ارتباط

از خوانندگان محترم تقاضا دارم در صورت داشتن پرسش به وسیله ایمیل بامن تماس بگیرند

دانشگاهیان محترم

لطفا برای ارتباط با من از ایمیل esmaieljassim@gmail.com استفاده کنید

دفتر

Laguna Beach, California

تلفن

۹۴۹۷۱۵۶۹۶۰

فکس
۹۴۹۷۱۵۶۹۶۰

ارتباط

در اولین فرصت به ایمیل های دریافتی شما پاسخ خواهم داد