ارتباط

از خوانندگان محترم تقاضا دارم در صورت داشتن پرسش به وسیله ایمیل بامن تماس بگیرند

ارتباط

لطفا برای ارتباط با من از ایمیل esmaieljassim@gmail.com استفاده کنید

Laguna Beach, California

 

۹۴۹۷۱۵۶۹۶۰

۹۴۹۷۱۵۶۹۶۰

ارتباط

در اولین فرصت به ایمیل های دریافتی شما پاسخ خواهم داد