درخت
  انتشارات هجرت   مرتضی مطهری تکامل اجتماعی انسان
1358 شرکت سهامی انتشارات خوارزمی   فرهاد نعمانی تکامل فئودالیسم در ایران
1390 انتشارات دارالمؤمنین   سید محمد کاظم سادات شاه رکن الدینی تکرار تاریخ در شمال جلگه خوزستان
1368 دانشگاه تهران   دکتر ناصر رجب زاده تکنولژی نان
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     تکیه گاه بررسی عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در نهمیمن و دهمین دوره ریاست جمهوری محمدحسن روزی طلب
1378 طرح نو   اکبر گنجی تلقی فاشیستی از دین و حکومت
  صدرا   مرتضی مطهری تماشاگه راز
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲     تمدن اسلامی در اندیشه های سیاسی امام خمینی
1362 انتشارات امیرکبیر علیرضا ذکاوتی قراگوزلو آدم مٍتز تمدن اسلامی در قرن چهاردهم هجری جلد ۱ و ۲
1365 شرکت انتشارات علمی فرهنگی عنایت الله رضا ولادیمیرگریگورویچ لوکونین تمدن ایران ساسانی
1363 موسس مطالعات و تحقیقات فرهنگی هایده معیری گلین دانیال تمدنهای اولیه و باستان شناسی خواستگاه آنها
1373 کتابخانه منوچهری تصحیح : عفیف عسیران عین القضات همدانی تمهیدات
1323 چاپخانه علمیه   م. توحیدی تناقضات پیمان و پرچم
1390 نشر علم     تندباد حوادث گفتگویی با عیسی پژمان
1381 قصه   دکتر امیر حسین سجادیه تنهایی و راز گل رز
1370 کتابفروشی ایران واشنگتن دی سی   سعیدی سیرچانی ته بساط
1376 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها     تهاجم فرهنگی در آیینه مطبوعات
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲     تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی
اچاپ اول اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران   محمد جمالی بحری تهران در یک نگاه
1371 جان زاده   ناصر نجمی تهران قدیم
1371 معین   جعفر شهری تهران قدیم
1368 دنیای کتاب وحید مازندرانی هرودوت یونانی تواریخ
  فرهنگی گوتنبرگ -کالیفرنیا   صادق هدایت توپ مرواری
1385 مؤسسه تنظیم و نشر   ح . رنجبر توت های تلخ
1363 انتشارات جاویدان محسن سلاسی هانا٫ آرنت توتالیتاریسم حکومت ارعاب – کشتار خفقان
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   فروغ السادات رحیم پور توحید از دیدگاه امام خمینی
1347 حزب توده ایران     توده ای ها در دادگاه نظامی
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مصطفی فیض توصیف خاکیان از آفتاب
1369 دانشگاه تبریز   دکتر امین پاشا توضیج نکات ادبی٬ عرفانی٬ اشارات قرآنی و احادیث بر مثنوی مولوی
1371     آیت الله محمدرضا گلپایگانی توضیح المسائل
1362 چاپ واشنگتن   شجاع الدین شفا توضیح المسائل
1373 اقبال   محمدبن عبدالکریم بن احمد شهرستانی سید محمدرضا جلالی نائینی توضیح المسائل ٬الملل والنحل
میلادی ۱۹۷۶ شرکت افست حمید لواسانی دیوید انتونل توطیه های سیاه
  نوین   احمد احرار توفان در ایران
  چاپ آمریکا   شجاع الدین شفا تولدی دیگر
1377 به آفرین   فروغ فرخ زاد تولدی دیگر
1344 باهماد ازادگان   احمد کسروی تیشه های سیاست
1386 دفتر ادبیات و مقاومت سوره مهر   محسن مطلق جاده های خلوت جنگ
1369 امیرکبیر   دکتر احمد رنجبر جاذبه های فکری فردوسی
1374 صدرا   مرتضی مطهری جاذبه و دافعه علی
1355 طوس   محمدعلی اسلامی ندوشن جام جهان بین
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     جام شکسته خاطرات حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه
1366 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی به اهتمام : تقی بینش عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی جامع الالحان
1367 اقبال دکتر بهمن کریمی رشید الدین فضل الله جامع التواریخ
1363 انتشارات امیرکبیر   دکتر حسن حبیبی جامعه ٬فرهنگ٬ سیاست
1332 کتابخانه طهوری تصحیح : هنری کربین و .. ناصر خسرو قبادیانی جامعه الحکمتین
1356 حزب توده ایران   احسان طبری جامعه ایران در دوران رضا شاه
1382 بنیاد مطالعات ایران     جامعه دولت و جنبش زنان ایران مصاحبه با مهناز افخمی
  مؤسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹ نسرین حکمی پروفسور چیه ناکانه جامعه ژاپنی
1391 جامعه شناسان   ابراهیم انصاری جامعه شناسی شهری معاصر
1377 نشر نی   علی رضا قلی جامعه شناسی نخبه کشی
1391 کندوکاو فریدون سرمد امیل دورکیم جامعه شناسی و فلسفه
1377 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محسن صالح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  بنگاه ترجمه و نشر کتاب ابراهیم علی کنی ر . م مک آیور جامعه و حکومت
  انتشارات هجرت   سید مجتبی نواب صفوی جامعه و حکومت اسلامی
1371 فرهنگ و ارشاد اسلامی   محمد جعفرنجفی علمی جامعه و سنن اجتماعی در قرآن
1383 نشر چشمه   کیوان نجم آبادی جان ٬ تن ٬ روان
1371 جلیل رسولی   جلیل رسولی جان جانان برگزیده آثار جلیل رسولی
1350 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     جان نوین در آلبانی
1370 طوس   جلال ستاری جان های آشنا
1982 آکادمی اقبال پاکستان     جاوید نامه اقبال لاهوری
1986 آکادمی اقبال پاکستان دکتر شهیدخت کامران مقدم جاوید اقبال جاویدان اقبال
1357 رواق   اسلام کاظمیه جای پای اسکندر
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد رضا چوپانی یزدلی جایگاه حقوقی – سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مجید بزرگمهری جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی درجمهوری اسلامی ایران وفرانسه
1389 نشر زیتون سبز   محمدحسن نامی جایگاه دریای خزر در استراتژی جهانی
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     جایگاه زن در اندیشه امام خمینی
1388 تدوین و نشر آثار علامه جعفری   محمد تقی جعفری جبرواختیار
  طرفداران جبهه ملی در خاورمیانه     جبهه ملی سوم در خدمت صهیونیسم
1371 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران   ابوافضل شکوری جریان شناسی تاریخ نگاریها در ایران معاصر
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سعید علائی جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی
1328 حزب ایران     جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم نطق مکی
1344 شرکت نفت ایران   پروفسور گیرشمن جزیره خارک
1369 امیرکبیر   حسین نور بخش جزیره قشم و خلیج فارس
1374 فکر روز   دکتر مهرداد بهار جستاری چند در فرهنگ ایران
1391 شیرازه   علیرضا شاهپور شهبازی و شهرام جلیلیان جستاری درباره یک نهاد هخامنشی
2013 ساندیگو   فرهنگ مصور روحانی جستجو
1369 امیرکبیر   عبدالحسین زرین کوب جستجو در تصوف ایران
1356 بنیاد مهر ایران   برهان جشن مهرگان
  انتشارات اداره امور اجتماعی وزارت فرهنگ ۱۳۴۳     جشن مهرگان
1390 فرهنگستان ادب و زبان فارسی   زیرنظر : غلامعلی حداد عادل جشن نامه استاد دکتر سلیم نیساری
1386 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     جشن نامه استاد دکتر محمد علی موحد
1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   زیر نظر : غلامعلی حداد عادل جشن نامه استاد عبدالمحمد آیتی
1346     سرتیپ علی غضنفری جشن های تاجگذاری اعلیحضرت محمد رضا شاه
1389 موعود اسلام   حبیب قاسمی جغرافیای تاریخی دشتستان
1371 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   دکتر منوچهر ستوده جغرافیای تاریخی شمیران
1373 آستان قدس رضوی   سید احمد فدائی جغرافیای شهرستان اسفراین
1373 دانشگاه فردوسی مشهد   سلیمان صادقی جغرافیای شهرستان بجنورد
1369 امیرکبیر   سید یدالله نجفی جغرافیای عمومی استان کردستان
1371 مرندیز   حسین پور ابراهیم جغرافیای گناباد
1362 اقبال   دکتر ربیع بدیعی جغرافیای مفصل ایران
1362 اقبال   دکتر ربیع بدیعی جغرافیای مفصل ایران
1390 انتتشارات هرمس   غلامحسین ابراهیمی دینانی جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق التاٰله
1368 امیرکبیر   محمد تقی احسانی جلدها و قلمدان های ایرانی * نفیس *
  انتشارات سرای دانش – معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ۱۳۸۸ لاله لوح   جلوه ای از ریاضیات در تمبرها
  معاونت فرهنگی هنری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۱۳۷۱     جلوه های رحمانی نامه عرفانی امام خمینی به حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی
1377 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی   عذرا انصاری جلوه های رفتاری حضرت زهرا
1391 مرکز اسناد انقلاب اسلامی محمد رضا سرشار   جلوه هایی از ادبیات سیاسی امروز ایران نقد داستانهایی از سیمین دانشور٬ عطاالله مهاجرانی و خسرو حمزوی
1368 علمی   به کوشش : علی اکبر رزاز جمع پریشان طبقه بندی موضوعی اشعار حافظ
  سازمان فرهنگی شرق   احمد نجات جمعیت های سری و فراماسونری
1985 لوس آنجلس   دکتر موسی موسوی جمهوری دوم ایران ۱۳۶۵
1380     وریا بامداد جمهوری زندانها در جمهوری اسلامی
1324 پیمان   احمد کسروی جناب اقا از میدان در رفت
1367 موسسه تحقیقات فرهنگی   جلیل تجلیل جناس در پهنه ادب فارسی
1345 بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه لاله زاری فدور داستایوسکی جنایات ومکافات جلد ضخیم
1379 نشر فرزاد   شجاع الدین شفا جنایت و مکافات
1365 سروش   علی اکبر عبدالرشیدی جنبش عدم تعهد از آغاز تا ۱۹۸۵
1373 شرکت سهامی انتشار   سرهنگ غلامرضا نجاتی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲
1365 شرکت سهامی انتشار   سرهنگ غلامرضا نجاتی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲
1373 نگاه ابراهیم یونسی کریس کوچرا جنبش ملی کرد
1369 تاریخ ایران غلامحسین میرزا صالح   جنبش میرزا کوچک خان بنا بر گزارش های سفارت انگلیس
1363 تاریخ ایران مصحح : عبدالکریم حکمت یغمایی اسماعیل هنر یغمایی جندق و گومس در اواخر دوره قاجاریه
1325       جنگ اذربایجان ۱۳۲۵
1387 دفتر ادبیات و هنر مقاومت     جنگ دوست داشتنی خاطرات سعید تاجیک
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی مریم السادات امیر شاکرمی سمیر الخادم جنگ غافلگیری ها و تدبیرها روایتی از جنگ ۳۳ روزه در لبنان دو جلد مکرر
1363 آشتیانی محمود مشرقی باری روبین جنگ قدرت ها در ایران
1377 سیمرغ شهین دخت خوارزمی الوین تافلر و هایدی تافلر جنگ و ضد جنگ
1364 کتابسرا علیرضا طاهری ریچارد نیکسون جنگ واقعی صلح واقعی
1360 بنگاه ترجمه و نشر کتاب منوچهر کاشف استیون رانسیمان جنگهای صلیبی
  دفتر انتشارات اسلامی   مرتضی مطهری جهاد
1391 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     جهاد اکبر یا مبارزه با نفس تقریر بیانات امام خمینی
1366 مرکز نشر دانشگاهی   مرتضی اسعدی جهان اسلام
  صدرا   مرتضی مطهری جهان بینی توحیدی
  صدرا   مرتضی مطهری جهان بینی توحیدی وحی و نبوت
1386 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   کلاوس پدرسن جهان بینی در ایران پیش از انقلاب
1373 نشر ویرایش   دکتر پوران شجیعی جهان بینی عطار
1374 شرکت انتشار   دکتر علی شریعتی جهان بینی و ایدئولوژی
1346 اشرفی دکتر مهدی سمسام ژاک بنوامشن و … جهان در میان دو جنگ
1359 بنیاد فرهنگ ایران   نورالدین محمد جهانگیر گورکانی جهانگیر نامه
1366 مرکز نشر دانشگاهی جعفر شعار سریدالدین محمد عوفی جوامع الحکایات و لوامع الروایات
1373 طرح نو مرتضی اسعدی سید حسین نصر جوان مسلمان و دنیای متجدد
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سیروس فیضی چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید محمدرضا محمود پناهی چالش های اسلامی سیاسی و غرب
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   جواد منصوری چالش های ایران و آمریکا
1389 نشر کتاب مرجع   رحیم رئیس نیا و دیگران چپ و چپ گرایی در جهان اسلام
  سهند پاریس   رحیم شریفی چرا بختیار به میدان امد
1965 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون چرا حکومت سرخ در چین می تواند وجود داشته باشد
1382 نشر علم   دکتر علی محمد ایزدی چرا عقب مانده ایم
  سهند پاریس   رحیم شریفی چرا فتوای قتل سلمان رشدی صادرشد
1351 ارانی   ف.م جوان شیر چریک های خلق چه می گویند
1374 علمی   دکتر غلامحسین یوسفی چشمه روشن دیداری با شاعران
  کتابخانه بهجت   مسعود برزین چگونه روابط عمومی کنیم
1339 بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ   احمد کسروی چند تاریخچه
1971 سازمان مارکسیستی طوفان     چند سفسطه رویزیونیستی
1378 نشر کتاب کیومرث   پروین شکیبا چند گفتار و نوشتار
1389 شرکت کتاب   پروین شکیبا چند نوشتار دیگر
1366 بهاره   امیر اسماعیلی چنگیز جهان گشای مغول روایت تاریخ
1368 قلم   دکتر علی شریعتی چه باید کرد
1989 آکادمی اقبال پاکستان کمال محمدحبیب و ارشاد احمد   چهار رساله شیخ الاشراق
1971 اداره نشریات زبان های خارجی پکن   مایوتسه دون چهار رسانه فلسفی
1371       چهار فصل ازاثار جلیل رسولی
1389 خلیلیان   دکتر عبدالله مبینی چهار محال بختیاری در منظر تاریخ
1364 آستان قدس رضوی   احمد بیرجندی چهارده اختر تابناک
1369 تهران   میرابوطالب رضوی نژاد صومعه سرائی چهارصد شاعر برگزیده پارس گوی
1366 مرکز نشر فرهنگی رجا دکتر حسین ابوترابیان   چهارصدوچهل و چهار روز خاطرات گروگانها از دوران تسخیر لانه جاسوسی تیم ولز
1363 دفتر انتشارات اسلامی   شهید دکتر سید حسن آیت چهره حقیقی مصدق السلطنه
1369 معین   دکتر قمر آریان چهره مسیح در ادبیات فارسی
  صاحب اثر     چهره ها
1381 امیر مستعان   اشرف پهلوی چهره هایی در آینه ، خاطرات اشرف پهلوی
1364 آستان قدس رضوی   سیف الدین هروی چهل حدیث حضرت به خط شاه محمود اسماعیلی علی ع
1373 علمی   ابراهیم صفائی چهل خاطره از چهل سال
1363 اساطیر به کوشش : ایرج افشار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
1368 موسسه خدمات فرهنگی رسا   دکتر جلال عبدو چهل سال در صحنه خاطرات جلال عبدو جلد ۲ و ۱
1352 دهخدا   دکتر عیسی صدیق چهل گفتار درباره سالگردهای تاریخی
1388 فرهنگ سبز   محسن پاک آیین چهل ماه در سرزمین طلایی خاطرات سفیر سابق ایران در تایلند
1364 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   مسعود طارم سری و … چین : سیاست خارجی و روابط با ایران ۱۳۵۷ – ۱۳۲۸
  مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ۱۳۷۹     حاج ملا احمد کروبی یاران امام به روایت اسناد ساواک
1368 خواندنیها   اسکندر دلدم حاجی واشنگتن
  انتشارات کمیته ملی یونسکو     حافظ
1374 طرح نو   بهاء الدین خرمشاهی حافظ
1367 انتشارات علمی   اسماعیل صارقی حافظ از دیدگاه علامه محمد قزوینی
1325 پیمان   احمد کسروی حافظ چه می گوید
1351 چاپخانه افق   رکن الدین همایون فرخ حافظ خراباتی
قمری ۱۳۲۵       حافظ خطی دستخط * بسیار بسیار نفیس و نایاب * به خط: اسکندر بن میرزا فتح الله گروسی
1368 هدایت   عبدالعظیم صاعدی حافظ خلوت نشین
  نشر علم   عبدالعلی دستغیب حافظ شناخت
1366 پازنگ   به کوشش : سعید نیاز کرمانی حافظ شناسی
  انجمن خوشنویسان ایران   تصحیح :دکتر سید حین سادات ناصری حافظ شیرازی
1361 چاپخانه خرم   رکن الدین همایون فرخ حافظ عارف
1368 سلسله نشریات ما   دکتر مهرانگیز منوچهریان حافظ مشاعره
1391 اطلاعات     حافظ معنوی غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دنیانی
1367 انتشارات علمی و فرهنگی   بهاءالدین خرمشاهی حافظ نامه
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مصطفی فیض حال اهل درد مروری بر خاطرات و اشعار حمید سبزواری
جلد ۱و۲و۳و۴       حال و هوای ایران دوره قاجار
  حسینیه ارشاد   علی شریعتی حج
1365 نشر فرهنگ اسلامی   آیت الله بهشتی حج در قرآن
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اکبر خوش زاد حجت الاسلام غلامحسین جعفری همدانی به روایت اسناد
1364 طهوری   دکتر رحیم نژاد سالم حدود آزادی انسان از دیدگاه مولوی جبر و اختیار
      سید محمد خوشکنابی حدیث آشنا اشعار
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   حمید انصاری حدیث بیداری٬ نگاهی به زندگی نامه آرمانی – علمی و سیاسی امام خمینی
1365 نهضت مقاومت ملی ایران     حدیث مقاومت اسناد منتشر شده بعد از کودتای ۲۸ مرداد از یادداشتهای خصوصی دکتر فاطمی در زندان
1368 دانشگاه تهران تصحیح : مدرس رضوی ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی حدیقه التحقیقه و شریعة الطریقه
1363 تاریخ ایران به کوشش : منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان حاج محمد تقی جورابچی حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد
1380 نشر علم   مسعود بهنود حروف مجموعه مقالات
زمستان ۱۳۴۹ مرتضی کاخی   مهدی اخوان ثالث حریم سایه های سبز
1373 انتشارات زمستان   مهدی اخوان ثالث حریم سایه های سبز مجموعه مقالات مهدی اخوان ثالث
  دفتر اسناد انقلاب اسلامی   روح الله حسینیان حریم عفاف
1350 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   صادق غفوری سبزواری حزب الله لبنان
1384 مرکز تاریخی اسناد وزارت اطلاعات     حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک جلد ۱ و ۲
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد باقر وثوقی حزب برادران شیراز به روایت اسناد
  موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ۱۳۸۹   مظفر شاهدی حزب پان ایرانیست
1359 حزب توده ایران   نورالدین کیانوری حزب توده ایران در عرصه سیاست روس ۸ جلد
1359 حزب توده ایران   نورالدین کیانوری حزب توده ایران و دکتر مصدق
1970 حزب توده ایران   کارل مارکس و فیدریش انگلس حزب کمونیست مانیفیست
1951 مسکو   کارل مارکس و فیدریش انگلس حزب کمونیست مانیفیست
1378 مرکز نشر دانشگاهی     حساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی
1374 نمودار بیزن غیبی جیمزالوری فلکر حسن
1324     احمد کسروی حسن کتاب حافظش را می سوزاند
1373 زرین   اسماعیل جمشیدی حسن مقدم و جعفر خان از فرنگ آمده
1879 لندن   لویس پلی حسن و حسین انگلیسی * نفیس*
1369 قلم   علی شریعتی حسین وارث آدم
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محبوبه جودکی حسینیه ارشاد به روایت اسناد
1362 صدرا   مرتضی مطهری حق و باطل
1363 نشر نی حسین خدیو جم محمد جعفر خوموجی حقایق الاخبار ناصری
  سهیل پاریس   ارتشبد عباس قره باغی حقایق درباره بحران ایران
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید محمد مهدی غمامی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
1374 اطلاعات   دکتر حسین مهر پور حقوق بشر در اسناد بین المللی در موضع جمهوری اسلامی
1372 انتشارات آرمان   محمدعلی اسلامی ندوشن حقوق بشر در جهان سوم
1362 جاویدان   اسماعیل رائیل حقوق بگیران انگلیس در ایران
1367 دفتر مطالعات سیاس وزارت امور خارجه ۱۳۶۷ بهمن آقایی رابین چرچیل و آلن لو حقوق بین المللی دریاها
  انتشارات موسسه آموزشی و فرهنگی ابن سینا   عبدالعلی بازرگان حقوق زن بررسی برخی حملات تبلیغاتی علیه اسلام
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حسن طغرا نگار حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
1367 مرکز نشر دانشگاهی   ابوالحسن محمدی حقوق کیفری اسلام حدود و تعزیرات
1361 مرکز نشر دانشگاهی   دکتر ابوالحسن محمدی حقوق کیفری اسلام قصاص
1364 نشر دانشگاهی دکتر ابوالحسن محمدی   حقوق کیفری اسلام دیات
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حمیدعصمتی و فرشته حسن زاده گرجی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
1376 قلم   ش. لامعی حکایت هایی از زندگی مهندس بازرگان
1354 بنگاه ترجمه و نشرکتاب   محمد صالح بن باقر قزوینی حکمت اسلام
1362 انتشارات حسین علمی   علامه حایری مازندرانی حکمت بوعلی سینا
1376 موسسه فرهنگی صراط   عبدالکریم سروش حکمت و معیشت
1362 تاریخ ایران   به کوشش : منصوره اتحادیه نظام مافی و .. حکمرانی و ملکداری مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما
      دکتر داوود رسائی حکومت اسلامی از نظر ابن خلدون
1373 تهران   عطاالله تدین حلاج و راز عن الحق
        حماسه انقلاب ۱۳۵۷ خاطراتی از جنبش ملت ایران درراه حق – عکس هایی از دوران انقلاب
1369 امیرکبیر   دکتر ذبیح الله صفا حماسه سرایی در ایران
1390 معین   دکتر عبدالغفور جهاندیده حماسه سرایی در بلوچستان
شاهنشاهی ۲۵۵۷ سپهر بزرگ علوی تئودور نولدکه حماسه ملی ایران
  کانون انتشارات ناصر   سید محسن سعید زاده حیات بعد از مرگ و بازگشت جنیان
1388 آثار علامه جعفری   محمد تقی جعفری حیات معقول
1362 فردوسی   یحیی دولت آبادی حیات یحیی تاریخ معاصر
1389 بوستان کتاب   سید محمد تقی شاکری حیث التفاتی و حقیقت علم در پدیدار شناسی هوسرل
1368     محمدحسین شهریار حیدر بابا یه سلام
1376 موسسه فرهنگی انتشاراتی نگرد   اردشیر آوانسیان خاطرات اردشیر آوانسیان
1374 علم     خاطرات ۲سفیر اسراری از سقوط شاه و نقش وپنهان امریکاو انگلیس در ایران ویلیام سولیوان و سرآنتونی پارسونز محمد طلوعی
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اسماعیل صالحی مازندرانی خاطرات آیت الله اسماعیل صالحی مازندرانی
1379 شرکت کتاب   آیت الله منتظری خاطرات آیت الله حسین علی منتظری
1379 نشر سایه     خاطرات آیت الله خلخالی
      سید صادق خلخالی خاطرات آیت الله خلخالی
  چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی ۱۳۸۷     خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دفتر اول
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   غلامرضا خارکوهی خاطرات آیت الله سید کاظم نور مفیدی
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   گرد آورنده : عبدالرحیم اباذری خاطرات آیت الله شیخ مرتضی بنی فضل
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رضا شیخ محمدی خاطرات آیت الله محمد مؤمن
1380 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     خاطرات آیت الله محمد یزدی
1357 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   دکتر غلامرضا خواجه سروری خاطرات آیت الله مهدوی کنی
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمدرضا مهدوی کنی خاطرات آیت الله مهدوی کنی
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   احمد صابری همدانی خاطرات آیت اله احمد صابری همدانی
1370 لندن   به کوشش : علیرضا عروضی خاطرات ابوالحسن ابتهاج
1379 دفتر ادبیات انقلاب اسلامی   احمد احمد خاطرات احمد احمد
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   احمد منصور خاطرات احمد منصور
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   احمد منصوری خاطرات احمد منصوری
1378 سخن علی دهباشی اردشیر آوانسیان خاطرات اردشیر آوانسیان از اعضاء گروه ۵۳ نفر
1385 کتاب سرا   اردشیر زاهدی خاطرات اردشیر زاهدی
1378 دستان   به کوشش : حسن فرامرزی خاطرات استاد عبدالرحمان فرامرزی
1387 مؤسسه چاپ و نشر عروج     خاطرات اسدالله تجریشی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   شاهین رضائی خاطرات اسدالله تجریشی
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     خاطرات اسدالله تجریشی
1377 مرکز اسناد انقلاب اسلامی عباس منطقی   خاطرات امام کائویانگ مسلمان درچین کمونیست
  مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد ۱۹۹۷ ویراستار : حبیب لاجوردی امیر تیمور کلالی خاطرات امیر تیمور کلالی
1366 زوار   سید محمد مهدی موسوی خاطرات اهتشام السلطنه
  موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۳۷۲   ایرج اسکندری خاطرات ایرج اسکندری
1377 دنیای کتاب   به کوشش : حمید احمدی خاطرات بزرگ علوی
1997 چاپ آلمان نشر باران حمید احمدی بزرگ علوی خاطرات بزرگ علوی
1378 سخن به کوشش : علی دهباشی پرنس ارفع خاطرات پرنس ارفع
1390 فرتاب   علی اکبر سرباز حسینی خاطرات پیشاور پاکستان
1371 تاریخ ایران منصور اتحادیه تاج السلطنه خاطرات تاج السلطنه
1380 سخن ویراستار: حبیب سلامی جعفر شریف امامی خاطرات جعفر شریف امامی
1373 ناهید   جلیل بزرگمهر خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید محمد کیمیا فر خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد فاضل استر آبادی خاطرات حجت الاسلام حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی
1379 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد علی حاج بیگی کندری خاطرات حجت الاسلام عمید زنجانی
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی اصغر جعفری اصفهانی خاطرات حجت الاسلام جعفری اصفهانی
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تدوین : محمد مهدی سیفی خاطرات حجت الاسلام شیخ احمد سالک
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مصطفی قلی زاده علیار خاطرات حجت الاسلام شیخ عبدالحمید بنابی
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عباس پناهی خاطرات حجت الاسلام موحدی ساوجی
  چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی ۱۳۸۷   فرامرز شعاع حسینی و رحیم روح بخش خاطرات حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   جواد مکاری یورد شاهی خاطرات حجت الاسلام والمسلمین رسول منتخب نیا
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مصطفی قلی زاده علیار خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طاهری خرم آبادی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید مصطفی سیدصادقی خاطرات حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد کشمیری
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     خاطرات حجت الاسلام والمسلمین مهدی قیصری سید محسن موسوی فرد کاشانی
1391 مرکز کرمان شناسی   نصرت السادات رضوی نیکخو موحدی خاطرات خاتون نخلستان
  چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی ۱۳۸۷     خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حسن روحانی خاطرات دکتر حسن روحانی
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     خاطرات دکتر محمد حسن سالمی تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران محمد حسن سالمی
1381 نشر دیگر   دکتر انور خامه ای خاطرات روزنامه نگار
1341     فضل الله مهتدی صبحی خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابی گری و بهایی
1389 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     خاطرات سال های نجف
1380 شرکت کتاب   دکتر مرتضی مشیر خاطرات سپهبد اسدالله سمیعی
1372 اساطیر   به کوشش : ایرج افشار خاطرات سردار اسعد بختیاری
1377 المان حمید احمدی پرویز اکتشافی خاطرات سرگرد هوایی پرویز اکتشافی در دو جلد
1377 علم     خاطرات سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مدافع دکتر مصدق در دادگاههای نظامی
1387 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   جهانگیر درویش خاطرات سعدالله خان درویش رئیس مجاهدین نظامی جمعیت جنگل
1372 طرح نو   غلامرضا میرزا صالح خاطرات سلیمان بهبودی رضاشاه ٬ شمس پهلوی ٬علی ایزدی
1369 جی نشر غلامحسین میرزا صالح احمد آرامش خاطرات سیاسی احمد آرامش
1368 علمی به کوشش : علی دهباشی ایرج اسکندری خاطرات سیاسی ایرج اسکندری
1370 انتشارات کلینی   ناصر نجمی خاطرات سیاسی حوادث تاریخی ایران از شهریور ۲۰ تا ۲۸ مرداد ۳۲
1360     خلیل ملکی خاطرات سیاسی خلیل ملکی
1381 صدای معاصر   کریم سنجاب خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی
1371 جانزاده   به اهتمام : علی جانزاده خاطرات سیاسی رجال ایران از مشروطیت تا کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ جلد ۲-۱
1363 مرکز نشر دانشگاهی   سر آرتور هاربینگ خاطرات سیاسی سر آرتور هاربینگ وزیر مختار بریتانیا در دربار ایران
  موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۳۶۹   محمد ری شهری خاطرات سیاسی محمد ری شهری
1374 انتشارات علمی   عبدالحسین مسعود انصاری خاطرات سیاسی و اجتماعی مروری بر پنجاه سال تاریخ
1362 فردوسی   جمالزاده ٬ امیر علائی ٬ وحید نیا ٬ سپهر ٬ دکتر قاسم غنی و فریدون توللی خاطرات سیاسی و تاریخی
1364 کتابفروشی حضرت مهدی علی کاظمی مستر خاطرات سیاسی وتاریخی هانفر در کشورهای اسلامی
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ابوفاضل رضوی اردکانی خاطرات سید ابوالفضل رضوی اردکانی
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مریم شاد محمدی خاطرات سید احمد آوائی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   لاله فرزین فر خاطرات سید رضا زواره ای
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   لاله فرزین فر خاطرات سید رضا زواره ای
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رضا شیخ محمدی خاطرات سید قلبی حسن رضوی کشمیری
1377     ایرج افشار و علی دهباشی خاطرات سید محمدعلی جمالزاده
  مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هاروارد ۱۹۶۰ ویراستار : حبیب لاجوردی شاپور بختیار خاطرات شاپور بختیار
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اکبرفلاحی خاطرات شهید آیت الله سیدرضاسعیدی به روایت اسناد
1364 وحید   محسن صدر صدرالاشراف خاطرات صدرالاشراف محسن صدر
1384 نشر چشمه   اشرف درویشان خاطرات صفرخان ۳۲ سال مقاومت در زندانهای شاه
1368 اساطیر حسین خدیو جم مسعود میرزا ظل السلطان خاطرات ظل السلطان
  مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هارواد ۱۹۹۸ ویراستار : حبیب لاجوردی عبدالمجید مجیدی خاطرات عبدالمجید مجیدی
1997 طرح تاریخ شفاهی ایران هاروارد ویراستار : حبیب لاجوردی علی امینی خاطرات علی امینی
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سعید فخر زاده خاطرات علی جنتی
1377 اهل قلم     خاطرات علی شهبازی محافظ شاه
1378 مهراندیش   اسماعیل سلامی خاطرات فاطمه پاکروان همسر حسن پاکروان رئیس ساواک
1364 کتابسرا   دکتر انور خامه ای خاطرات کنگو
1386 چاپ و نشر عروج     خاطرات کیومرث صابری گل آقا
1368 نشر نو حسین ابوترابیان   خاطرات لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه لیدی شیل
1387 چاپ و نشر عروج     خاطرات مبارزه و زندان یادها -۲۲
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد حسن خاکساران خاطرات محمد حسن خاکساران
  مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد ۱۳۷۹ ویراستار : حبیب لاجوردی محمد علی مجتهدی خاطرات محمد علی مجتهدی
  مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد ۱۳۸۲ ویراستار : حبیب لاجوردی محمود فروغی خاطرات محمود فروغی
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تدوین : حکیمه امیری خاطرات مرحوم حاج احمد شهاب
1381 سوره مهر   محسن کاظمی خاطرات مرضیه حدیدچی
1373 اطلاعات   مریم فیروز خاطرات مریم فیروز فرمانفرمائیان
1357 گلفام   اسکندر دلدم خاطرات من و فرح پهلوی
1349 ابوریحان   حسن اعظام قدسی خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله
  مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هاروارد ۱۳۸۰ ویراستار : حبیب لاجوردی مهدی حائری یزدی خاطرات مهدی حائری یزدی
1372 موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی   غلامحسین زرگری نژاد خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی
1378 سازمان اسناد ملی ایران     خاطرات نصر الله انتظام
1378 سازمان اسناد ملی ایران   به کوشش : محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی خاطرات نصر الله انتظام
  دفتر پژوهشی و انتشارات سازمان اسناد ایران ۱۳۷۱   به کوشش : محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی خاطرات نصرالله انتظام شهریور ۱۳۲۰ از دیدگاه دربار
1371 اطلاعات   نورالدین کیانوری خاطرات نورالدین کیانوری
1370     مشفق همدانی خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری
1371 البرز اسماعیل زند سنیتا هلمز خاطرات همسر سفیر
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رحیم نیکبخت خاطرات و اسناد حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان
1361 تاریخ ایران   به کوشش : منصوره اتحادیه نظام مافی و .. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
1362 نشر تاریخ ایران   معصومه مافی و … خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
1367 زرین   به کوشش : ایرج افشار خاطرات و اسناد ظهیرالدوله
1361 تاریخ ایران   منصوره اتحادیه خاطرات و اسناد محمد علی غفاری نایب اول پیشخدمت باشی
1367 طلایه     خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق
1363 فردوسی     خاطرات و اسناد ناصر دفتر روایی
1329 شرکت چاپ رنگین   مهدی قلی هدایت مجز السلطنه خاطرات و خطرات
1366 سخن بهرام افراسیابی دکتر حسین فاطمی خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی
1376 نشر کتاب – لوس آنجلس   محمد صدیق اسفندیاری خاطرات یک فرهنگی
1368 پیک دانش کاوه دهگان سر بروس کلهارت خاطرات یک مأمور انگلیسی
1371 علمی   باقر عاقلی خاطرات یک نخست وزیر دکتر احمد متین دفتری
1382 مهراندیش   دکتر مرتضی مشیر خاطراتی از الله یار صالح
1373 بنیاد فرهنگی پرویز خطیبی   پرویز خطیبی خاطراتی از هنرمندان
1381 انتشارات ره آورد   حسن شهباز خاطره یک عشق
        خاطره ها
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمدی ری شهری خاطره ها
1998 بنیاد فرهنگی خبیت لوی   هوشنگ ابرامی خاک خوب خدا
1381     مهدی شمشیری خاندان امام خمینی
1382     مهدی شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانی
1344 طهوری   عباس اقبال آشتیانی خاندان نوبختی
1386 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   زهرا کرمانی خانه زاذه شاه زندگی وفعالیت های امیر اسدالله علم
1373 قطره عبدالله توکل پروفسور علی اکبر مظاهری خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام
1367 مرکز نشر دانشگاهی محمد صادق مهدوی هایدی روزن باوم خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه
1370 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی بهاء الدین خرمشاهی جان لازی خدا در فلسفه
1339 کتابفروشی پایدار   احمد کسروی خدابا ماست
1364 شباویز فاطمه ترابی آرکادی شفچنکو خداحافظ مسکو
1362 جاویدان ذبیح الله منصوری پل آمیر خداوند الموت حسن صباح
1362 انتتشارات صدرا   مرتضی مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران
        خدمتگزار تخت طاووس خاطرات پرویز راجی
      محمد جعفر یاحقی و محمد رضا راشد محصل خرد بر سر جان
1387 موسسه خانه کتاب   دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی خرد و خرد ورزی
1372 انتشارات نمودار   بیژن غیبی خرده مقالات جزوه ۱
1373 انتشارات غیبی   بیژن غیبی خرده مقالات جزوه ۲
1359     مهدی قیصری خرم ولی خونین
1390 سام   رضا خدری خرمشهر از اسارت تا آزادی
1359 دفتر اسناد انقلاب اسلامی   لیلا اشرفی خروج ممنوع بررسی فجایع سینما رکس آبادان و مسجد جامع کرمان
1340 انتشارات حزب توده ایران     خسرو روزبه در دادگاه نظامی
1371 آتلیه هنر محمد سلحشور   با ویرایش : استاد دکتر منوچهر آدمیت خسرو و شیرین
1390 ققنوس سارا هاشمی دنیس ایبرمز خشایارشا
1381 چاپ لندن   نادر افشاری خشونت٬ زنان واسلام
1360 نور     خط امام ٬ کلام امام
1371 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی     خط سوم در انقلاب مشروطیت ایران پژوهشی گسترده در زندگینامه علمی ٬ سیاسی آخوند ملا قربانعلی زنجانی از رهبران نهضت مشروطه خواهی
1315 نشریه ایران کوده   ذبیح بهروز خط و فرهنگ
1380 جامه دران     خطبه های نماز جمعه ارومیه حسنی دو جلد
1362 کعبه   علامه سید محمد حسین طباطبائی خلاصه تعالیم اسلام
1363 اقبال عزت الله صفری ویل دورانت خلاصه داستان تمدن
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰ میر هاشم محدث محمد یوسف واله اصفهانی قزوینی خلد برین در تاریخ مغول
1372 موقوفات افشار   به کوشش : میر هاشم محدث خلدبرین ایران در روزگار صفویان
1360 بنگاه ترجمه و نشر کتاب   حسین مکی خلع ید کتاب سیاه جلد ۱ و ۲
1375     دکتر یدالله سحابی خلقت انسان در بیان قرآن
1354 فرانکلین   احمد اقتداری خلیج فارس
      عبدالرضا امیر ابراهیمی خلیج فارس
1349 خود نویسنده   محمد علی جناب خلیج فارس آشنایی با امارات آن
1362 کتابخانه صناعی   حسین نور بخش خلیج فارس و جزایر ایرانی
1368 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی   بیژن اسدی خلیج فارسی از دیدگاه امار و ارقام فارسی و انگلیسی
1382     مهدی نیکبخت خمینی آذربایجان
1352 ۱۲ محرم     خمینی و جنبش خطبه ها و اعلامیه ها و نامه ها و فتاوی
1383 نشر کارنامه   محمدعلی موحد خواب آشفته نفت از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی
1305 ایرانشهر برلین   اخوند ملا فتحعلی اصفهانی خواب شگفت
1362 امیرکبیر ذبیح الله منصوری ژان گوره خواجه تاجدار
1365 نشر گفتار   محمود طلوعی خواندنیهای قرن
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰   دکتر احمد کتابی خوانساری نامه
1387 چاپ و نشر عروج     خواهر طاهره خاطرات خانم مرضیه حدید جی دباغ
1323 شرکت سهامی چاپاک   احمد کسروی خواهران و دختران ما
  سلمان   علی شریعتی خود سازی انقلابی
1359 انجمن آثار ملی   احمد اقتداری خوزستان و کهگیلویه و ممسنی
1359 انجمن آثار ملی   احمد اقتداری خوزستان و کهگیلویه و ممسنی
سه جلد ۱۹۸۹ کالیفرنیا     خیام نامه
فروردین ۱۳۳۴ موسسه مطبوعاتی امیرکبیر     خیام وسهیلی و رباعیات فکاهی مهدی سهیلی
1364 آمریکا   مصطفی حسینی طباطبایی خیانت در گزارش تاریخ پاسخی به کتاب ۲۳ سال
1329 شرکت جاپاک   مهندس کاظم خصیبی خیانت های گلشائیان درباره نفت جنوب – تکذیب های پروفسور ژیدل
1323     احمد کسروی دادگاه
شاهنشاهی ۲۳۵۶ بنگاه نشر و ترجمه کتاب   ابوطاهر محمدبن حسن بن علی بن موسی الطرسوسی دکتر ذبیح الله صفا داراب نامه طرسوسی
1373 نشر علم   محمود طلوعی داستان انقلاب
1369 آتلیه     داستان بیژن ومنیژه از شاهنامه فردوسی به خط : اسماعیل نیکبخت و منوچهر آدمیت
1369 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   دکتر تقی پور نامداریان داستان پیامبران در کلیات شمس
1376 نشر ابو   محمدعلی صفوت داستان دوستان
1362 دفتر انتشارات اسلامی   مرتضی مطهری داستان راستان
چاپ اول ۱۳۶۳ موسسه تحقیقات ومطالعات فرهنگی   استاد مجتبی مینویی داستان سیاوش
1369 شرکت انتشارات علمی فرهنگی   به کوشش : محمد قریب و مهدی مداینی داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی * بسیار نفیس *
چاپ اول ۱۳۷۳ هیرمند   اقبال یغمایی داستان عاشقانه ادبیات فارسی
      محمد علی اسلامی ندوشن داستان های رستم واسفندیار
1373     ش . لامعی داستان و حکایت در آثار شریعتی
1353 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   محمد رضا سربندی داستان یک مرداب انحرافات و اقدامات مهندس هاشمی از آغاز تا انجام
1372 انتشارات سروش و نگاه   دکتر علی رواقی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد نفیس خط : محمد علی رواقی . نقاشی: فرشچیان
1367 دفتر نشر فرهنگ اسلامی   محمود حکیمی داستانهایی از زندگی امیرکبیر
1363 دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی رضا فتاحی رابرت والکرز دام سلاح هسته ای و راهی برای گریز از ان
  موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار۱۳۹۰ علیرضا طیب آرلن تیکنر و الی ویور دانش روابط بین المللی در چهار گوشه جهان
1391 موسسه انتشارات نگاه ابراهیم ملک اسماعیلی گئورک ویلهم هگل دانش منطق
1367 مرکز نشر دانشگاهی آذر میدخت مشایخ فریدنی با یارد داج دانشگاه الازهر
1314 مطبعه مجلس   محمد علی تربیت دانشمندان آذربایجان
1335 کتابخانه فردوسی تبریز   محمدعلی تربیت دانشمندان آذربایجان
1384 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی     دانشنامه ایران
شاهنشاهی ۲۵۳۶ بنگاه ترجمه و نشر کتاب   زیر نظر : احسان یا شاطر دانشنامه ایران و اسلام
1389 دایره المعارف اسلامی   زیر نظر : غلامعلی حداد عادل دانشنامه جهان اسلام
1373 بنیاد دائرة المعارف اسلامی   زیر نظر : مصطفی میر سلیم دانشنامه جهان اسلام
1384 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   به سرپرستی : اسماعیل سعادت دانشنامه زبان و ادب فارسی
1384 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   علی محمد معظمی دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره
1377 بنیاد مطالعات ایران   ژاله متحدین دانشنامه کوچک ایران
1375 انتشارات مهد آزادی   سعید جلیلی دانشنامه مطبوعات آذربایجان از ۱۳۷۰ – ۱۲۳۰
1389 نشر کبریا   علیرضا گودرزی دانشنامه ملایر
1369 علمی   دکتر باقر عاقلی داور و عدلیه
1987     ای . جی . بریل دایرة المعارف اسلام
1978 چاپ لندن   ای . جی . بریل دایرة المعارف اسلام
چاپ پانزدهم ۱۹۷۴       دایرة المعارف بریتانیکا با ملحقات در ۴ جلد * جلد چرمی * جلد ۳۰ – ۱
1385 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی   زیر نظر : کاظم بجنوردی دایرة المعارف بزرگ اسلامی جلد ۲۰ – ۱
1381 امیرکبیر   غلامحسین مصاحب دایرة المعارف فارسی
ه ق ۱۴۰۶ بعثت   جمعی از محققین دایره المعارف قرآن کریم
1362 کتابخانه طهوری رحیم رضا زاده ملک کیخسرو اسفندیار دبستان مذاهب
1315 نشریه ایران کوده   محمد صادق کیا دبیره
1324 کتابفروشی محمد علی علمی   حسین ملکی دتر مصدق و نطق های تاریخی در دوره پنجم و ششم تقنینیه
1380 به آفرین دکتر الهه رئیس فیروز   دخترم فرح خاطرات بانو فریده دیبا مادر فرح پهلوی
1370 معین عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات ریچارد ا. استوارت در آخرین روزهای رضا شاه
1369     منوچهر کهن در آوار دریا
1342 پایدار   احمد کسروی در پیرامون روان
  مارکسیستی لنیسیستی طوفان     در پیرامون شیوه تولید اسیایی
1344 کتابفروشی پایدار   احمد کسروی در پیرامون فلسفه
1362       در پیشگاه تاریخ چه کسی منحرف شد ؟ متن مدافعات مظفر بقائی کرمانی در دادگاه تجدید نظر
1369 انتشارات فرهنگی ایرانشهر   شجاع الدین شفا در پیکار اهریمن
1382 امیرکبیر     در جستجوی صلح خاطرات عبدالرحیم جعفری
1368 سازمان پاسداران انقلاب اسلامی     در رسای نور
1357 نشر میترا دل ارا قهرمان پایولو کوییلو در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
  بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان شرکت انتشار ۱۳۷۸   عبدالعلی بازرگان در سایه سرو آزادی
1366     کریم قصیم در شوروی چه می گذرد
1373 طوس   جلال ستاری در عشق زلیخا پژوهشی در قصه یوسف
  انتشارات علمی   دکتر ابوالحسن زرین کوب در قلمرو وجدان
1354 انتشارات یزدان   محمدعلی اسلامی ندوشن در کشورشوراها سفرنامه اتحاد جماهیر شوروی
1369 موسسه خدمات فرهنگی رسا   سرهنگ غلامرضا نجاتی در کنار پدرم مصدق خاطرات دکتر غلامحسین مصدق
1390 نگار و نیما   رویا ربیع زاده در کوچه سار شب صور خیال در شعر هوشنگ ابتهاج
1389     روح الله حسینیان در مسلخ عشق
1366 وزارت ارشاد اسلامی     در مکتب جمعه
2000 لوس آنجلس   ر . خروش در مکتب حافظ
1379 آستان قدس رضوی   ندیم مشهدی در نجف
1368 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   یحیی مدرسی درآمدی بر جامعه شناسی زبان
1380 انتشارات کیهان   دکتر باقر ساروخی درآمدی بر دایرة المعارف علوم اجتماعی
1390 نشر سوره مهر   عماد افروق درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست – نقدی بر مالیا ولیسم
1363 سروش امیر جلال الدین اعلم جان هرمن رندل و جاستوس باکلر درآمدی بر فلسفه
1346 مرکز نشر دانشگاهی   دکتر لطف الله یارمحمدی درآمدی به آواشناسی
1362 مرکز نشر دانشگاهی علی پایان جان لازی درآمدی تاریخی به فلسفه علم
1368 موسسه تحقیقات فرهنگی هایده معیری ورگوردن چایلد درآمدی کوتاه بر باستانشناسی
1359 کانون پژوهش و آموزش   برهان دراب شاهنشاهی که از آب گرفته شد در شاهنامه فردوسی
1994 انتشارات مزدا امریکا   سعیدی سیرچانی دراستین مرقع
1369 انتشارات دانشگاه تبریز علی آدینه قهرمانی مارتی بلومبرگ و هانس وبر درامدی بر رده بندی و شماره سازی در نظام دیویی
1390     نظر علی کوشکی دربار به روایت دربار فساد اخلاقی
1354 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ریحانه درودی دربار به روایت دربار فساد سیاسی
1967 اداره نشریات زبانهای خارجی پکن   مایوتسه دون درباره بعضی از مسایل مربوط به شیوهای رهبری
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   محمد شیخو درباره تجربه جنگ آزادیبخش ملی و تکامل ارتش ملی ما
1366 مرکز نشر دانشگاهی   زیر نظر: نصرالله پورجوادی درباره ترجمه
1367 جانزاده   جمشید مهر پویا درباره حافظ چه می گویند ؟
1351 فانوس نیویورک     درباره ستم کشیدگی زن در ایران
1342 پایدار   احمد کسروی درپیرامون اسلام
1367 زوار   ر. ذوالنور درجستجوی حافظ
1376 سخن   به اهتمام : علی اصغر محمد خانی درخت معرفت جشن نامه استاد عبدالحسین زرین کوب
1381 انتشارات طرح نو   غلامحسین ابراهیمی دینانی درخشش ابن رشد درحکمت مشا٫غ
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   گرد آورنده : رضا مختاری اصفهانی دٌرد و دَرد خاطرات سید رضا میر محمدصادقی
  انتشارات سهند پاریس   رحیم شریفی دردادگاه بختیار
1380 انقلاب اسلامی پاریس   در گفتگو با حمید احمدی درس تجربه خاطرات ابوالحسن بنی صدر
1361 موسسه در راه حق   هیئت تحریریه اصول دین درس هایی از اصول دین
  سازمان انتشارات و آموزشی انقلاب اسلامی ۱۳۶۸ احمد بطحايی و خشایار دیهیمی ویل و آریل دورانت درس هایی از تاریخ
1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   حجت الاسلام رسولی محلاتی درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام
  صبا   محسن قرائتی درس هایی از قرآن
1360 چاپخانه مهر قم   مرتضی مطهری درس هایی از قرآن
1390 نشر علم   نصرالله حکمت درسنامه حکمت مشاء
1366 دانشگاه تبریز   ااحمد قروی درسهایی از تاریخ اسلام
1363 حزب جمهوری اسلامی   استاد شهید سید حسن آیت درسهایی از تاریخ سیاسی ایران
1363 کتابخانه ملی ایران     دره بندی دهدهی دیویی تاریخ ایران
1363 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   محمدتقی مصباح یزدی دروس فلسفه
1378 موسسه خدمات فرهنگی رسا دکتر منوچهر شجاعی جان دی استمپل درون انقلاب ایران
1390 هادیان   همایون کاظمی دریچه ای به فرهنگ و ادب چهارمحال
1360 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مجید بذر افکن دزفول در جنگ
1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   حسن قریبی دستور خط فارسی تاجیکی
1325     عبدالعظیم غریب و چند استاد دیگر دستور زبان فارسی برای سال اول – دوم – سوم و چهارم دبیرستانها ۴ جلد
1390 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     دستور ویژه نامه فرهنگستان
1385 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     دستور ویژه نامه فرهنگستان
      عبدالعلی بازرگان دستی از دور بر آتش آگاهی بخش مطبوعات
1371 عارف   حمید سیف زاده دفاع از تاریخ بررسی کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی
1341 چاپخانه تهران تابان   محمدجناب زاده دفاع از شخصیت خیام
1351 روزنامه آرزبایجان تبریز     دفاعیه دکتر تقی ارانی
1392 امریکا   پروفسور کاظم فتحی دفتر آرزو دیوان اشعار
1367 علمی   عبدالحسین زرین کوب دفتر ایام
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عبدالحسین کلانتری دفتر تحکیم وحدت در کشاکش سنت و تجدد
1369     دکتر قمشه ای دفتر ذانایی
1389 انتشارات طرح نو   دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دفتر عقل و آیت عشق
1388 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   روح الله حسینیان دکتر علی شریعتی
1365 شرکت سهامی انتشار   جلیل بزرگمهر دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی
1367 شرکت سهامی انتشار   جلیلی بزرگمهر دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور
1364 جاویدان   حسین مکی دکتر مصدق و نطق های تاریخی او
1361 علمی و فرهنگی محمود مهدوی دامغانی ابوبکر احمدبن حسین بیهقی دلائل النبوة
1363 کتابخانه ثنایی   حسین نور بخش دلقک های مشهور درباری
1390 اسرار ایران زمین   زهرا نادری دماوند به روایت اهالی
1369 امیرکبیر   عبدالحسین زرین کوب دنباله جستجو در تصوف ایران
1375 نیلوفر حسن کامشاد یوستین گادر دنیای سوفی
      فریدون تنکابنی ده رساله و نوشته های دیگر
1385 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   داوود قاسم پور دهه سرنوشت ساز
1355 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     دو اثر از استالین
  مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ۱۳۹۰   حسی آبادیان دو دهه واپسین حکومت پهلوی
1372 آموزش انقلاب اسلامی هرمز عبداللهی ویل و آریل دورانت دو زندگینامه
1372 تاریخ ایران   مجید تفرشی دو سال روابط محرمانه احمدشاه و سفارت شوروی
1348 سازمان مارکسیستی طوفان     دو سال طوفان
1368 امیرکبیر   سید علی آل داوود دو سفرنامه از جنوب ایران
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۸۳   محمد جعفر خانگاه دو قرن با مطبوعات زبان فارسی خارج از کشور در قاره آسیا
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید غلامرضا تهامی مری بینکسن براکساپ دو قرن مبارزه مسلمانان قفقاز
1376 دفتر نشر معارف انقلاب   هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه
  خوارزمی محمد حسن لطفی افلاطون دوره آثار افلاطون
1363 دنیای کتاب   عباس اقبال و استاد پور داوود دوره کامل ۲۰ مقاله قزوینی
1356 مصدق ابوالحسن بنی صدر فرانس فانون دوزخیان روی زمین
  چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی ۱۳۸۷   علی باقر شیخانی دوستی با خدا
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ابراهیم عباسی دولت پهلوی و توسعه اقتصادی
1370 نشر اشاره   ح . م . زاوش دولت های ایران در عصر مشروطیت
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سجاد راعی گلوجه دولت های شهید رجائی٬ شهید باهنر و آیت الله مهدوی کنی
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   لنبن دولت و انقلاب
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فرحناز حسام دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   امیر محمدحاجی یوسفی دولت٬ نفت و توسعه اقتصادی در ایران
1370 نشر قطره   ح . م . زاوش دولتمردان ایران و ساختار نهادها در عصر مشروطیت
1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصطفی دلشاد تهرانی تاتیا ناز اسلاوسکایا دومین انقلاب سوسیالیستی استراتژی نوین
آبان ماه ۱۳۴۸ وزارت فرهنگ و هنر     دومین جشن فرهنگ و هنر در سراسر کشور
1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   زیر نظر : حسن حبیبی دومین مجموعه سخنرانیهای مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران شناسی
1371 زوار   دکتر امیر بانو کریمی دویست و یک غزل صائب
  انجمن آثار ملی   احمد اقتداری دیار شهریاران
1363 تاریخ ایران غلامحسین میرزا صالح لویی رابینو دیپلمات ها و کنسول های ایران و انگلیس
1349 امیر کبیر   جلال ال احمد دید و بازدید
1377       دیدار آشنا مجموعه مقالات مجمع جهانی بزرگداشت نودمین سال تولد استاد شهریار
1382 زرین   اسماعیل جمشیدی دیدار با ذبیح الله منصوری
1389 چاپ و نشر عروج   ابوالفضل توکلی بینا دیدار در نوفل لوشاتو خاطرات سیاسی ٬اجتماعی
تهران ۱۳۷۴ انتشارات فکر روز   سیر حسین نصر -پرویز مروج-کامران وفا دیدارها
1367 علمی   دکتر غلامحسین یوسفی دیداری با اهل قلم
1383 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     دیدگاه ها منتخبی از مواضع حاج سید احمد خمینی
1370 نشر البرز مرتضی کامران   دیده ها و شنیده ها خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت آلمان در ایران ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴
1363 انتشارات امیرکبیر   دکتر همایون الهی دیکتاتوری کارتلها
1380 روزنه   مصطفی حسینی طباطبایی دین ستیزی نافرجام در نقد کتاب تولدی دیگر
1380 روزنه   مصطفی حسینی طباطبایی دین ستیزی نافرجام در نقد کتاب تولدی دیگر
1369 طوس ابوالقاسم سری پروفسور حامد الگار دین و دولت در ایران
1367 مرکز نشر دانشگاهی   شیرین بیانی اسلامی ندوشن دین و دولت در ایران عهد مغول
1371 مرکز نشر دانشگاهی   شیرین بیانی دین و دولت در ایران عهد مغول
1933 چاپ لندن   ب . رادول دیوان ابن یمین به فارس و انگلیسی
  نشریات دولتی تاجیکستان استالین آباد ۱۹۵۹     دیوان ابوالقاسم لاهوتی
      محمد علی ناصح دیوان استاد محمدعلی ناصح
1369 سخن   امیری فروز کوهی دیوان امیری فروز کوهی
شاهنشاهی ۲۵۳۶     مصحح : دکتر امیر بانو مصفا دیوان امیری فیروز کوهی
1371 انجمن خوشنویسان ایران   به کوشش : دکتر سعید سلطانی یکتا دیوان بابا طاهر به خط مجید فدائی منش
  نشر محمد   پروین اعتصامی دیوان پروین اعتصامی به خط اسماعیل نژادفردلرستانی* جلد نفیس *
1389 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   نصرالله پورجوادی دیوان جلال طبیب شیرازی همراه با رساله جواهر البحور
1372 نقره   مصحح : دکتر محمدرضا جلالی نائینی و دکتر نورانی وصال دیوان حافظ
  بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی ۱۳۷۱     دیوان حافظ * بسیار نفیس *
شاهنشاهی ۲۵۳۶ دانشکده ادبیات تبریز   دکتر رشید عیوضی و دکتر اکبر بهروز دیوان حافظ * بسیار نفیس *
1318 مجله نسیم صبا   مصحح : سیدنصرالله تقوی دیوان حافظ شیرازی
1363 خوشنویسان ایران   به خط : استاد کیخسرو خروش دیوان حافظ شیرازی * بسیار نفیس *
1371 انجمن خوشنویسان ایران   مصحح : استاد محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی دیوان حافظ شیرازی * بسیار نفیس *
1367 امیرکبیر   سید محمدرضا جلالی نائینی و احمد نذیر دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
  بنیاد مطالعات ایران   علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
1366 تیراژه   علی اکبر دهخدا دیوان دهخدا
1977 cambridge university   رونالد نیکلسون دیوان شمس تبریزی به زبان انگلیسی و فارسی
1372 ستوده     دیوان شهریار
1366 شرکت انتشارات علمی فرهنگی   به کوشش : محمد قهرمان دیوان صائب تبریزی
1374 ما   به کوشش : احمد کرمی دیوان عالمتاج قائم مقامی ژاله
  نشریات دولتی تاجیکستان استالین آباد ۱۹۵۹     دیوان عبدالرحمان مشفقی
1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   به کوشش : نصرالله پورجوادی و سعید کریمی دیوان عتیقی از روی نسخه خطی کتابخانه فاتح استانبول ۷۴۳ قمری
1370 صفی علی شاه   به کوشش : دکتر خلیل خطیب رهبر دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی
1367 سعدی   دکتر خلیل خطیب رهبر دیوان غزلیات سعدی شیرازی
1390 مرکز پژوهشی میراث مکتوب شهریار حسن زاده میرزا حسن زنوزی خویی دیوان فانی خویی موسوم به گنج الله
1374 انتشارات ما   فردوس فراهانی دیوان فردوس فراهانی
1368 انتشارات کتاب به سعی : محمدجعفر محجوب ایرج میرزا دیوان کامل ایرج میرزا
1391 پیمان   به کوشش : سعید قانعی دیوان کلیم کاشانی
1336 امیرکبیر   ملک الشعرای بهار دیوان ملک الشعرای بهار
1336 طهوری طاهری شهاب مهستی گنجوی دیوان مهستی گنجوی
1354 کمیسیون ملی یونسکو     ذکر جمیل سعدی
1368 هیرمند   منوچهر کهن ذوق حضور مجموعه شعر
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     رآیت دین بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی
1361 نشر آینده   م . ح . زاوش رابطه فراماسونری با صهیونیسم و امپریالیسم
1976 اداره نشریات زبانهای خارجی پکن   استالین راجع به اصول لنینیسم
  اداره نشر مطبوعات به زبان های خارجی مسکو ۱۹۴۳   استالین راجع به جنگ کبیر میهنی اتحاد شوروی
1369 لوس آنجلس   هوشنگ پیمان راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنید
1333 کتابفروشی تآئید و امیرکبیر مصحح : محمد اقبال محمد بن علی بن سلیمان الراوندی راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق
  دانشکده ملی ایران   دکتر حسینعلی ممتحن راز بقای تمدن و فرهنگ ایران
      محمد علی زاویه راز ونیاز
1316 باهماد ازادگان   احمد کسروی راه رستگاری
      مهدی شمشیری راه رضاشاه بزرگ
1351 سازمان مارکسیستی طوفان     راه رهایی
تهران ۱۳۴۹       راه نمای تجقیقات ایرانی جلد ضخیم
  سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۳۶۸   فیروزه برومند راهنمای تدوین کتابشناسی
1362 انتشارات نوین فرح بخش و پسران     راهنمای تمبرهای ایران
1372 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   سید فرید قاسمی راهنمای روزنامه ها و مجلات ایران عصر قاجار ۱۳۰۴ – ۱۲۱۵ شمسی
1371 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   کبری خداپرست راهنمای روزنامه های ایران ۱۳۶۹ – ۱۳۶۸
1373 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   احمد صبا گردی مقدم راهنمای روزنامه های ایران ۱۳۷۲
1373 کتابخانه جمهوری اسلامی ایران   احمد صباگردی مقدم راهنمای روزنامه های ایران ۱۳۷۲
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۸۵   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای روزنامه و مجله های ایران ۱۳۸۳ – ۱۳۵۷
1374 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای مجلات و روزنامه های ایران ۱۳۷۳
1372 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای مجله های ایران ۱۳۷۱
1349 وزارت علوم و آموزش عالی   پوری سلطانی راهنمای مجله های ایران ۱۳۴۹ – ۱۳۴۸
1367 کتابخانه ملی ایران   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای مجله های ایران ۱۳۶۴
1367 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران     راهنمای مجله های ایران ۱۳۶۶ – ۱۳۶۰
1366 کتابخانه ملی ایران   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای مجله های ایران ۱۳۶۵ – ۱۳۶۰ در ۴ جلد
1373 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   پوری سلطانی و رضا اقتدار راهنمای مجله های ایران ۱۳۷۲
        راهنمای مطبوعات ایران ۱۳۰۴ – ۱۲۱۵ در عصر قاجار
1372 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   سید فرید قاسمی راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار
1372 مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها   فرید قاسمی راهنمای مطبوعات ایران ۱۳۵۷-۱۳۷۱
1367 مرکز اسناد و مدارک علمی ایران     راهنمای ناشران ایران
1366 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی     راهنمای ناشران و کتابفروشان سراسر کشور در سال ۱۳۶۶
1368 سعدی     رباعیات حکیم عمر خیام با مقدمه محمد علی فروغی و خط :حمید غبرانزاد
  Grosset & Dunlap Ny   ادوارد فیتزگرالد رباعیات خیام
  John Lane the Bodley Head NY   ریچارد ل گالین رباعیات خیام
  دانشگاه شیراز   پریچهر کسری رباعیات خیام
  لندن     رباعیات خیام
1950       رباعیات خیام
    تصحیح Willy Pogany اتن ادامسون رباعیات خیام
1966 Graphis society NY     رباعیات خیام
1328     دکتر حسین علی اسفندیاری رباعیات خیام
1973     مهدی نخستین رباعیات خیام
1941 حیدر اباد Swami Gorind Tirtha   رباعیات خیام
دو جلد 1364       رباعیات خیام
1947 Random house NY     رباعیات خیام
1959       رباعیات خیام
1328     حسین علی اسفندیاری رباعیات خیام
  پارسا     رباعیات خیام
1990 اقبال     رباعیات خیام
1979     ادوارد فیتزگرالد رباعیات خیام
1946       رباعیات خیام
لندن ۱۹۸۰ Octagon press     رباعیات عمر خیام
  زرین   مهدی مجتهدی رجال آذربایجان در عصر مشروطیت
1364 وحید   حسین سعادت نوری رجال دوره قاجار
1363 اساطیر حبیب یغمایی ابوالحسن علوی رجال عصر مشروطیت
1363 کتابخانه ملی ایران     رده بندی دهدهی دیویی اسلام
1364 کتابخانه ملی ایران     رده بندی دهدهی دیویی زبان های ایرانی
1363 کتابخانه ملی ایران     رده بندی دههدهی دیویی جغرافیای ایران
1365 کتابخانه ملی ایران     رده د- س تاریخ ایران
  انتشارات سهند پاریس   رحیم شریفی رزیم اخوندی در ایران و راه رهایی ازان
1370 معین   مرتضی صراف رسائل جوانمردان
1370 انتشارات معین مرتضی صراف هنری کربین رسائل جوانمردان مشتمل بر هفت فتوت نامه
1370 اسوه   مصحح : سید جلال الدین آشتیانی رسائل حکیم سبزواری
1363 تاریخ ایران به کوشش : هما رضوانی مرتضی قلی خان صنیع الدوله رسائل قاجاری راه نجات
1362 مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   کمال الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری سید جلال الدین حسینی ارموی محدث رسالة العلیه فی احادیث النبویه
  انتشارات اسلامی   رضا قربانیان رساله آموزشی منتخبی از فتاوای حضرت امام خمینی
1390 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   میرزا ابوالقاسم فرهنگ شیرازی رساله اخبار سلسله جلیله وصالیه
1362 نشر دانشگاهی   محمد بن اسحق قونوی رساله النصوص
1366 محراب     رساله توضیح المسائل امام خمینی
1372 سروش جلال ستاری میر چا الیاده رساله در تاریخ ادیان
1370 مؤسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی به کوشش : فریدون تقی زاده طوسی میر سید علی همدانی رساله زکریه
1375 فرهنگستان زبان و ادب فارسی عبدالله نورانی و پدرام میرزایی غیاث الدین منصور دشتکی رساله عروض و قافیه
1360     امام خمینی رساله لقاء الله
1355     سید علی اکبر خدایی رساله ناتمام زندگینامه شهید دکتر سید رضا پاک نژاد
  انتشارات سهند پاریس   رحیم شریفی رشد سرطانی انتگریسم اسلامی
  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی۱۳۹۱   سید حسین فلاح زاده رضا خان و توسعه ایران
میلادی ۲۰۰۲ چاپ واشنگتن دی سی   نادر پیمایی رضا شاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
1375 بنیاد مطالعات ایران   دکتر رضا نیازمند رضاشاه از تولد تا سلطنت
1378 دفتر نشر فرهنگ اسلامی   محمدحسین جمشیدی رفتار شناسی آمریکا در قبال نهضت ملی ایران
  ۱۲ محرم   گروه فتح رفتار یک رزمنده انقلابی
1361 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ریحانه خوش طینت رفتن برای ماندن زندگی شهید مهدی رجب بیگی
1365     غفور میرزائی رنگین کمان یادها دفتر شعر
1371 لوس آنجلس   غفور میرزائی رنگین کمان یادها شعر
1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   علی اصغر شعر دوست رهاورد گزارش نخستین مجمع بین الملی استادان زبان فارسی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ابوالفضل مروی رهبر الهی
1354 طوس   علی اکبر هاشمی نژاد رهبران راستین
1344 جاویدان علمی   ابراهیم صفائی رهبران مشروطه
1372 مرکز انتشارات علمی دانشگاه ازاد سهراب خلیلی فرد فیدلر و مارتین شمرز رهبری اثربخش
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مهدی قیصری رهبری به نام نواب
  انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۸   دکتر حسین حسینی رهبری و انقلاب
1369 سخن   غلامحسین ذوالفقاری رهنمون
1379 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فاطمه پیرا روابط سیاسی٬ اقتصادی ایران و آلمان بین دو جنگ جهانی
1342 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ   دکتر مهدی جلالی روانشناسی برای زیستن
1366 مرکز نشر دانشگاهی امیر فرهمند پور سی . ای . میس روانشناسی مطالعه
1368 مرکز نشر دانشگاهی محمد رضا طالبی نژاد هیآت مؤلفان روانشناسی و ارتباط
1384 مهر ایران   منصوره پیر نیا روایت خاطرات اردشیر زاهدی
1386 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲     روایت هجران امام خمینی و آزادگان
1362 امیرکبیر علی اکبر مهتدی مونتوسکیو روح القوانین
1379 مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات     روحانی مبارز آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد جلد ۱ و ۲
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عبدالوهاب فراتی روحانیت و انقلاب اسلامی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   امیر حسین ثابتی منفرد روز شمار ۸ ماه نبرد مقدس ۲۲ خرداد تا ۲ بهمن ۱۳۸۸
1372 گفتار   باقر عاقلی روز شمار تاریخ ایران
1389 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   هدایت الله بهبودی روز شمار تاریخ معاصر ایران
1386 سوره مهر   به کوشش : احد گودرزیانی روز شمار خرداد ۱۳۴۰ /۴/ ۱ تا ۱۳۴۰/ ۶/ ۳۱
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   مقداد توانا نیا روزشمار انقلاب اسلامی در قم ۱۳۵۷ – ۱۳۴۰
1389 چاپ و نشر عروج   علی اکبر رنجبر کرمانی روزشمار زندگی امام خمینی
  ابن سینا   مشفق کاظمی روزگار و اندیشه ها جلد ۲ – ۱
1374 سخن   عبدالحسین زرین کوب روزگاران ایران
1350 امیرکبیر   ایرج افشار روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه
  سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ۱۳۸۹   عبدالحسین نوائی و دکتر الهام ملک زاده روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه
1369 موسسه خدمات فرهنگی رسا   محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان
1386 مرکز نشر سپهر   کاظم معتمد نژاد روزنامه نگاری ، با فصلی جدید در بازنگری معاصر
1374 مرکز گسترش اموزش رسانه ها     روزنامه نگاری حرفه ای مجموعه مقالات
1374 ناصر انقطاع   ناصر انقطاع روزهای آوارگی
  بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ۱۳۹۱   معصومه مراد پور اٌرانی روزهای حماسه و نور روزشمار انقلاب اسلامی ۱۳۵۷-۱۳۵۶ جلد ۳ – ۱
1387 منوچهری   بهمن ملکان روستای خوب من جوستان طالقان
  معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی ۱۳۹۰   دکتر حسن حضرتی روش پژوهش در تاریخ شناسی
  معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی ۱۳۹۰   دکتر حسن حضرتی روش پژوهش در تاریخ شناسی
1356 ۱۲ محرم     روش های پلیس در ویتنام
  نشر تاریخ ایران   سی جعفر سجادی روش های تفسیر قرآن
1355 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     روشنفکران ، حزب ، مبارزه مسلحانه انتقادی بر کاستریسم و گواریسم
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رضا دهقانی روشنفکران دینی و دینداران روشنفکر
1381 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فرهاد شیخ فرشی روشنفکری دینی و انقلاب اسلامی
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   امیر جهاندار روشنگری دینی لیبرال یا دین مدار
1357 دانشگاه تهران   مهدی مجتهدی روشنگریها در مشروطیت ایران
1349 بنگاه ترجمه و نشر کتاب جفعر سلطان القرائی حافظ حسین کربلائی تبریزی روضات الجنان و جنات الجنان
1373 علمی دکتر عباس زریاب محمد بن خاوند شاه بلخی روضة الصفا
1383 فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصحیح : محمد روشن و ابوالقاسم جلیل پور محمد قاضی ملتیوی روضة العقول
1391 جمهوری   محمد قهرمان روی جاده ابریشم شعر
1349 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   عباس سلیمان نژاد رویاهای بر باد رفته
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     رویزیونیسم در تئوری و در عمل
  کتابفروشی خیام   محمد علی مدرس ریحانة الادب
1376 ثالث   م . آزاد ریشا دخت زندگی و شعر فروغ فرخزاد
1379 آستان قدس   گروه رجال و مفاخرمرکزی آستان قدس ز دفتر نبشته گه باستان
1367 آکادمی اقبال پاکستان   تصحیح : اقبال یغمائی ز گفتار دهقان شاهنامه فردوسی
1356 انتشارات ۱۵ خرداد     زاغیه نشین ها
دی ماه ۱۳۶۹ استان قدس رضوی     زال و رودابه
  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران     زال و رودابه در شاهنامه فردوسی به خط محمود حکیم وصال شیرازی * بسیار نفیس *
1390 موسسه فرهنگی برهان     زبان ادبیات گفتارهایی در زبان ٬ ادبیات و آموزش ادبیات
1370 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی دکتر رقیه بهزادی س . ن . سوکولوف زبان اوستایی
1365 مرکز نشر دانشگاهی     زبان فارسی ٬ زبان علم مجموعه سخنرانی ها
1368 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   دانشمندان و زبانشناسان زبان فارسی در آذربایجان
1363 موسسه تحقیقاتی انتشاراتی نور   حمید محمدی زبان قرآن
1349 ابن سینا   عبدالرحمان فرامرزی زبان مطبوعات
1372 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   احمد صفار مقدم زبان و ادبیات فارسی در بوسنی هرزگوین
  مرکز نشر دانشگاهی لطیف عطاری ویلیام سامارین زبانشناسی عملی
1365 مرکز نشر دانشگاهی گیتی دیهیم دنی ژیرار زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان
1365 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی یدالله ثمره و دکتر بدیع الزمان قریب یوهانس فریدریش زبانهای خاموش
1366 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی محمد تقی دانش پژوه علی بن محمد کاشانی زبدة التواریخ
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصحح : سید کمال حاج سید جوادی حافظ ابرو زبدة التواریخ
1374 شرکت سهامی انتشار   جلال الدین آشتیانی زرتشت مزدیسنا و حکومت
1386 ققنوس عسگر بهرامی مری بویس زردشتیان باورها و آداب دینی آنها
1377 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   عبدالله شهبازی زرسالاران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران
1367 علمی   دکتر باقر عاقلی زکا الملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰
1373 فردوس کیخسرو کشاورزی پروفسور کاتراک زمان زرتشت
1365 انتشارات عطار   محمود روح الامینی زمینه فرهنگ شناسی
1383 فروغ آلمان   اسد سیف زمینه و پیشینه اندیشه ستیزی در ایران
1369 چاپخش   علی شریعتی زن
  حسینیه ارشاد   علی شریعتی زن
  دفتر نشر محمد   استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی زن در اسلام
1352 دانشگاه تهران   دکتر شیرین بیانی زن در ایران عصر مغول
1376 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها     زن در اینه مطبوعات
1390 موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر   نعیمه اسلام لو زن ستم تاریخی ٬ ستم برابری
1376     پروین شکیبا زنان سراینده معاصر
1390 لوس آنجلس شرکت کتاب پروین شکیبا زنان سراینده معاصر
1339     احمد حسینیا زنجیر تقدیر
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     زنجیره ای ها چالش های روزنامه های صبح امروز با ارزش های انقلاب اسلامی مهدی حق بین
1370 موسسه تحقیقات ومطالعات فرهنگی   محمد تقی راشد محصل زند بهمن سین
1362     احمد عضدی زندگانی پیامبر اکرم
1362 امیرکبیر   حسین مکی زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه
  معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی ۱۳۸۹   دکتر محمد حسین جمشیدی زندگانی سیاسی شهید سید محمد باقر صدر
      عبدالحسین مسعود انصاری زندگانی من و نگاهی به تاریخ سیاسی ایران و جهان
1361 زوار   بدیع الزمان فروزانفر زندگانی مولانا جلال الدین
1371 جاویدان   محمدحسین میمندی نژاد زندگی پر ماجرای نادر شاه افشار
1368 انتشارات علمی   ایرج افشار زندگی توفانی خاطرات سید حسن تقی زاده
1358 حزب توده ایران   لیونید برژینوف زندگی دوباره
1348 کتابفروشی سخن ابراهیم صفائی مهراب امیری زندگی سیاسی اتابک اعظم
1362 انتشارات عارف محمد عبادزاده کرمانی   زندگی سیاسی اجتماعی ایندیرا گاندی
1375 انتشارات پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی سپهبد زاهدی
1370 پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی ضیاالدین طباطبایی
1373 پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی عبدالحسین هژیر
1368 پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی علی امینی
1366 پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی قوام السلطنه
1371 پانوس   جعفر مهدی نیا زندگی سیاسی محمد علی فروغی
1381 زوار   فؤاد روحانی زندگی سیاسی مصدق
1380 سخن   به کوشش : علی دهباشی زندگی سیاسی و اجتماعی مظفر فیروز
1365 انتشارات علمی و فرهنگی محمدعلی نجاتی ابن عربشاه زندگی شگفت آور تیمور
1361 امیرکبیر محمود تفضلی جواهرلعل نهرو زندگی من
1385 نشر روزگار کیومرث پارسای بیل کلینتون زندگی من
1373 علمی   ابراهیم صفایی زندگی نامه سپهبد زاهدی
1362 پویش کیخسرو کشاورزی و . گ . تروخانوفسکی زندگی نامه سیاسی وینستون چرچیل
1381     مهدی شمشیری زندگی نامه محمد مصدق
1390 کتاب پارسه بهروز ذکا کارل گوستاو یونگ زندگی نامه من خاطرات٬ خوابها و تفکرات
1388 زرقلم   هانیه سفری زندگی نامه نوابغ و بزرگان ایران
1389 چاپ و نشر عروج   سجاد راعی گلوجه زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی
1364 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   دکتر نصرالله پور جوادی زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بستی
1359 دانشگاه تبریز علی اصغر سید یعقوبی ژان برنزان بارر زندگی و آثار ویکتور هوگو
1349 حزب توده ایران     زندگی و اموزش لنین
1368 انتشارت علمی محسن ثلاثی لیویدس کوزر زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
1372 گلفام   اسکندر دلدم زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     زندگی و مبارزات آیت الله العظمی سیدمحمود حسینی شاهرودی به روایت اسناد داوود قاسم پور و شاهین رضایی
1355 سیاه گل     زندگی، آثار و فعالیت های مارکس و انگلس
1357 کانون پژوهش و آموزش   برهان زندگینامه پور سینا
1369 الهام   حسن مرسل وند زندگینامه رجال و مشاهیر ایران
1365 مرکز نشر دانشگاهی   اابوالقاسم قربانی زندگینامه ریاضیدان دوره اسلامی
  موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۳۷۷   حسین آبادانیان زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقائی
1358 انتشارات علمی   نصرالله فلسفی زندگینامه شاه عباس اول
1352 بنیاد نیکوکاری نوریانی   نصرت الله فتحی زندگینامه شهید نیکنام سقط الاسلام تبریزی
1369 وحید   حمید نیری و سیف الله وحید نیا زندگینامه مستوفی الممالک
1364 پاسارگاد   جعفر مهدی نیا زنگی سیاسی رزم آرا
1372 طوس   محمد بن محمود بن محمد زنگی نجاری ایرج افشار زنگی نامه
1372 طوس ایرج افشار محمدبن محمودبن محمدزنگی بخاری زنگی نامه
1975 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   ماکسیم گورکی زوال شخصیت
1356 مدرس     زور علیه عقیده
1368 بهجت   حمید سید نقوی زیبای من شعر
1363 تاریخ ایران کیکاووس جهانداری اسکار فن نیدرمایر زیر آفتاب سوزان
1363 تاریخ ایران کیکاووس جهانداری اسکار فن نیدرمایر زیر آفتاب سوزان
1379 نشر ثالث   بهرام افراسیابی ژاپن و استراتژی خرداد خودجوش
  سهمند- پاریس     ژنرال بی طرف ٬ عباس قره باغی
1364   فریدون شیروانی انتونی اسمیت ژیوپولیتیک اطلاعات
شاهنشاهی ۲۵۳۶ امیرکبیر   غلامرضا انصاف پور ساخت دولت در ایران از اسلام تا یورش مغول
      مهدی بازرگان سازگاری ایرانی
1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     سازمان اداری خوارزمشاهیان هوشنگ خسرو بیگی
  مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ۱۳۸۹   جمعی از پژوهشگران سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام ۱۳۸۴ – ۱۳۴۴
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حسین احمدی روحانی سازمان مجاهدین خلق ایران
1344 دفتر فرهنگی دربار شاهنشاهی     سازمان های فرهنگی دربار شاهنشاهی
1384 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی     سازمان های یهودی و صهیونیستی در ایران
1370 انتشارات علمی   حسین مکی سالهای نهضت ملی
1378 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   تقی نجاری راد ساواک و نقش آن در تحولات داخلی رژیم شاه
1390 راز نهان   خسرو امیر حسینی ساوه در گذر تاریخ زرندیه٬ آوه٬ خرگان نوبران
  جامی و فردوس   دکتر محمد جعفر محجوب سبک خراسانی در شعر فارسی
1312     ملک الشعرای بهار سبک شناسی بهار
1390 نشر شانی   مهدی صادقی ماهی آبادی سبک شناسی در شعر سبک خراسانی
1390 نشر شانی   مهدی صادقی ماهی آبادی سبک شناسی در شعر سبک عراقی
1390 سخن   دکتر محمود فتوحی سبک شناسی نظریه ها ٬ رویکردها و روش ها
1352 طوس   هوشنگ ابرامی ستارخان سردار ملی
1385 لوس آنجلس – رهاورد   حسن شهباز سخن های پراکنده در شب یاران لوس آنجلس
1369 خوارزمی   بدیع الزمان فروزانفر سخن و سخنوران
1363 نشر طلوع و سیروس   محمداسحاق سخن و سخنورن نامی ایران درتاریخ معاصر
1371 ناهید     سخندانی و زیبائی در غزلیات سعدی
1352 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   انور خوجه سخنرانی انتخاباتی سوم اکتبر ۱۹۷۴
1349 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     سخنرانی تاریخی انور خوجه
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   لنین سخنرنی در دومین کنگره کشوری سازمانهای کمونیستی خلقهای خاور زمین
1372 سروش و نگار   دکتر مهرداد بهار سخنی چند درباره شاهنامه
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فریبا امینی انیسی سر پل ذهاب در جنگ
1368 علمی   دکتر عبدالحسین زرین کوب سرٍ نی
1366 مرکز نشر دانشگاهی محمود مینا کار رمی شوون سرآمدها کودکان تیزهوش
1371 انتشارات تهران   منوچهر ریاحی سراب زندگی گوشه های مکتوبی از تاریخ معاصر ایران
1390 نشر اشراق حکمت   محمد رضا امینی سراب سیاست
ه. ق ۱۴۰۹ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی سید مهدی رجائی علامه نسابه سراج الانساب
1372 بلخ   ملافیض محمد کاتب هزاره سراج التواریخ
1368 کتابفروشی فروغی   سعید نفیسی سرچشمه تصوف در ایران
1377 دفتر تبلیغات اسلامی   غلامرضا گلی زواره سرزمین اسلام ٬ شناخت کشورهای اسلامی و نواحی مسلمان نشین جهان
چاپ اول و دومن نصرالله کسراییان   زیبا عرشی سرزمین ماایران
1390 انتشارات اطلاعات     سرشت و سرنوشت گفتگو با دکتر غلامحسین دینانی
1377 دفتر تبلیغات اسلامی   عبدالرحیم موکبی سرشک خون
1387 دفتر نشر معارف انقلاب دکتر عبدالرحیم گواهی آلفرد نورث وایتهد سرگذشت اندیشه ها
1388 بلور   اسماعیل اسدی دارستانی سرگذشت تالشان
ه. ق ۱۳۰۴     جیمز موریه سرگذشت حاجی بابا * بسیار نفیس و نایاب *
1333 رواق   جلال ال احمد سرگذشت کندوها
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   پرویز درخشان سرگذشت من با مجاهدین خلق ۱۳۸۷ – ۱۳۸۰
1364 مرکز نشر دانشگاهی محمود مدبری تقی الدین اوحدی بلیانی سرمه سلیمانی
1324     یک ایرانی احمد کسروی سرنوشت ایران چه خواهد بود
1331 رکن الدین همایون فرخ   ادیب برومند سرود رهایی
1371 پوپک   مهدی سهیلی سرود قرن
1373 طرح نو   ضیاء موحد سعدی
1368 طوس   دکتر محمد امین ریاحی سفارت نامه های ایران
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمدباقر انصاری محلاتی سفر به کشورهای مختلف جهان در ارتباط با انقلاب اسلامی
1390 علم آفرین   امیر محمود زاده سفر به هند
1365 شباویز منوچهر اعتماد مقدم کاسپار دروویل سفر در ایران
1363 کتابخانه صناعی ابوتراب نوری تاورنیه سفرنامه تاورنیه
شاهنشاهی ۲۵۳۶ کتابخانه ملی ایران محمد صادق همایونفر   سفرنامه خدت آفاناس یویچ کاتف
1373 روتن ولونینگ – آلمان احمد بهپور آدام الئاریوس سفرنامه آدام آلئاریوس
1343 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   میترا هنرمند سفرنامه آسمان زندگینامه داستانی شهید همت
1376   محمد علی موحد ابن بطوطه سفرنامه ابن بطوطه
1364 دادجو   مسعود گلزاری سفرنامه ادیب الملک به عتبات
1364 علمی علی محمد ساکی فریا استارک سفرنامه الموت لرستان و ایلام
1353 زوار علی اصغر سعیدی ارنست اورسل سفرنامه اورسل
1369 خوارزمی کیکاووس جهانداری ویبرت بلوشر سفرنامه بلوشر
1368 خوارزمی کیکاووس جهانداری یاکوب ادوارد پولاک سفرنامه پولاک ایران و ایرانیان
شاهنشاهی ۲۵۳۶ سحر   به کوشش : محمد گلبن سفرنامه ترکستان و ایران
1352 خوارزمی منوچهر امیری و فریدون بدره ای ابراهام ویلیامز جکشن سفرنامه جکسن ایران در گذشته و حال
1360 بابک   به کوشش : حافظ فرمانفرمائیان سفرنامه حاج پیرزاده
1363 نشر ناشر   به کوشش : علی دهباشی سفرنامه حاج سیاح به فرنگ
  طوس به اهتمام : قدرت الله روشنی زعفرانلو غلامحسین خان افضل الملک سفرنامه خراسان و کرمان
1389 امیرکبیر   محمدعلی علومی سفرنامه دکتر پولاک
1361 خیام فره وشی همایون سابق   سفرنامه دیالا فوآ در زمان قاجاریه
1361 انتشارات اساطیر   اصغر فرمانفرمايی قاجار سفرنامه رضا قلی میرزا نایب الایاله نوه فتحعلی شاه
1363 لوحه حسین سعادت نوری سرپرسی سایکس سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس
1362 بهنشر احمد اقتداری محمدعلی خان سدیدالسلطنه سفرنامه سدیدالسلطنه التدقیق فی سیر الطریق
1372 طوس اقبال یغمائی   سفرنامه شاردن
1371 مهر ایران   منصوره پیر نیا سفرنامه شهبانو فرح پهلوی
1363 علمی     سفرنامه شیکاگو خاطرات حاج میرزا محمد علی معین السلطنه به اروپا و امریکا ۱۳۱۰ هجری قمری همایون شهیدی
1366 اطلاعات محمد گلبن میرزا علی خان نائینی سفرنامه صفا السلطنه نائینی
1361 اساطیر به کوشش : کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی حسین بن عبدالله سرابی سفرنامه فرخ الدین امین الدوله مخزن الوقایع
1366 زوار   اسماعیل نواب صفا سفرنامه فرهاد میرزا معتمدالدوله
1364 طوس دکتر منوچهر امیری جیمز بیلی فریزر سفرنامه فریزر
1371 بوعلی منصور سجادی ایل میلیونه سفرنامه مارکوپولو
1389 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   محمد گلبن و احمد آذرشکیب سفرنامه مازندران گزارش روزانه محمد جعفر خان
1373 زرین   ذبیح الله منصوری سفرنامه ماژلان
1361 دنیای کتاب به کوشش : محمد گلبن میرزا محمد هادی علوی شیرازی سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی به روسیه
1361     شمس الدین میر فخرائی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی به خط : کیخسرو خروش جلد نفیس
1373 زوار دکتر محمد دبیر سیاقی ناصر خسرو قبادیانی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مروزی
1381 فصل سبز   جواد مجابی سفرهای ملاح رویا
1390 نشر روزگار مصحح : مهرانگیز اشراقی م. ی . لزرجانی سفری به شرق افغانستان – پاکستان
1370 تهران علی اصغر سعیدی   سفیر زیبا سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شاه حسین صفوی ایوان گرس
1371 انتشارات یزدان   دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن سفیر سیمرغ
1346 دانشکده ادبیات تبریز دکتر خیام پور محمود میرزا قاجار سفینة المحمود
1382 اطلاعات ح . ا مهران فریدون هویدا سقوط شاه
1364 کتابسرا دکتر ولی الله شادان دو سرسو سقوط شاه سلطان حسین
  فرهنگستان علوم و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان ۱۹۷۶   کمال . ض . عینی سلامان و ابسال نورالدین عبدالرحمان جامی * نفیس *
1315 وزارت معارف و اوقاف     سلسله انتشارات موسسه وضع و خطابه در سال ۱۳۱۵
1387 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     سلسله موی دولت خاطرات دوران تدریس امام خمینی
1388 امید مهر   محمد علی ابراهیمی دوست و محمد عبدالله زاده ثانی سلطان آباد نگین خوشاب
1362 امیرکبیر دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی ایمانوئل کانت سنجش خرد ناب
1368 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   رقیه بهزادی سندهش هندی متنی به زبان پارسی میانه
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   احمد قاسمی سندی در مبارزه با رویزیونیسم
1380 آبانگاه   امیر حسین سجادیه سنگ و سایه ، باد و خوب
  انتشارات پارس – لوس آنجلس   اسدالله مروتی سه راد مرد بزرگ
1969 سازمان مارکسیستی طوفان     سه رساله از استالین
1970 سازمان مارکسیستی طوفان     سه رساله از لنین
1382 پگاه   حمید سیف زاده سه رساله تاریخ یا کالبدشکافی توطئه ۲۸ مرداد ۳۲
  دنیای کتاب عباس اقبال آشتیانی دکتر فووریه سه سال در دربار ایران خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه
1388 آثار علامه جعفری   محمد تقی جعفری سه شاعر حافظ – سعدی – نظامی
1369 شرکت سهامی انتشار سرهنگ غلامرضا نجاتی دکتر جورج مک گی و رونون والترز سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت ایران
1328 جاپخانه خواندنیها   دکتر نصرالله کاسمی سه نامه
1390     نسرین خدایاری سوخته عشق داستان زندگی و شهادت محمد علی رجائی
  سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان     سوسیال امپریالیسم
1357 سازمان مارکسیستی طوفان   بوریس پونوماریف سوسیالیسم واقعا موجود نقش و اهمیت بین المللی ان
1373 انتشارات نمودار   بیژن غیبی سوگواری و مراسم آن در ایران
1361 رادیو ایران   شاپور بختیار سی و هفت روز پس از سی و هفت سال
1366 شباویز   احمد سمیعی سی و هفت سال
1362 امیرکبیر   ر . ع . شاکری سیاحت شرق یا زندگینامه آقا نجعی قوچانی به قلم خودش
1358 امیرکبیر آبکار مسیحی   سیاحت نامه موسیو چریکف
1364 انتشارات امیرکبیر حمید عنایت ارسطو سیاست
1358 موقوفات دکتر محمود افشار یزدی سید ضیاء الدین دهشیری دکتر محمود افشار یزدی سیاست اروپا در ایران
1362 اقبال   دکتر احمد تاجبخش سیاست استعماری روسیه تزاری انگلستان و فرانسه در ایران
1384 فیروزه یحیی شمس دکتر جان کلمن سیاست پردازی و نیرنگ
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   فراز چمنی سیاست حقوق بشر کارتر و انقلاب اسلامی ایران
1371 نشر مرکز فریدون فاطمی مارک . ج . گازیوروسکی سیاست خارجی آمریکا و شاه
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اعظم سلامتی سیاست خارجی اسلام گرایان ترکیه
1373 البرز   عبدالرضا هوشنگ مهدوی سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ۱۳۵۷ – ۱۳۰۰
1384 مرکز اسناد انقلاب اسلامی ابوذر گوهر مقدم وایل سیاست در ایالات متحده آمریکا
  بابک   خان ملک ساسانی سیاست گران دوره قاجار
1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   شری لک زایی سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
بهمن ۱۳۲۷ انتشارات مصدق   حسین کی استوان سیاست موازنه منفی
  مصدق   حسبن گیسوان سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم
1327 چاپ تابان   حسین کی استوان سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم
شاهنشاهی ۲۵۳۷ زوار مرتضی مدرسی خواجه نظام الملک سیاست نامه
1391 تیرگان   خواجه نظام الملک سیاست نامه خواجه نظام الملک
1362 صفی علی شاه   باستانی پاریزی سیاست و اقتصاد عصر صفوی
  انتشارات عطار   محمود روح الامینی سیاست و خشونت
1363 نشر تاریخ ایران   عبدالحسین میرزا فرمانفرما سیاق معیشت در عصر قاجار
1372 آستان قدس رضوی اصغر کریمی س . ج . فیلبرگ سیاه چادر
1369 استان قدس رضوی   عباس سرمدی سیاوش
1382 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   رسول جعفریان سید اسدالله خرقانی روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضا شاه
1363 نشر تاریخ ایران   کریم مجتهدی سید جمال الدین اسد آبادی و تفکر جدید
1363 تاریخ ایران   کریم مجتهدی سید جمال الدین اسد آبادی و تفکر جدید
1390 خجسته   رسول عرب خانی سید جمال الدین واعظ اصفهانی و مشروطیت
1377 شرکت سهامی انتشار   مهدی بازرگان سیر تحول قرآن
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد رضا معین زاده سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران
1361 صفی علی شاه   محمدعلی فروغی سیر حکمت در اروپا
1352 انجمن آثار ملی     سیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تاریخ ۲۰۰ ساله مطالعات ایرانی
    سید احمد قهری امام خمینی سیرالصلوهٓ
  بنگاه نشر و ترجمه کتاب هیوبرت دارک خواجه نظام الملک سیرالملوک سیاست نامه
1373 مرکز جعفر مدرس صادقی رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی سیرت رسول الله
1350 دنیای کتاب وحید مازندرانی گزنفون سیرت کوروش کبیر
1367 موسسه تحقیقات فرهنگی   مقالات سومین کنگره فرهنگی سیرعرفان و فلسفه در جهان اسلام
1366 سعدی استاد محمد علی ناصح محمد زیدی رنسوی سیره جلال الدین یا تاریخ جلالی
1361 صدرا   مطهری سیره نبوی
1372 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد   مصطفی دلشاد تهرانی سیره نبوی
1391 ققنوس عبدالعلی براتی کریستوفر پارتریح سیری در ادیان جهان
1358 انجمن فلسفه ایران   جعفر آقایانی چاوشی سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عم خیام نیشابوری
1390 دفتر اسناد انقلاب اسلامی   جمال سجادی سیری در اندیشه های مطهری
1363 امیرکبیر یعقوب آژند آن . ک . س . لمبتون سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام
1389 اندیشه و فرهنگ جاویدان   حمیدرضا میر محمدی سیری در تاریخ و جغرافیای گلپایگان
1391 دایره سبز   اسماعیل بخشی زاده آلیانی سیری در زندگی تالش ها
1371 علمی   دکترعبدالحسین زرین کوب سیری در شعر فارسی
1371 فرهنگسرا مهراب امیری سراوستن هنری لایارد و … سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان
1388 عطارد   عزیز الله عطاردی سیری در کتابخانه های هند و پاکستان
1354 صدرا   مرتضی مطهری سیری در نهج البلاغه
1372 احسانی   انجبر علی داد لعلی سیری در هزاره جات حاجی واشنگتن
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۸۹   عیسی ابراهیم زاده سیستان خاستگاه مدنیت
1390 نشر کتابدار   دکتر ایرج افشار سیستانی سیستان و بلوچستان نامه
1361 مرکز نشر دانشگاهی علی محمد کاردان رنه گنون سیطره کمیت و علائم آخر زمان
1372 نشر گفتار   دکتر محمدجواد شیخ الاسلامی سیمای احمد شاه قاجار
  دفتر تبلیغات اسلامی   جعفر سبحانی سیمای انسان کامل در قرآن
        سیمای پهلوانان شیرارزن درشاهنامه فردوسی با تصویر:استاد محمود فرشچیان
1370 لندن نشر نواوران   سعیدی سیرچانی سیمای دوزن شیرین و لیلی درخمسه نظامی گنجوی
1387 چاف   صمد گرزالدین سیمای دیباج
1373 کتابخانه گنج دانش   دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی سیمای شعر تاریخ شعر در جهان
1360 حزب توده ایران   ف.م جوان شیر سیمای مردمی حزب توده ایران
1380 اداره کل آموزش تبریز     سیمای میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
1382 صفی علی شاه   حبیب الله نصیری فر سیمای هنرمندان ایران سینما – تئاتر ـ موسیقی
۱۹۸۵-۱۹۸۸     بهرام ری پور سینمای ایران
1380 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی اصغر کشانی سینمای دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۸۰ – ۱۳۵۸
1390 مرکز بررسی اسناد تاریخی     شاپور بختیار به روایت اسناد ساواک
        شادروان احمد کسروی
1361 مروارید کریم کشاورز شارل دوگل شارل دوگل خاطره های جنگ دوم جهانی
1358     حسین ذکریا عزیزی شاگرد اول زندگی و مبارزات شهید دکتر محمود قندی
1375 شرکت سهامی انتشار   دکتر منوچهر پارسا دوست شاه اسماعیل اول پادشاهی با اثرهای دیر پای در ایران و ایرانی
1374 انتشارات سازمان اسناد ملی ایران   هاشم حجازی فر شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران
1387 فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصحیح : جعفر شجاع کیهانی قاسمی حسینی گنابادی شاه اسماعیل نامه
1350 بنیاد فرهنگ ایران   به اهتمام : دکتر عبدالحسین نوائی شاه طهماسب صفوی
1367 زرین   دکتر عبدالحسین نوائی شاه عباس
1378 انتشارات سنائی   معینی کرمانشاهی شاهکار تاریخ منظوم ایران
1386 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی   به کوشش :جلال خالقی مطلق شاهنامه ابوالقاسم فردوسی
  اتلیه هنر محمد سلحشور   تصحیح :منوچهر ادمیت شاهنامه ای
        شاهنامه بای سونقور به مناسبت تاجگذاری محمد رضا پهلوی دوره کامل
  انتشارات جشن های شاهنشاهی ایران     شاهنامه بایسنغری با تابلوهایی به مناسبت ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران
    چاپ متروپلیوم میوزیوم نیویورک   شاهنامه شاه طهماسبی بسیار نفیس با قطع بزرگ ۱۵ پاندی همراه با تصاویر زیبا
1392 چاپ ایران تعداد چاپ محدود فرهنگستان هنر تهران   شاهنامه شاه طهماسبی بسیار نفیس در قطع بزرگ ۱۰ کیلویی
  چاپ موزه متروپولتن ۱۳۹۰   شاهنامه شاه طهماسبی بسیار نفیس
دو جلد مجلد       شاهنامه فردوسی
1962 چاپ مسکو   برتلس شاهنامه فردوسی
1373 قطره   به کوشش : سعید حمیدیان شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو جلد ۹ – ۱
1391 نشر شهر یاران   ولی صمد شاهنامه فردوسی و چرنیشفسکی
1379 انتشارات علمی   خسرو معتضد شبکه سازمان نظامی افسران حزب توده ایران
  حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران     شبه تئوری سر دنیا ضد مارکسیستی است
1376 انتشارات زرین   دکتر علی بهزادی شبه خاطرات
1364 نشر نو   سر ریدر بولارد و سرکلارمونت اسکراین حسین ابوترابیان شترها باید بروند
  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۸۶     شرایط اجتماعی و پارادایمهای روشنفکری در آستانه دو انقلاب ایران انقلاب مشروطه و اسلامی دکتر نوروز هاشمی زهی
1376 فرهنگ و هنر اسلامی   سید جعفر سبحانی شرح رسایل فارسی سهروردی
1373 طوس   دکتر علی فاضل شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام
1370 مرکز نشر دانشگاهی تقی بینش عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی شرح ادوار
1366 موسسه مطلعات وتحقیقات فرهنگی   محمد خواجوی شرح اصول کافی
1376 اطلاعات   کریم زمانی شرح جامع مثنوی
1366 زوار   اسماعیل نواب صفا شرح حال فرهاد میرزا معتمدالدوله
1949 مارکسیستی لنیسیستی طوفان     شرح حال مختصر استالین
1926 چاپخانه ایرانشهر – برلین آلمان   میرزا لطف الله خان اسد آبادی همشیرهم زاده سید شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی
1304 سحر چاپخانه ایرانشهر برلین     شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی
1926 چاپخانه ایرانشهر – برلین آلمان   به قلم دوستان او شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی
1388 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   حضرت امام خمینی شرح حدیث جنود عقل و جهل
1388 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   علی موسوی گرمارودی شرح زندگی حاج شیخ محمدتقی بافقی
شاهنشاهی ۲۵۳۷ دهخدا عصمت ستار زاده   شرح سودی بر حافظ
1367 پازنگ   محمدعلی زیبائی شرح صد غزل از حافظ
1367 نشر نو   دکتر حسین علی هروی شرح غزلیات حافظ
1366 مرکز نشر دانشگاهی تصحیح : دکتر جلیل مسگر نژاد خواجه محمد پارسا شرح فصوس الحکم
1364 مولی مصحح : نجیب مایل هروی محی الدین بن العربی شرح فصوس الحکم
  زوار   بدیع الزمان فروزانفر شرح مثنوی شریف
1377 انتشارات تبلیغات اسلامی   علی شیروانی شرح مستندات فلسفی
1373 پایا دکتر احمد خاتمی علامه محمد قزوینی شرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوینی
1376 شرکت سهامی انتشار   عبدالعلی بازرگان شرحی بر دعای کمیل
1371 آتلیه هنر محمد سلحشور     شرفنامه حکیم نظامی گنجوی * بسیار نفیس * به خط : محمدصادق احد پور ویرایش : دکتر منوچهر آدمیت
1352 سازمان مارکسیستی لنیسیستی طوفان   احمد قاسمی شش سال انقلاب مشروطه ایران
1363 صدرا   مرتضی مطهری شش مقاله
1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی     ششم بهمن ۱۳۵۳
  وزارت اطلاعات و جهانگردی     ششم بهمن ۱۳۵۴
1390 موسسه انتشارات حکمت   دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی شعاع اندیشه و شهود درفلسفه سهروردی
1391 انتشارات اطلاعات     شعاع شمس غزلیات شمس تبریزی به روایت دکتر دینانی
1381 ناب   هما سرشار شعبان جعفری
1384 فرهنگستان زبان و ادب فارسی     شعر امروز ایران
1371 علمی   دکتر عبدالحسین زرین کوب شعر بی دروغ ، شعر بی نقاب ٰ
1373 محقق   دکتر محمد مهدی ناصح شعر دلبر دو بیتی های عامیانه بیرجندی
1379 آستان قدس رضوی   دکتر محمد مهدی ناصح شعر غم رباعی های عامیانه بیرجندی
1942 باکو – آذر نشر   میرزا علی اکبر صابر شعر لٌر به زبان ترکی آذربایجانی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   افسانه شیر شاهی شعر مقاومت و دفاع مقدس
1370 سنائی   مهدی سهیلی شعر و زندگی
1367 نشر جامی   دکتر منصور رستگار فسائی شعر و زندگی حافظ
1370 سازمان انتشارات وزارت ارشاد   مصحح : معظمه اقبالی اعظم شعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی
1359     مهدی قیصری شقایق در محراب حیات و سیره دومین شهید محراب آیت الله مدنی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حشمت الله سلیمی شکنجه به روایت شکنجه گران ساواک
1373 بهجت مصطفی موسوی سرپرسی سایکس شکوه عالم تشیع
1368 امیرکبیر   دکتر سید محمود نشاط شمار و مقدار در زبان فارسی
1391 مستجار پرویز عباسی داکانی   شمع جمع دیوان اشعار فؤاد کرمانی
1371 نشر چشمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی جان هینلز شناخت اساطیر ایران
1370 سروش   جابر عناصری شناخت اساطیر ایران بر اساس طومار نقالان
۱۳۶۹ -۱۳۹۲ نشر فرهنگ اسلامی   سید محمد حسینی بهشتی و محمد جواد باهنر شناخت اسلام
1381     مهدی شمشیری شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد
1378 نشر قطره   جود مجابی شناخت نامه ساعدی
جلد ۱و ۲ شرکت سهامی فرش ایران     شناخت نمونه هایی از فرش ایران
1368 انتشارات امیرکبیر   احسان طبری شناخت و سنجش مارکسیسم
  نشر شبگر وبامداد ب . کیوان   شناخت و مقوله های فلسفی
  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۴۲   ابوالفضل دلاوری شناسایی تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا خرداد ۴۲
1377 ندا   به کوشش : مجید تفرشی شناسنامه ٬ زندگی و آثار شیخ احمد بهار
1390 محمد ابراهیم شریعتی افغانستان   بصیر احمددولت آبادی شناسنامه افغانستان
1361 دفتر اسناد انقلاب اسلامی   محمد سعید کاوه شنبه پس از انتخابات
1369 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد حسین حلیمی پروفسور نجم الدین بمات شهر اسلامی
1390 دفتر پژوهش های فرهنگی   سید منصور سید سجادی شهر سوخته
1368 دانشگاه تبریز   دکتر یدالله فرید شهر شناسی
1385 دفتر اسناد انقلاب اسلامی   سمین رهگذر شهر هزار سنگر روایتی از مقاومت تاریخی مردم شهر آمل
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سیمین وهاب زاده مرتضوی شهرگان شهر
1372 انتشارات علمی و فرهنگی عنایت الله رضا ن . پیگولوسکایا شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان
1372 انتشارات سازمان اسناد ملی ایران   محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی شهریار جاده ها سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات
1386 نشر ماهی پرویز رجبی والتر هینتس شهریاری ایلام
1380 کتابخانه ملی ایران   پروفسور الول ساتن و دکتر گویل کهن شهریور ۲۰ و مطبوعات ایران
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   اکبر فلاحی شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی به روایت اسناد
1363 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   کسری صادق زاده شهید دکتر فتحی شقاقی
1383 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     شهید رابع آیت الله استهباناتی عالم مشروطه خواه
1377 مولی   زبیده جهانگیر شهید عشق الهی ٬ رابعه عدویه
1362 انتشارات اسلامی   علی ابولحسنی مندز شهید مطهری افشاگر توطیه
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید هادی خسروشاهی شهید نامدار عاشورا ثقة الاسلام تبریزی
1390 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سید حسین علوی آزاد شوالیه اٌناث سیری در زندگی شیرین عبادی
1373 انتشارات اساطیر   ابوالقاسم پرتو شور خدا گزاره بر مثنوی معنوی
1361 شرکت سهامی انتشار   عبدالعلی بازرگان شورا و بیعت حاکمیت خدا در حکومت مردم
1342 شورای فرهنگی سلطنتی ایران     شورای فرهنگی سلطنتی ایران
۱۳۵۷-۱۳۵۸ لوس آنجلس   شهرام جاوید پور شورش ۵۷ در آینه مطبوعات
1389 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   حمید رضا اسماعیلی شورش اشرافیت بر جمهوریت ریشه یابی حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸
1379 نشر علم حشمت الله کامران الوین تافلر شوک آینده
چاپ اول ۱۳۸۶     علی اکبر سعیدی سیرجانی شیخ صنعان ۲جلد مکرر
1362 موسسه خدمات فرهنگی   محمد ترکمان شیخ فضل الله نوری رسائل ٬ اعلامیه ها و مکتوبات
1365 لوس آنجلس   ادوارد ژوزف شیدای خام از دفتر اول مثنوی
1384 لوس آنجلس   ناصر انقطاع شیر و خورشید نشان سه هزار ساله
1363 نوید شیراز   علی سامی شیراز شهر جاویدان
1346 بنگاه ترجمه و نشر کتاب منوچهر کاشف ا . ج . آربری شیراز مهد شعر و عرفان
1358 سحاب کتاب   علی شریعتی شیعه
1373 پارس سانفرانسیکو   دکتر روشنگر شیعه گری و امام زمان
1386 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   نادر جنازی دولت آبادی شیوه نامه نگارش٬ پانوشت کتاب شناسی و صفحه پردازی
1361 مرکز نشر دانشگاهی به اهتمام : غلامحسین بیگدلی هندوشاه بن سنجر صاحبی نخجوانی صحاح العجم
1364 تاریخ ایران به کوشش : مهین اثنی عشری ادیب الحکما صحبت سنگ و سبو
1354 دانشگاه پهلوی شیراز   مسعود فرزاد صحت کلمات و اصالت غزلهای حافظ
1389 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی     صحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی
        صحیفه انقلاب وصیت نامه امام خمینی
1385 مؤسسه تنظیم و نشر   حمید بصیرت منش و احمد میریان صحیفه دل خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی
1369 مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی     صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی
  انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۸   دکتر بهرام نوازنی صدور انقلاب اسلامی ٬ زمینه ها و پیامدهای بین المللی آن
1379 طوس   دکتر جواد شیخ الاسلامی صعود وسقوط تیمور تاش
1355 حزب توده ایران   ف.م جوان شیر صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونیستی
1349 زرین محمد قاضی آلبر شاندور صلاح الدین ایوبی
  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ۱۳۶۶   مشفق کاشانی صلای غم تضمین ۱۲ بند محتشم کاشانی * نفیس *
1348 آسیا سیدعلی خامنه ای شیخ راضی آل یاسین صلح امام حسن
1378 بنیاد مطالعات ایران     صنعت گاز ایران از اغاز تا استانه انقلاب مصاحبه با محسن شیرازی
1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی     صنعت و تجربه سیاست گذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی احمد پرخیده
1370 آگاه   دکتر محمد رضا شفیعی کوکنی صور خیال در شعر فارسی
1373 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ه . ال . رابینو صورت جراید ایران
۱۳۶۲ تا ۱۳۵۲ انتشارات مشهد   محمد جوان خندان صورت کتاب های فهرست شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
1365 کتابخانه ملی ایران     صورت کتابهای فهرست شده در سال ۱۳۶۱
جلد ضخیم ۳-۱       صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی
1379 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   سویل ماکوئی صورتک گذری بر جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
1344 بنگاه مطبوعاتی فرخی   احمد کسروی صوفی گری
1368 علمی دکتر غلامحسین یوسفی ابومظفر منصور بن اردشیر العبادی صوفی نامه
چاپ دوم ۱۳۶۸     سعیدی سیرچانی ضحاک ماردوش
1367 خوارزمی ابوالحسن نجفی و رضا سید حسینی آندره مالرو ضد خاطرات
1374 نشر گزاره   محمدعلی حقیقیت سمنانی ضرب المثلهای منظوم فارسی
        ضمیمه مقالاتی درباره سانسور در ایران و لیست کتاب های مضره
        طالبان و شهادت دیپلماتهای ایرانی
1352     اکرم علیخانی طالبان و شهادت دیپلماتهای ایرانی
1359 فرزانه   بهرام افراسیابی و سعید دهقان طالقانی و تاریخ
1364 تاریخ ایران به کوشش : صادق سجادی عبدالرحمان کواکبی طبایع الاستبداد
چاپ اول سازمان میراث فرهنگی کشور-سروش   یعقوب دانش دوست طبس شهری که بود
  مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا ۱۳۷۰   دانشجویان مسلمان پیرو خط امام طبس مصداقی به سوره فیل
1362 امیرکبیر   خلیل صبری طبقات آیات
1382 امیرکبیر   خلیل الله نصیری طبقات آیات
1380 مرکز اسناد انقلاب اسلامی   محمد رحیم عیوضی طبقات اجتماعی و رژیم شاه
1358 دانشگاه ملی ایران دکتر علی اکبر فرورقی ارسطو طبیعت
1363 امیرکبیر دکتر مهدی فرشاد ارسطو طبیعیات
1371 انتشارت سروش   شیرین صور اسرافیل طراحان بزرگ فرش ایران
1389 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   حسن حبیبی طراحی مقدماتی برای ایرانشناسی نظام یافته
1371