مقالات

جهان‌بینی کسروی و نگرش تحقیقی در «پیمان» و «پرچم»

اسماعیل جسيم جهان‌بینی کسروی و نگرش تحقیقی در «پیمان» و «پرچم» (2) دیدگاه‌های کسروی راجع به “معاد” در ” پیمان و پرچم”: کسروی در “پیمان” و “پرچم” به اعتقادات مسلمانان راجع به “معاد” ایراد می‌گیرد و این باور را پنداربافی می‌داند: “در ورجاوند بنیاد صفحه 117 می‌گوید: ما که از آن جهان جز آگاهی بسیار جهان‌بینی کسروی و نگرش تحقیقی در «پیمان» و «پرچم»

«معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند»

اسماعیل جسیم           1390 شمسی «معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند» اخیراً شعر بسیار زیبا و دل‌انگیزی لیکن سوزناک از یک شاعر ایرانی آذربایجانی مقیم آران، بنام عبدل جعفر اوف شاماخی، شاعر جمهوری آذربایجان بدستم رسید که در آران به دنیا آمده و گویا تبریز و تهران و دیگر شهرهای ایران «معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند»

ملانصرالدین

روزنامۀ ملانصرالدین یکی از این نشریات است که به همت میرزا جلیل و به رغم مشکلات فراوان منتشر شد